Planet Abadi

Dari lautan paling dalam ke puncak tertinggi

Mereka ialah penjelajah, saintis, usahawan ataupun rakyat yang komited untuk kebaikan bersama. Mereka meneroka dunia kita untuk mengkaji dan melindungi ekosistem.

Mereka mengambil tindakan yang konkrit untuk mencari penyelesaian bagi cabaran hari ini. Mereka mengilhami generasi akan datang agar menjamin masa depan planet kita. Rolex mendukung usaha mereka melalui Inisiatif Planet Abadi.

Hari ini, Rolex menyediakan sokongan merentasi banyak kawasan dan ekosistem. Ekspedisi utama yang dijalankan dengan kerjasama National Geographic Society bertujuan untuk mencerap dan melindungi biodiversiti.

Ekspedisi Gunung Logan

155 Pemenang Anugerah Rolex untuk Perusahaan telah membangunkan projek yang inovatif di setiap benua.

Dengan lebih daripada 145 Kawasan Harapan, Misi Biru menyumbang kepada matlamat global untuk melindungi 30% kawasan permukaan Lautan menjelang 2030.

Banyak tokoh dan organisasi terkemuka lain yang komited terhadap pemuliharaan alam sekitar di seluruh dunia disokong oleh Inisiatif Planet Abadi Rolex.

Tompkins conservation

Rewilding Argentina dan Rewilding Chile, organisasi yang lahir daripada Yayasan Pemuliharaan Tompkins melindungi landskap di Amerika Selatan.

Harimau bintang

Ekspedisi Di Bawah Kutub menjangkaui sempadan penerokaan bawah air.

Penerokaan dalam air

Projek Tulang Belakang Afrika meneroka lembangan sungai utama di benua itu. Coral Gardeners memindahkan karang yang berdaya tahan ke kawasan terumbu. Yayasan One Ocean melindungi habitat mamalia marin di Mediterranean.

Forum tahunan Inisiatif Biru Monaco diadakan untuk memelihara persekitaran marin. Jurugambar, Cristina Mittermeier dan Paul Nicklen, meningkatkan kesedaran orang ramai tentang isu alam sekitar.