Day-Date

อุดมคติที่มีจริง

นาฬิกา Rolex รังสรรค์ขึ้นด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด

สำรวจคอลเลกชันเรือนเวลา Rolex อันเที่ยงตรงและทรงคุณค่า Rolex นำเสนอหลากหลายตัวเลือกนาฬิการุ่นคลาสสิกและรุ่นสำหรับมืออาชีพ เพื่อความเหมาะสมแก่การสวมใส่บนทุกข้อมือ ชมนาฬิกา Rolex แบบต่างๆ เพื่อค้นหาสไตล์และฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณ

ผู้ทรงเกียรติจาก Rolex Awards Laureate ประจำปี 2021

Luiz Rocha

แบ่งปันหน้านี้