#Perpetual

เกี่ยวกับ Rolex

สำนักงานใหญ่ของ Rolex

เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญ

Rolex เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตนาฬิกาอิสระสัญชาติสวิส สำนักงานใหญ่ของแบรนด์นั้นตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา และได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในเรื่องของความเชี่ยวชาญและคุณภาพอันยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์

Hans Wilsdorf ผู้ก่อตั้งบริษัท ยืนหยัดปลูกฝังแนวคิดเรื่องความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ซึ่งนำไปสู่นวัตกรรมการผลิตนาฬิกาที่สำคัญ เช่น Oyster นาฬิกาข้อมือที่มีประสิทธิภาพในการกันน้ำได้เรือนแรกของโลก และโรเตอร์ Perpetual อันเป็นกลไกที่มีระบบขึ้นลานอัตโนมัติ แบรนด์ได้ออกแบบ พัฒนา และดำเนินกระบวนการผลิตชิ้นส่วนสำคัญของนาฬิกาทั้งหมดด้วยตัวเอง Rolex ยังได้ให้การสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม กีฬา การสำรวจ รวมทั้งส่งเสริมผู้คนต่างๆ ที่คิดค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาในการทำให้โลกใบนี้ยั่งยืน ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน และในการแสวงหาความเป็นเลิศของเรานั้น Rolex ดำเนินการอย่างอุตสาหะในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่นาฬิกาของเราเท่านั้น ทว่ายังรวมไปถึงประสิทธิภาพทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่มีต่อสังคมอีกด้วย