Kuki

Tujuan

Dasar ini menggariskan asas bagi Rolex SA (“kami”) menggunakan kuki pada laman web kami www.rolex.com.

Kuki & suar web

Kuki ialah satu fail kecil yang terdiri daripada huruf dan nombor yang disimpan ke cakera keras peranti anda. Kuki digunakan untuk membezakan anda dengan pengguna lain pada laman web kami. Ini membantu kami memahami cara anda menggunakan laman web kami.

Pindaan kuki & suar web

Untuk laman web kami, anda boleh menetapkan pelayar anda untuk menolak semua atau beberapa pelayar kuki, atau untuk memberi anda amaran sekiranya laman web itu menetapkan atau mengakses kuki. Jika anda menyekat atau menghapuskan semua kuki daripada laman web kami, laman web ini masih boleh berfungsi. Dengan melayari laman web kami, anda bersetuju dengan penggunaan kuki.

Kuki pihak pertama

Kuki ini ditetapkan oleh rolex.com untuk memudahkan navigasi anda dan mengingati tetapan anda.

Di bawah merupakan senarai kuki pihak pertama yang digunakan di rolex.com

 • Nama kuki / rlx-language

  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menentukan bahasa yang digunakan untuk melayari laman web.

  Tamat tempoh kuki / 1 tahun

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

Kuki prestasi

Rolex menggunakan penyelesaian prestasi & pengesanan untuk mempertingkatkan Laman Web agar sentiasa dapat memberikan pengalaman dalam talian yang terbaik yang disesuaikan mengikut keperluan anda.

Alat analisis

Adobe:

Adobe Analytics ialah penyelesaian yang membantu Rolex memahami cara orang menggunakan rolex.com (sebagai contoh, halaman web yang dilayari oleh pelawat, tempoh mereka melayari atau sama ada mereka kembali). Data yang dikumpulkan kekal tanpa nama.

Adobe Advertising Cloud (dahulunya dikenali sebagai Adobe Media Optimizer) ialah penyelesaian yang membantu Rolex menyatukan semua kempen berbayar merentasi carian, media sosial, paparan dan video. Data yang dikumpulkan kekal tanpa nama.

PENGGUNAAN KUKI:

 • Nama kuki / adobeujs-optin

  Tujuan kuki / Menentukan sama ada pengguna telah menerima kotak persetujuan kuki.

  Tamat tempoh kuki / 1 hari

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

 • Nama kuki / AMCV_###@AdobeOrg

  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menentukan bilangan hari sejak kali terakhir pengguna melayari laman web.

  Tamat tempoh kuki / 13 bulan

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

 • Nama kuki / AMCVS_###@AdobeOrg

  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menetapkan dan menyimpan ID unik pelawat yang digunakan di seluruh Experience Cloud Solutions. ID ini membantu dalam mengenali pengguna.

  Tamat tempoh kuki / Kuki sesi

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

 • Nama kuki / demdex

  Tujuan kuki / Pengurus Audiens menetapkan kuki ini untuk memberikan ID unik kepada pelawat laman web. Kuki demdex membantu Pengurus Audiens melakukan fungsi asas seperti pengenalpastian pelawat, penyegerakan ID, segmentasi, pemodelan, pelaporan, dll.

  Tamat tempoh kuki / 180 hari

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .demdex.net.

 • Nama kuki / dextp

  Tujuan kuki / Pengurus Audiens menetapkan kuki ini untuk merekodkan kali terakhir kuki membuat panggilan penyegerakan data. Kuki dextp mengandungi nama atau ID penyedia data dan cap waktu UTC UNIX yang diformatkan sebagai rentetan yang dibataskan oleh simbol paip. Dalam contoh ini, italik mewakili pemboleh ubah ruang letak.

  Tamat tempoh kuki / 180 hari

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .demdex.net.

 • Nama kuki / dpm

  Tujuan kuki / DPM merupakan singkatan untuk Data Provider Match. Kuki ini memberitahu sistem dalaman Adobe bahawa panggilan daripada Pengurus Audiens atau Perkhidmatan Adobe Experience Cloud ID sedang menyerahkan data pelanggan untuk penyegerakan atau permintaan ID.

  Tamat tempoh kuki / 180 hari

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .dpm.demdex.net.

 • Nama kuki / ev_sync_dd

  Tujuan kuki / Kuki khusus pertukaran iklan pihak ketiga yang menyegerakkan ID pelayar Awan Pengiklanan dengan pertukaran iklan rakan kongsi. Kuki ini dicipta untuk pelawat baharu dan menghantar permintaan penyegerakan apabila penyegerakan itu tamat tempoh.

  Tamat tempoh kuki / 31 hari

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .everesttech.net.

 • Nama kuki / everest_g_v2

  Tujuan kuki / Kuki ini dicipta setelah pengguna pada mulanya mengklik iklan pelanggan, dan digunakan untuk menjejaki klik pengguna serta interaksi pengguna pada laman web menggunakan ID pengguna.

  Tamat tempoh kuki / 1 tahun

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .everesttech.net.

 • Nama kuki / s_cc

  Tujuan kuki / Kuki ini ditetapkan dan dibaca oleh kod JavaScript untuk menentukan sama ada kuki telah didayakan.

  Tamat tempoh kuki / Kuki sesi

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

 • Nama kuki / s_cc

  Tujuan kuki / Kuki ini ditetapkan dan dibaca oleh kod JavaScript untuk menentukan sama ada kuki telah didayakan.

  Tamat tempoh kuki / Kuki sesi

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan pada domain anda sebagai kuki pihak pertama.

 • Nama kuki / s_ecid

  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menetapkan dan menyimpan ID unik pelawat yang digunakan oleh Experience Cloud Solutions. Tujuan kuki ini adalah untuk membolehkan penjejakan ID berterusan dalam keadaan pihak pertama dan digunakan sebagai ID rujukan sekiranya kuki AMCV telah tamat tempoh.

  Tamat tempoh kuki / 13 bulan

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

 • Nama kuki / s_sq

  Tujuan kuki / Kuki ini ditetapkan dan dibaca oleh kod JavaScript apabila kefungsian SelectMap atau kefungsian Peta Aktiviti didayakan; kuki ini mengandungi maklumat tentang pautan sebelumnya yang telah dipilih oleh pengguna.

  Tamat tempoh kuki / Kuki sesi

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

Akamai:

Akamai ialah Rangkaian Penyampaian Kandungan (CDN) global yang menyediakan perkhidmatan keselamatan web dan Internet.

PENGGUNAAN KUKI:

 • Nama kuki / AKA_A2

  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk mempercepat penyampaian kandungan pada laman web menggunakan ciri pemecutan mudah suai, yang mendayakan DNS Prefetch dan HTTP2 Push.

  Tamat tempoh kuki / 1 jam

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

 • Nama kuki / akacd_PROD-rolex_com

  Tujuan kuki / Kuki ini mengandungi maklumat keluaran berperingkat (sistem keluaran Akamai) bagi www.rolex.com.

  Tamat tempoh kuki / Kuki sesi

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain www.rolex.com.

 • Nama kuki / RT

  Tujuan kuki / Kuki ini mengandungi maklumat tentang sesi pengguna untuk menyokong fungsi cache Akamais.

  Tamat tempoh kuki / 7 hari

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

Contentsquare:

Contentsquare ialah penyelesaian yang mengagregatkan data penggunaan dan kekerapan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Statistik yang dicipta adalah tanpa nama.

PENGGUNAAN KUKI:

 • Nama kuki / _cs_c

  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan oleh Contentsquare untuk menyimpan persetujuan untuk menjejaki pengguna.

  Tamat tempoh kuki / 13 bulan

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

 • Nama kuki / _cs_id

  Tujuan kuki / Kuki ini mengandungi pengecam pengguna Contentsquare.

  Tamat tempoh kuki / 13 bulan

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

 • Nama kuki / _cs_mk_aa

  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk penyepaduan Adobe Analytics. Kuki ini menyimpan nilai csMatchingKey yang merupakan nombor rawak ditambah cap masa dalam milisaat.

  Tamat tempoh kuki / 30 minit

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

 • Nama kuki / _cs_s

  Tujuan kuki / Kuki ini mengandungi bilangan pelawat yang melayari laman web semasa sesi sedang berjalan bagi Contentsquare Solution.

  Tamat tempoh kuki / 30 minit

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

 • Nama kuki / _cs_cvars

  Tujuan kuki / Kuki ini mengandungi pemboleh ubah tersuai sesi dalam format URL.

  Tamat tempoh kuki / Sesi

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

Dynatrace:

Dynatrace ialah alat untuk Prestasi Pemantauan Aplikasi (APM) bagi memastikan tahap perkhidmatan yang dijangkakan, diukur dengan penunjuk prestasi dan pengalaman pengguna. Peranan penyelesaian APM adalah untuk mengenal pasti masalah prestasi aplikasi sebelum pengguna menerima akibatnya.

PENGGUNAAN KUKI:

 • Nama kuki / dtCookie

  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menjejaki lawatan merentasi berbilang permintaan.

  Tamat tempoh kuki / Kuki sesi

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

 • Nama kuki / dtLatC

  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk mengukur kependaman pelayan untuk pemantauan prestasi.

  Tamat tempoh kuki / Kuki sesi

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

 • Nama kuki / dtPC

  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk mengenal pasti titik akhir yang betul untuk penghantaran suar; termasuk ID sesi untuk korelasi.

  Tamat tempoh kuki / Kuki sesi

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

 • Nama kuki / dtSa

  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menyimpan nama tindakan pengguna, seperti Klik pada Log Masuk bagi halaman yang berbeza.

  Tamat tempoh kuki / Kuki sesi

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

 • Nama kuki / rxVisitor

  Tujuan kuki / ID pelawat untuk menghubungkaitkan sesi.

  Tamat tempoh kuki / 180 hari

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

 • Nama kuki / rxvt

  Tujuan kuki / Tamat masa sesi.

  Tamat tempoh kuki / Kuki sesi

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

LinkedIn:

Tag Wawasan LinkedIn ialah cebisan JavaScript ringan yang membolehkan pelaporan kempen yang mendalam dan membantu kami memperoleh wawasan yang berharga tentang pelawat kami. Kami menggunakan Tag Wawasan LinkedIn untuk menjejaki penukaran, menyasarkan semula pelawat laman web dan membuka kunci wawasan tambahan tentang ahli yang berinteraksi dengan iklan LinkedIn kami.

PENGGUNAAN KUKI:

 • Nama kuki / AnalyticsSyncHistory

  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menyimpan maklumat tentang masa penyegerakan berlaku dengan kuki lms_analytics.

  Tamat tempoh kuki / 30 hari

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .linkedin.com domain.

 • Nama kuki / UserMatchHistory

  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan oleh Tag Wawasan LinkedIn untuk menjejaki pelawat pada berbilang laman web bagi menyampaikan iklan yang berkaitan berdasarkan pilihan utama pelawat.

  Tamat tempoh kuki / 30 hari

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .linkedin.com domain.

 • Nama kuki / bcookie

  Tujuan kuki / Kuki pelayar ini digunakan untuk mengenal pasti setiap peranti yang mengakses LinkedIn bagi mengesan penyalahgunaan platform.

  Tamat tempoh kuki / 1 tahun

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .linkedin.com domain.

 • Nama kuki / li_gc

  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menyimpan persetujuan pelawat mengenai penggunaan kuki untuk tujuan yang tidak penting.

  Tamat tempoh kuki / 6 bulan

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .linkedin.com domain.

 • Nama kuki / lidc

  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk memudahkan pemilihan pusat data.

  Tamat tempoh kuki / 1 hari

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .linkedin.com domain.

Meta:

Tag Meta ialah cebisan kod JavaScript yang membolehkan kuki pengenalpastian untuk pengguna berinteraksi melalui Facebook, Instagram atau mana-mana aplikasi lain yang menggunakan produk Meta.

PENGGUNAAN KUKI:

 • Nama kuki / _fbp

  Tujuan kuki / Nilai ID pelayar Facebook disimpan dalam kuki pelayar _fbp di bawah domain Rolex.

  Tamat tempoh kuki / 3 bulan

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

Quantcast:

Quantcast ialah penyelesaian Platform Pengurusan Persetujuan (CMP) yang membantu Rolex memberi pengguna pilihan untuk melaksanakan pilihan persetujuan dan kepentingan sah mereka pada peringkat terperinci.

PENGGUNAAN KUKI:

 • Nama kuki / d

  Tujuan kuki / Nilai set kuki pihak ketiga dalam domain quantserve.com yang merupakan domain yang diurus oleh Quantcast.

  Tamat tempoh kuki / 3 bulan

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .quantserve.com.

 • Nama kuki / euconsent-v2

  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menyimpan persetujuan “perkhidmatan” pengguna yang menyekat pilihan persetujuan hanya ke laman semasa, dan tidak membenarkan pilihan yang dibuat pada laman lain.

  Tamat tempoh kuki / 13 bulan

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .www.rolex.com.

 • Nama kuki / mc

  Tujuan kuki / Nilai set kuki pihak ketiga dalam domain quantserve.com. Nilai kuki ini ialah pengekodan padat bagi ahli kuki mc dalam penyasaran semula segmen dan maklumat tentang rakan kongsi pihak ketiga Quantcast, seperti pertukaran pengiklanan.

  Tamat tempoh kuki / 1 tahun

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .quantserve.com.

 • Nama kuki / __qca

  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menjejaki pelawat untuk trafik laman web dengan tepat.

  Tamat tempoh kuki / 13 bulan

  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.