Air-King

บรรณาการต่อศาสตร์การบิน

Rolex เปิดตัวผลงานสร้างสรรค์ใหม่ล่าสุด: นาฬิกาที่มอบนิยามของสุทรรศน์นิยมและนวัตกรรมบนโลกแห่งการผลิตนาฬิกา

จากความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศอย่างไม่สิ้นสุด Rolex ได้พัฒนาสุนทรียศาสตร์และเทคโนโลยีของนาฬิกาอันเป็นสัญลักษณ์ของคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เรือนเวลาเหล่านี้เป็นคำเชื้อเชิญในการก้าวข้ามขีดจำกัดไปสู่เป้าหมายที่สูงกว่า ด้วยคำมั่นที่ให้ไว้เสมอมาในการรักษาคุณภาพอันโดดเด่น ผ่านทักษะความชำนาญด้านการผลิตนาฬิกาทุกขั้นตอนภายในองค์กรของบริษัท

โลกแห่ง Rolex

Rolex และ
PGA
Championship

แบ่งปันหน้านี้