Bumi

Kami ialah pengeluar produk mampan yang bertanggungjawab dan komited.

Dalam memburu kecemerlangan, kami berusaha untuk sentiasa menambah baik bukan sahaja jam tangan kami tetapi juga prestasi alam sekitar dan impak sosial kami.

Wawasan jangka panjang menjadi teras falsafah kami dan pelbagai aktiviti kami. Nilai teras kami – semangat terhadap kualiti, cita rasa berinovasi dan usaha memburu kecemerlangan – adalah berdasarkan konsep pembangunan berterusan yang menentukan setiap misi kami merentas semua aktiviti kami.

Misi berterusan kami adalah untuk mengeluarkan jam tangan yang menyokong pencapaian manusia. Pencapaian ini mencerminkan tumpuan pada pembangunan mampan untuk memenuhi keperluan masa kini yang tidak menjejaskan pembangunan generasi akan datang. Setiap hari, kami mengambil tindakan untuk menyumbang kepada usaha kolektif yang penting ini.

Menyumbang kepada Matlamat Pembangunan Mampan Bangsa-Bangsa Bersatu

Matlamat Pembangunan Mampan Bangsa-Bangsa Bersatu (SDGs) menyediakan rangka kerja global untuk membimbing tindakan yang menggalakkan pembangunan ekonomi, sosial dan alam sekitar yang mampan secara global.

Untuk membimbing sumbangan kami kepada SDG dan meningkatkan prestasi sosial dan alam sekitar kami, kami telah menyediakan inventori langkah sedia ada kami dan mengenal pasti bidang untuk penambahbaikan. Kerja ini juga menyokong pemikiran strategik kami semasa kami membangunkan dasar kemampanan kami.

Sistem makluman

Membuat laporan

Mana-mana pihak berkepentingan yang berkenaan yang ingin membuat laporan boleh menghubungi kami melalui saluran ini.

Sistem pemberitahuan kami membolehkan anda melaporkan sebarang keraguan yang wajar mengenai potensi atau kesan berbahaya yang sebenar yang berkaitan dengan mineral atau logam (emas, tungsten, tantalum dan timah) yang diperoleh dari kawasan yang dilanda konflik atau berisiko tinggi, atau dikaitkan dengan buruh kanak-kanak.

Anda boleh menyerahkan laporan anda secara selamat dan sulit dengan mengikuti arahan dalam borang serahan.

Menyerahkan makluman