สรรสร้างโลกแห่งอนาคต

Rolex Perpetual Initiative

โครงการเพื่อความยั่งยืน

ร่วมอนุรักษ์โลก สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่

Rolex ยืนหยัดเคียงข้างผู้สรรสร้างโลกแห่งอนาคต

พันธกิจอันยาวนานได้แสดงผ่านโครงการ Perpetual Planet Initiative และโครงการ Perpetual Arts Initiative