Rolex atelier

เราคือผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน

นอกจากมาตรฐานทางคุณภาพระดับสูง ความหลักแหลมด้านนวัตกรรม และคุณค่าต่อความเป็นเลิศ เรายังมีข้อปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อผลักดันความยั่งยืน

เราเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานและกิจกรรมด้านอุตสาหกรรม วิสัยทัศน์ระยะยาวคือหัวใจสำคัญของปรัชญาและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของเรา ซึ่งมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมสำคัญ เพื่อที่เราจะได้ก้าวไปสู่ความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต มาตรฐานชั้นยอดและการแสวงหาความเป็นเลิศของเรานั้นหมายถึงการพัฒนานาฬิกาของเราให้สมบูรณ์แบบอย่างต่อเนื่อง และมั่นใจได้ว่าความเชี่ยวชาญด้านความรู้ความชำนาญของช่างทำนาฬิกาของเราจะถูกส่งต่อ ในขณะเดียวกันก็พัฒนาประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างไม่หยุดนิ่ง

เราผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทนทานพร้อมกับนำกระบวนการที่ดีที่สุดมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเรา รวมไปถึงห่วงโซ่คุณค่าของเราทั้งหมด

เราสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คงอยู่ตราบนานเท่านานจนชั่วชีวิต เราใช้ความสามารถและทักษะทั้งหมดที่มีเพื่อควบคุมการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และวัสดุตั้งต้น และเรายังลดการปล่อยมลพิษให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ เรายังรับรองว่ามาตรฐานสูงสุดจะถูกนำไปปฏิบัติในแง่ของการตรวจสอบย้อนกลับ ในทุกๆ กระบวนการ ตั้งแต่การจัดหา การผลิต และการกระจายผลิตภัณฑ์ เราสร้างแนวทางปฏิบัติสำหรับห่วงโซ่คุณค่าของเราทั้งหมดเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

กล่องโชว์นาฬิกา

เราสร้างสัมพันธภาพระยะยาวกับบุคลากร พันธมิตรและลูกค้าของเรา โดยมีพื้นฐานอยู่บนความเคารพ ความเชื่อใจ และความโปร่งใส

การกำกับดูแลและจริยธรรมที่ดีงามเป็นสิ่งที่สร้างแนวทางในกิจกรรมทั้งด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจของเรา รวมไปถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของเรา เราดำเนินกิจกรรมที่แตกต่างของเราด้วยความเคารพที่มีต่อบุคลากร พันธมิตรและลูกค้าของเรา ด้วยมุมมองที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับความมุ่งมั่นอันเป็นหนึ่งเดียวต่อความยั่งยืน เราสร้างความมั่นใจในการดูแลความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพ และความปลอดภัยของบุคลากร และเสริมสร้างความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของทุกคน ในระดับองค์กร เราดำเนินงานเพื่อผู้คนรุ่นปัจจุบันและอนาคตโดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฝึกสอนและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เรายังคงแนะแนวทางและสนับสนุนผู้จัดหา ผู้ให้การบริการ และตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเราในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรับประกันว่าลูกค้าของเราจะได้รับมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือและทนทานในคุณภาพระดับสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ศูนย์การเรียนรู้
Coral Gardeners

เรามีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาโลก และเราลงมือทำเพื่อมนุษยชาติรุ่นต่อไป

นับเป็นเวลาหลายทศวรรษที่เราได้ให้การสนับสนุนบุคคลและสถาบันที่มีความมุ่งมั่นในด้านสิ่งแวดล้อมและการแสวงหาการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายในโลกปัจจุบัน ผ่านโครงการ Perpetual Planet Initiative เราดำเนินงานด้วยเป้าหมายอันแน่วแน่ในการรักษาโลกเพื่อผู้คนรุ่นหลัง ในฐานะพลเมืองบริษัท เรายังได้ทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมผ่านกิจกรรมการกุศลหลากหลายทั้งในสวิตเซอร์แลนด์และทั่วโลก