นาฬิกา Rolex Certified Pre-Owned

การรับรองโดย Rolex

เนื่องจากนาฬิกา Rolex ได้รับการรังสรรค์ขึ้นให้สามารถคงอยู่ชั่วนิจนิรันดร์ นาฬิกาจึงมักมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวหลายชั่วอายุคน Rolex ขอมอบโอกาสในการครอบครองเรือนเวลาที่ผ่านการสวมใส่ซึ่งได้รับการรับรองความแท้และรับประกันจากทางแบรนด์

รับประกันความแท้ของนาฬิกา

โปรแกรมนาฬิกา Rolex Certified Pre-Owned มาพร้อมกับการรับประกันความแท้ของนาฬิกา Rolex มือสอง ณ เวลาที่จำหน่ายต่อโดยตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการซึ่งมีการแสดงตราพิเศษ Rolex Certified Pre-Owned อันเป็นการรับประกันว่านาฬิกาเหล่านี้จะได้รับประโยชน์จากมาตรฐานคุณภาพเหมือนกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Rolex ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความรู้ความชำนาญและความเป็นมืออาชีพจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญระดับโลกของแบรนด์

SAV

สัญลักษณ์แห่ง

ความเป็นเลิศ

ตราประทับ Rolex Certified Pre-Owned ที่มาพร้อมกับนาฬิกาของคุณเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสถานะการเป็นนาฬิกา Rolex มือสองที่ผ่านการรับรองแล้ว ชื่ออันพิเศษนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความแท้ ณ วันที่ทำการซื้อและการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพควบคู่กับการรับประกันคุณภาพระดับสากลสองปี

สัญลักษณ์แห่งความเป็นเลิศ
Submariner

สองปี

การรับประกันคุณภาพระดับสากลของ Rolex

ใบรับประกัน Rolex Certified Pre-Owned จะมีการมอบให้ ณ เวลาจำหน่ายเพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการว่านาฬิกาเป็นของแท้ ณ วันที่ทำการซื้อและรับประกันการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพเป็นระยะเวลาสองปีนับจากวันที่บนคู่มือการรับประกัน

การรับประกันคุณภาพระดับสากลสองปี

การซื้อนาฬิกา Rolex Certified Pre-Owned

นาฬิกา Rolex Certified Pre-Owned แต่ละเรือนจะได้รับการนำเสนอในกระเป๋าอันโดดเด่น และมาพร้อมกับตราประทับ Rolex Certified Pre-Owned พร้อมด้วยใบรับประกันทั่วโลกสองปี คู่มือการบริการ และคู่มือการรับประกัน

สัญลักษณ์แห่งความเป็นเลิศ

เนื่องจากนาฬิกา Rolex ได้รับการรังสรรค์ขึ้นให้สามารถคงอยู่ชั่วนิจนิรันดร์ นาฬิกาจึงมักมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวหลายชั่วอายุคน

Submariner