นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Rolex

บทนำ

Rolex เคารพความเป็นส่วนตัวและให้คำมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีการที่เราใช้ในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมถึงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองตามกฎหมาย เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา (ไม่ว่าจากที่ใด) หรือเมื่อคุณติดต่อกับ Rolex หรือเครือข่ายของ Rolex โดยตรง

ผู้ควบคุม

เมื่อระบุถึง “Rolex” “เรา” หรือ “พวกเรา” และ “ของเรา” ภายในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้นั้นหมายถึง:

ROLEX SA
3-5-7 rue François-Dussaud
1211 Geneva 26
Switzerland

หมายเลขของบริษัทสวิส:
CH-660.0.012.920-4

ROLEX SA เป็นผู้ควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางเว็บไซต์นี้

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับเครือข่ายของ Rolex พันธมิตรดังกล่าวเป็นผู้ควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการปฏิสัมพันธ์โดยตรง

ผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้ทำการแต่งตั้งผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงคำขอใดๆ ในการใช้สิทธิ์ทางด้านกฎหมายของคุณ โปรดติดต่อผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่าง

Rolex SA

ที่อยู่ไปรษณีย์: 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 เจนีวา 26, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

หมายเลขโทรศัพท์: +4122 302 22 00

อีเมล: privacy@rolex.com

ROLEX SA ตอบเฉพาะข้อสอบถามเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลเท่านั้น กรุณาใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสในการติดต่อสื่อสาร

หน่วยงานกำกับดูแล

คุณยังมีสิทธิ์ในการร้องเรียนหน่วยงานกำกับดูแลได้ตลอดเวลาตามขอบเขตอำนาจทางกฏหมายของคุณ ซึ่งรายชื่อหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ได้ถูกระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้แล้ว

ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆ ได้ ซึ่งไม่รวมถึงข้อมูลที่ได้ลบข้อมูลอัตลักษณ์ออกแล้ว (ข้อมูลที่ไม่ได้รับการเปิดเผย)

เราอาจรวบรวม ใช้ จัดเก็บและโยกย้ายข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เกี่ยวกับคุณที่เราได้จัดกลุ่มไว้ดังนี้

 • ข้อมูลอัตลักษณ์ รวมถึงชื่อจริง นามสกุลก่อนแต่งงาน นามสกุลปัจจุบัน ชื่อผู้ใช้หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถใช้ระบุตัวตนได้ สถานภาพทางการสมรส ตำแหน่ง วันเกิด และเพศ

 • ข้อมูลการติดต่อ รวมถึงที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์

 • ข้อมูลด้านเทคนิค รวมถึงหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ ประเภทของเบราว์เซอร์และเวอร์ชั่น การตั้งค่าเขตเวลาและตำแหน่งที่ตั้ง ประเภทของเบราว์เซอร์ปลั๊กอินและเวอร์ชั่น ระบบการทำงานและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้

 • การใช้ข้อมูล รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณใช้เว็บไซต์ของเรา

 • ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร รวมถึงสิ่งที่คุณชื่นชอบในการรับข่าวสารทางการตลาดจากเราและบุคคลภายนอก รวมถึงช่องทางการสื่อสารที่คุณชื่นชอบ

เราจะไม่ทำการรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษใดๆ เกี่ยวกับคุณ (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนาหรือความเชื่อเกี่ยวกับหลักปรัชญา เพศวิถี, รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง สมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ พันธุกรรม และข้อมูลทางชีวภาพ) และเราจะไม่รวบรวมข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมและความผิดทางอาญา

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการเก็บรวบรวมอย่างไร

เราใช้วิธีการที่หลากหลายในการรวบรวมข้อมูลจากคุณและเกี่ยวกับคุณผ่านทาง:

 • การปฏิสัมพันธ์โดยตรง คุณอาจให้ข้อมูลอัตลักษณ์ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร ผ่านการกรอกแบบฟอร์มหรือเขียนโต้ตอบทางจดหมาย โทรศัพท์ อีเมล หรือวิธีอื่นๆ

 • เทคโนโลยีอัตโนมัติหรือการปฏิสัมพันธ์ เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเรา เราจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ การเรียกดู และรูปแบบการใช้งานโดยอัตโนมัติ โดยเราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้ผ่านการใช้คุกกี้ ข้อมูลจราจรบนเซิร์ฟเวอร์ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ของเราเพื่อเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติม

 • หน่วยงานภายนอก เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากหน่วยงานภายนอกต่างๆ ตามรายชื่อด้านล่าง

  • หน่วยงานที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์:

   • Adobe Analytics ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไอร์แลนด์

   • Content Square ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศส

  • หน่วยงานที่ให้บริการตรวจสอบทางด้านเทคนิค:

   • New Relic ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา

  • หน่วยงานที่ให้บริการด้านแผนที่:

   • Google Maps ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา

   • Baidu Maps ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศจีน

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราได้ทำการระบุรายการด้านล่างในรูปแบบตาราง พร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีที่เราวางแผนในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งอ้างอิงตามหลักกฎหมาย และได้ทำการระบุถึงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราตามความเหมาะสม

โปรดทราบว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมากกว่ามูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะของเราในการใช้ข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อเรา หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่มากกว่าหนึ่งมูลเหตุในตารางด้านล่าง

 • วัตถุประสงค์-กิจกรรม / แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาข้อมูลของเรา

 • ประเภทข้อมูล / (ก) อัตลักษณ์ (ข) การติดต่อ (ค) การตลาดและการสื่อสาร

 • การประมวลผลที่ชอบธรรมด้วยกฎหมาย รวมถึงผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย / (ก) การปฏิบัติตามสัญญาต่อคุณ (ข) ความจำเป็นในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย (ค) ความจำเป็นต่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่ออัปเดตข้อมูลของเรา)

 • ระยะเวลาเก็บรักษา / 12 เดือน

 • วัตถุประสงค์-กิจกรรม / เพื่อบริหารจัดการและปกป้องธุรกิจของเราและเว็บไซต์นี้ (รวมถึงการแก้ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบ บำรุงรักษาระบบ สนับสนุน รายงาน และจัดเก็บดูแลข้อมูล)

 • ประเภทข้อมูล / (ก) อัตลักษณ์ (ข) การติดต่อ (ค) ด้านเทคนิค

 • การประมวลผลที่ชอบธรรมด้วยกฎหมาย รวมถึงผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย / (ก) ความจำเป็นต่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของเรา เงื่อนไขด้านการบริหาร และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยของเครือข่าย เพื่อป้องกันการฉ้อโกง และใช้ในบริบทของการปรับโครงสร้างองค์กร หรือการดำเนินการปรับโครงสร้างกลุ่ม) (ข) ความจำเป็นในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

 • ระยะเวลาเก็บรักษา / 12 เดือน

 • วัตถุประสงค์-กิจกรรม / เพื่อใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา รวมถึงผลิตภัณฑ์/บริการ การตลาด ความสัมพันธ์กับลูกค้า และประสบการณ์

 • ประเภทข้อมูล / (ก) ด้านเทคนิค (ข) การใช้งาน

 • การประมวลผลที่ชอบธรรมด้วยกฎหมาย รวมถึงผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย / ความจำเป็นสำหรับผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อกำหนดประเภทของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อให้เว็บไซต์ของเราอัพเดทและมีความเกี่ยวข้อง และเพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ และดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดของเรา)

 • ระยะเวลาเก็บรักษา / 25 เดือน

 • วัตถุประสงค์-กิจกรรม / เพื่อจัดเตรียมการสื่อสารการตลาดและข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของเราและผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ

 • ประเภทข้อมูล / (ก) อัตลักษณ์ (ข) การติดต่อ (ค) การตลาดและการสื่อสาร

 • การประมวลผลที่ชอบธรรมด้วยกฎหมาย รวมถึงผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย / (ก) มีความจำเป็นสำหรับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ และขยายธุรกิจของเรา) (ข) การยินยอม

 • ระยะเวลาเก็บรักษา / ตามการแจ้งเตือนที่เจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์รับข้อมูลการสื่อสารทางการตลาด

 • วัตถุประสงค์-กิจกรรม / เพื่อตอบกลับถึงคุณโดยตรงหลังจากที่คุณติดต่อเรา

 • ประเภทข้อมูล / (ก) อัตลักษณ์ (ข) การติดต่อ (ค) วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร การตลาด และการสื่อสาร

 • การประมวลผลที่ชอบธรรมด้วยกฎหมาย รวมถึงผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย / (ก) มีความจำเป็นสำหรับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อตอบข้อสงสัยของคุณ) (ข) การยินยอม

 • ระยะเวลาเก็บรักษา / 48 เดือนหลังจากการสื่อสารครั้งสุดท้าย

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่เราใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น นอกจากเราจะได้พิจารณาอย่างมีเหตุผลแล้าว่าเราต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเหตุผลอื่น และเหตุผลนั้นจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิม หากคุณประสงค์ที่จะทราบคำอธิบายเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างแนวทางปฏิบัติของวัตถุประสงค์ใหม่กับวัตถุประสงค์เดิม โปรดติดต่อเรา

ในกรณีที่เราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เราจะทำการแจ้งให้คุณทราบและอธิบายถึงพื้นฐานทางกฎหมายที่อนุญาตให้เราสามารถทำการดำเนินการดังกล่าวได้

โปรดทราบว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากการรับรู้หรือการได้รับอนุญาต โดยการยินยอมตามกฎหมายข้างต้นที่บังคับใช้หรืออนุญาตด้วยกฎหมาย

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่มีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุผลของวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมของเรา รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านกฎหมาย อำนาจควบคุม ภาษี บัญชี หรือข้อกำหนดในการรายงาน เราอาจเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือในกรณีที่เราเชื่อว่าอาจมีการฟ้องร้องดำเนินคดีที่เกี่ยวกับข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณได้

เพื่อกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เราทำการพิจารณาปริมาณ ลักษณะ และความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ วัตถุประสงค์ในประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นผ่านวิธีการอื่นๆ ได้หรือไม่ และรวมถึงกฎหมายที่นำมาปรับใช้ อำนาจควบคุม ภาษี บัญชี หรือข้อกำหนดอื่นๆ

รายละเอียดสำหรับระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามลักษณะต่างๆ ดังที่ได้กล่าวถึงในตารางด้านบน

การตลาด

คุณสามารถสอบถามเราหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อหยุดการส่งข้อความการตลาดได้ทุกเมื่อผ่านลิงก์ยกเลิกที่อยู่ในข้อความการตลาดที่ส่งถึงคุณ หรือสามารถติดต่อเราได้ทุกเวลา

การยกเลิกการรับข้อความทางการตลาดจะไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้มอบไว้ให้แก่เรา ตามข้อหนดด้านกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นในข้อ 1-4

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สามจากหน่วยงานภายในและภายนอกดังต่อไปนี้

เราขอให้หน่วยงานภายนอกเคารพการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและปฏิบัติตามข้อกฎหมาย เราไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการจากหน่วยงานภายนอกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว และอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์เฉพาะในคำสั่งของเราเท่านั้น

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัท Rolex ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการโอนถ่ายข้อมูลของคุณไปยังพื้นที่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสวิตเซอร์แลนด์

คณะทำงานภายนอกของเราบางส่วนมีสำนักงานตั้งอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสวิตเซอร์แลนด์ ดังนั้นการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจึงเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลไปยังนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสวิตเซอร์แลนด์ดังกล่าว

เมื่อใดก็ตามที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสวิตเซอร์แลนด์ เราจะตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องตามมาตรการที่ระบุไว้ด้านล่างอย่างน้อยหนึ่งข้อ

 • เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการยุโรปว่ามีระดับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศดังกล่าว

 • ในกรณีที่เราใช้ผู้ให้บริการบางราย เราอาจใช้ข้อสัญญามาตรฐานที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งรับรองได้ว่าจะสามารถรักษาระดับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลไว้ได้อย่างเพียงพอ หากจำเป็น เราเห็นด้วยกับมาตรการเสริมอื่นๆ

โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการพิเศษที่เราใช้ขณะทำการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

ความปลอดภัยของข้อมูล

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหายโดยไม่ตั้งใจ การใช้งานหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การปรับเปลี่ยน หรือการเปิดเผย นอกจากนี้เรายังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากพนักงาน ตัวแทน ผู้ทำสัญญา และคณะทำงานภายนอกอื่น ๆ ที่ควรทราบข้อมูลดังกล่าว พวกเขาจะสามารถใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามคำสั่งของเราเท่านั้นและจะต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ

เราได้รวบรวมขั้นตอนในการรับมือกับสถานการณ์ที่น่าสงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้คุณและผู้ควบคุมการใช้งานข้อมูลที่ถูกละเมิดดังกล่าวทราบตามที่กฎหมายกำหนด

คุกกี้ & ลิงก์ของหน่วยงานภายนอก

คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธเบราว์เซอร์คุกกี้ทั้งหมดหรือสำหรับบางประเภท หรือแจ้งเตือนคุณเมื่อเว็บไซต์มีการตั้งค่าคุกกี้ หรือต้องใช้คุกกี้ในการเข้าถึง หากคุณปิดหรือปฏิเสธคุกกี้ โปรดทราบว่าคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์อาจทำงานผิดปกติได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ โปรดอ่านที่นี่: คุกกี้ Rolex

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานภายนอก ปลั๊กอิน และแอปพลิเคชัน การคลิกที่ลิงก์เหล่านั้นหรือเปิดการเชื่อมต่อจะอาจทำให้หน่วยงานภายนอกสามารถรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้ เราไม่ใช่ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายนอกเหล่านี้ และไม่รับผิดชอบต่อคำแถลงด้านความเป็นส่วนตัวของพวกเขา เมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้คุณอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม

สิทธิตามกฎหมายของคุณ

ในบางกรณี คุณจะมีสิทธิ์ตามที่ระบุด้านล่างภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • การขอเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือที่รู้จักทั่วไปว่า “คำขอการเข้าถึงข้อมูล”) ช่วยให้คุณสามารถได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ และเพื่อตรวจสอบว่าเราได้ดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

 • การขอแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และไม่ถูกต้องที่เรามีเกี่ยวกับคุณ และเราอาจดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใหม่ที่คุณได้มอบให้แก่เรา

 • การขอลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ช่วยให้คุณสามารถแจ้งเราให้ดำเนินการลบหรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องการใช้งานต่อ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ในการแจ้งเราให้ดำเนินการลบหรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ใช้สิทธิ์ดำเนินการคัดค้านการดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว (กรุณาดูด้านล่าง) อันเนื่องมาจากเราอาจมีการใช้งานข้อมูลของคุณโดยมิชอบตามกฎหมาย หรือที่เราได้รับการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราไม่อาจดำเนินการตามคำขอลบของคุณได้ทุกครั้ง อันเนื่องมาจากเหตุผลเฉพาะทางด้านกฎหมาย ซึ่งเราจะทำการแจ้งให้คุณทราบในขณะที่คุณส่งคำขอ

 • วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราอ้างอิงจากผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (หรือของหน่วยงานภายนอก) และที่เกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ ซึ่งทำให้คุณต้องการคัดค้านการประมวลผลดังกล่าว เนื่องจากคุณรู้สึกว่าการประมวลผลดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิ์และเสรีภาพของคุณ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ในการคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการตลาดทางตรงได้อีกด้วย ในบางกรณี เราอาจมีการพิสูจน์ว่าเราบังคับใช้มูลเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการประมวลผลข้อมูลของคุณ ซึ่งได้ละเมิดสิทธิ์และเสรีภาพของคุณ

 • การขอจำกัดการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ช่วยให้คุณสามารถแจ้งเราให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณชั่วคราวตามแผนดังต่อไปนี้

  • หากคุณต้องการให้เราแสดงความถูกต้องของข้อมูล

  • ในกรณีที่เราใช้ข้อมูลโดยมิชอบตามกฎหมาย แต่คุณไม่ประสงค์ให้เราลบข้อมูลดังกล่าว

  • ในกรณีที่คุณต้องการให้เราเก็บข้อมูลของคุณต่อ แม้ว่าเราจะไม่ต้องการข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป เนื่องจากคุณต้องการนำข้อมูลดังกล่าวไปพิสูจน์ ดำเนินการ หรือปกป้องสิทธิ์ในการเรียกร้องทางกฎหมาย

  • คุณได้คัดค้านเราในการใช้งานข้อมูลของคุณ แต่เรายังต้องทำการตรวจสอบว่าเราได้ละเมิดมูลเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการใช้งานหรือไม่

 • การขอโยกย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังคุณหรือหน่วยงานภายนอก เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบโครงสร้าง รูปแบบที่ใช้งานทั่วไป และในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้แก่คุณหรือหน่วยงานภายนอกที่คุณเลือก โปรดทราบว่าสิทธิ์นี้สามารถใช้ได้กับข้อมูลอัตโนมัติที่คุณได้ให้ไว้ในเบื้องต้น และมอบความยินยอมแก่เราเพื่อการใช้งานหรือการใช้ข้อมูลเพื่อทำสัญญากับคุณ

 • ยกเลิกความยินยอมได้ตลอดเวลา คุณสามารถยกเลิกความยินยอมให้เราใช้ข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม การยกเลิกจะไม่มีผลกับการประมวลผลที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยก่อนที่คุณจะยกเลิกความยินยอม หากคุณยกเลิกความยินยอม เราอาจไม่สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการบางประเภทแก่คุณได้ เราจะให้คำแนะนำแก่คุณ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ระหว่างที่คุณยกเลิกความยินยอม

หากคุณประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ใดๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ

เราจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือการดำเนินการทางสิทธิ์อื่นๆ) อย่างไรก็ตาม เราอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหากคำขอของคุณไม่มีมูลความจริง เกิดขึ้นหลายครั้ง หรือมากเกินความจำเป็น หรือเราสามารถปฏิเสธการดำเนินการตามคำขอของคุณในกรณีที่มีสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น

สิ่งที่เราอาจต้องการจากคุณ

เราอาจต้องการข้อมูลเฉพาะจากคุณเพื่อช่วยให้เราสามารถยืนยันตัวตนของคุณและเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือการใช้สิทธิ์อื่นๆ) นี่คือมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยกับบุคคลที่ไม่มีสิทธื์ได้รับข้อมูลเหล่านั้น เราอาจติดต่อคุณเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของคุณเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตอบกลับถึงคุณ

ระยะเวลาในการตอบกลับ

เราพยายามดำเนินการตอบกลับทุกคำขอตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายในหนึ่งเดือน บางครั้ง เราอาจใช้ระยะเวลานานกว่าหนึ่งเดือน หากคำขอนั้นมีความซับซ้อนเป็นพิเศษหรือคุณส่งคำขอเข้ามาเป็นจำนวนหลายครั้ง ในกรณีนี้ เราจะทำการแจ้งให้คุณทราบ และรายงานความก้าวหน้ากับคุณเรื่อยๆ

หน้าที่ของคุณในการแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง

นี่เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่ควรจะมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระหว่างที่คุณมีความเกี่ยวพันกับเรา

ติดต่อ Rolex

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้หรือแนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเราโดยเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปที่:

ROLEX SA
3-5-7 rue François-Dussaud
1211 เจนีวา 26 – ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
+41 22 302 22 00

อีเมล: privacy@rolex.com
ROLEX SA ตอบเฉพาะข้อสอบถามเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลเท่านั้น กรุณาใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสในการติดต่อสื่อสาร

สอบถามข้อมูล: enquiries@rolex.com
ROLEX SA ตอบเฉพาะข้อสอบถามเกี่ยวกับบริการหลังการขายเท่านั้น กรุณาใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสในการติดต่อสื่อสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้คุณ

วันที่นโยบายนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุด: เมษายน 2021