การดูแลและการนำ Rolex เข้ารับบริการ

คุณภาพและความน่าเชื่อถือ

การดูแลและการบริการ

นาฬิกา Rolex ได้รับการออกแบบให้คงอยู่ชั่วนิจนิรันดร์

Hans Wilsdorf ปลูกฝังปรัชญาแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน อันเป็นพื้นฐานในการสร้างชื่อเสียงให้กับทางแบรนด์

นับตั้งแต่เริ่มต้น ผู้ก่อตั้ง Rolex ได้ก่อตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการผลิตนาฬิกาทั่วโลก โดยได้รับมอบหมายเพื่อการรับประกันว่านาฬิกาทุกเรือนของแบรนด์จะได้รับการบริการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมทั้งรักษาประสิทธิภาพทางเทคนิคอันเป็นเลิศ และคงไว้ซึ่งรูปลักษณ์อันงดงามดังเดิม ด้วยเหตุนี้จึงไร้ข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาที่นาฬิกา Rolex สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและพร้อมสำหรับการส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้นาฬิกาคงอยู่สืบต่อไป