คุกกี้

วัตถุประสงค์

นโยบายนี้จัดตั้งขึ้นตามเกณฑ์การใช้คุกกี้ของ Rolex SA (“เรา” “ของเรา” หรือ “พวกเรา”) ในเว็บไซต์ www.rolex.com ของเรา

คุกกี้ & เว็บบีคอน

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยชุดตัวอักษรและตัวเลขที่จัดเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้ถูกนำมาใช้เพื่อแยกคุณออกจากผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่นของเรา ทำให้เราเข้าใจได้ว่าคุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร

การปรับแก้คุกกี้ & เว็บบีคอน

สำหรับเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ของเบราว์เซอร์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หรือให้แจ้งเตือนคุณเมื่อเว็บไซต์นั้นมีการใช้หรือเข้าถึงคุกกี้ได้ หากคุณบล็อกหรือลบคุกกี้ทั้งหมดจากเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ควรสามารถใช้งานต่อไปได้ โดยในการเข้าชมเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง คุณได้ให้การยอมรับในการใช้คุกกี้

คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

คุกกี้เหล่านี้ถูกตั้งค่าโดย rolex.com เพื่อให้การเข้าชมเว็บไซต์ของคุณง่ายขึ้นและเพื่อจดจำการตั้งค่าของคุณ

รายการด้านล่างเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งที่ rolex.com ใช้

 • ชื่อคุกกี้ / rlx-language

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้ในการกำหนดภาษาที่ใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์

  การหมดอายุของคุกกี้ / 1 ปี

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

คุกกี้สำหรับการดำเนินการ

Rolex ใช้โซลูชันสำหรับการดำเนินการ & การติดตามเพื่อนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ของเราต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ

เครื่องมือการวิเคราะห์

Adobe Analytics:

Adobe Analytics เครื่องมือวิเคราะห์นี้ช่วยให้ Rolex เข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์ rolex.com อย่างไร ตัวอย่างเช่น ผู้เยี่ยมชมเข้าชมหน้าเพจใด เข้าชมนานแค่ไหน หรือกลับเข้ามาชมอีกหรือไม่ ข้อมูลที่รวบรวมไว้ไม่มีการเปิดเผยตัวตน

Adobe Advertising Cloud (เดิมชื่อ Adobe Media Optimizer) เครื่องมือวิเคราะห์นี้ช่วยให้ Rolex สามารถรวบรวมแคมเปญที่เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้ในช่องทางการค้นหา โซเชียล ดิสเพลย์ และวิดีโอ ข้อมูลที่รวบรวมไว้ไม่มีการเปิดเผยตัวตน

การใช้คุกกี้:

 • ชื่อคุกกี้ / adobeujs-optin

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / กำหนดว่าผู้ใช้ยอมรับช่องยินยอมคุกกี้หรือไม่

  การหมดอายุของคุกกี้ / 1 วัน

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

 • ชื่อคุกกี้ / AMCV_###@AdobeOrg

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้ในการระบุจำนวนวันตั้งแต่ผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์เป็นครั้งสุดท้าย

  การหมดอายุของคุกกี้ / 13 เดือน

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

 • ชื่อคุกกี้ / AMCVS_###@AdobeOrg

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้ในการกำหนดและเก็บรักษา ID เฉพาะตัวของผู้เข้าชมซึ่งถูกใช้ทั่ว Experience Cloud Solutions ID ดังกล่าวช่วยในการจดจำผู้ใช้งาน

  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

 • ชื่อคุกกี้ / demdex

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / Audience Manager ตั้งค่าคุกกี้นี้เพื่อกำหนด ID เฉพาะตัวให้แก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้ demdex ช่วยให้ Audience Manager ทำหน้าที่พื้นฐาน เช่น ระบุตัวตนของผู้เข้าชม ซิงโครไนซ์ ID แบ่งส่วน สร้างแบบจำลอง รายงาน ฯลฯ

  การหมดอายุของคุกกี้ / 180 วัน

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .demdex.net

 • ชื่อคุกกี้ / dextp

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / Audience Manager ตั้งค่าคุกกี้นี้เพื่อบันทึกการเชื่อมต่อครั้งสุดท้ายในการซิงโครไนซ์ข้อมูล คุกกี้ dextp ประกอบด้วยชื่อผู้ให้บริการข้อมูลหรือ ID และการประทับเวลา UNIX UTC ซึ่งจัดรูปแบบเป็นสตริงที่จำกัดด้วยไพพ์ ในตัวอย่าง ตัวเอียงนำเสนอถึงตัวแทนตัวแปร

  การหมดอายุของคุกกี้ / 180 วัน

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกตั้งค่าเป็นโดเมน .demdex.net

 • ชื่อคุกกี้ / dpm

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / DPM เป็นตัวย่อของ Data Provider Match มันบอกให้ระบบภายในของ Adobe ทราบว่าการเรียกจาก Audience Manager หรือ Adobe Experience Cloud ID Service กำลังส่งผ่านข้อมูลของลูกค้าเพื่อการซิงโครไนซ์หรือร้องขอ ID

  การหมดอายุของคุกกี้ / 180 วัน

  การเก็บรักษา/ คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .dpm.demdex.net

 • ชื่อคุกกี้ / ev_sync_dd

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้เฉพาะเพื่อการแลกเปลี่ยนของหน่วยงานภายนอกที่เชื่อมต่อ ID ของผู้เข้าชมใช้เว็บไซต์ด้วย Advertising Cloud และ Ad Exchange ของพาร์ทเนอร์ มันสร้างขึ้นสำหรับผู้เข้าชมใช้เว็บไซต์รายใหม่และส่งคำขอการซิงโครไนซ์เมื่อหมดเวลา

  การหมดอายุของคุกกี้ / 31 วัน

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .everesttech.net

 • ชื่อคุกกี้ / everest_g_v2

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ถูกสร้างขึ้นหลังจากผู้ใช้คลิกโฆษณาของลูกค้าครั้งแรก และถูกใช้ในการติดตามการคลิกและการโต้ตอบของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ด้วย ID ของผู้ใช้งาน

  การหมดอายุของคุกกี้ / 1 ปี

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .everesttech.net

 • ชื่อคุกกี้ / s_cc

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ถูกกำหนดและอ่านค่าด้วยโค้ด Javascript เพื่อระบุว่ามีการยอมรับคุกกี้หรือไม่

  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

 • ชื่อคุกกี้ / s_cc

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ถูกกำหนดและอ่านค่าด้วยโค้ด Javascript เพื่อระบุว่ามีการยอมรับคุกกี้หรือไม่

  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

 • ชื่อคุกกี้ / s_ecid

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้ในการตั้งค่าและจัดเก็บ ID เฉพาะตัวของผู้เข้าชมซึ่งถูกใช้โดยโซลูชัน Experience Cloud วัตถุประสงค์ของคุกกี้นี้คือเพื่ออนุญาตให้มีการติดตาม ID อย่างต่อเนื่องในสถานะบุคคลที่ 1 และใช้เป็น ID อ้างอิงหากคุกกี้ AMCV หมดอายุ

  การหมดอายุของคุกกี้ / 13 เดือน

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

 • ชื่อคุกกี้ / s_sq

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ถูกตั้งค่าและอ่านโดยรหัส JavaScript เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน SelectMap หรือฟังก์ชัน Activity Map โดยประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับลิงก์ก่อนหน้านี้ที่ผู้ใช้เลือกไว้

  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

Akamai:

Akamai เป็นเครือข่ายการส่งเนื้อหาทั่วโลก (CDN) โดยให้บริการรักษาความปลอดภัยบนเว็บและอินเทอร์เน็ต

การใช้คุกกี้:

 • ชื่อคุกกี้ / AKA_A2

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการส่งเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยใช้คุณสมบัติของการเร่งความเร็วแบบปรับเปลี่ยนได้ซึ่งเป็นการเปิดใช้ DNS Prefetch และ HTTP2 Push

  การหมดอายุของคุกกี้ / 1 ชั่วโมง

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

 • ชื่อคุกกี้ / akacd_PROD-rolex_com

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ประกอบด้วยข้อมูลของการค่อย ๆ เคลื่อนย้าย (ระบบการเคลื่อนย้ายของ Akamai) ของ www.rolex.com

  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน www.rolex.com

 • ชื่อคุกกี้ / RT

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งานเพื่อเสริมการทำงานของแคช Akamais

  การหมดอายุของคุกกี้ / 7 วัน

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

Contentsquare:

Contentsquare เป็นโซลูชันที่รวบรวมข้อมูลการใช้งานและความถี่เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้เยี่ยมชม สถิติที่ได้จะไม่เปิดเผยตัวตน

การใช้คุกกี้:

 • ชื่อคุกกี้ / _cs_c

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ถูกใช้งานโดย ContentSquare เพื่อบันทึกความยินยอมให้ติดตามของผู้ใช้งาน

  การหมดอายุของคุกกี้ / 13 เดือน

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

 • ชื่อคุกกี้ / _cs_id

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ประกอบด้วยตัวระบุตัวตนของผู้ใช้งานของ ContentSquare

  การหมดอายุของคุกกี้ / 13 เดือน

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

 • ชื่อคุกกี้ / _cs_mk_aa

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้สำหรับการประสาน Adobe Analytics มันเก็บรักษาค่าของ csMatchingKey ซึ่งเป็นตัวเลขสุ่มบวกการประทับเวลาในเวลาหนึ่งในพันของวินาที

  การหมดอายุของคุกกี้ / 30 นาที

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

 • ชื่อคุกกี้ / _cs_s

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ประกอบด้วยจำนวนการเข้าชมเพจในช่วงเวลาหนึ่งของโซลูชัน ContentSquare

  การหมดอายุของคุกกี้ / 30 นาที

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

 • ชื่อคุกกี้ / _cs_cvars

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ประกอบด้วยตัวแปรที่กำหนดค่าเองของเซสชันในรูปแบบ URL

  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

Dynatrace:

Dynatrace เป็นเครื่องมือสำหรับ Application Monitoring Performance (APM) เพื่อให้มั่นใจว่าบริการอยู่ในระดับที่คาดหวัง โดยวัดจากตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานของผู้เยี่ยมชม บทบาทของ APM คือการระบุปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันก่อนที่ผู้เยี่ยมชมจะได้รับผลกระทบ

การใช้คุกกี้:

 • ชื่อคุกกี้ / dtCookie

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้ในการติดตามการเยี่ยมชมจากคำร้องหลายครั้ง

  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

 • ชื่อคุกกี้ / dtLatC

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้ในการวัดศักยภาพแฝงของเซิร์ฟเวอร์ในการสังเกตการณ์ปฏิบัติการ

  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

 • ชื่อคุกกี้ / dtPC

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้ในการระบุตัวตนจุดจบที่เหมาะสมสำหรับการส่งผ่านบีคอน รวมถึง ID ของการใช้งานสำหรับภาวะที่สัมพันธ์กัน

  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

 • ชื่อคุกกี้ / dtSa

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้ในการเก็บรักษาชื่อการกระทำของผู้ใช้งาน เช่น คลิกที่ล็อกอินในหน้าต่าง ๆ

  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

 • ชื่อคุกกี้ / rxVisitor

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / ID ของผู้เยี่ยมชมที่สัมพันธ์กับการใช้งาน

  การหมดอายุของคุกกี้ / 180 วัน

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

 • ชื่อคุกกี้ / rxvt

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / กำหนดเวลาใช้งาน

  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

LinkedIn:

แท็กข้อมูลเชิงลึกของ LinkedIn Insight Tag เป็น JavaScript ขนาดเล็กที่ช่วยให้สามารถรายงานแคมเปญเชิงลึกและช่วยให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมของเรา เราใช้แท็กข้อมูลเชิงลึกของ LinkedIn เพื่อติดตามคอนเวอร์ชั่น กำหนดเป้าหมายผู้เข้าชมเว็บไซต์ และปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิกที่โต้ตอบกับโฆษณา LinkedIn ของเรา

การใช้คุกกี้:

 • ชื่อคุกกี้ / AnalyticsSyncHistory

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ซิงค์กับคุกกี้ lms_analytics

  การหมดอายุของคุกกี้ / 30 วัน

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .linkedin.com

 • ชื่อคุกกี้ / UserMatchHistory

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้โดย LinkedIn Insight Tag เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมที่เข้าชมหลายเว็บไซต์และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของผู้เยี่ยมชม

  การหมดอายุของคุกกี้ / 30 วัน

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .linkedin.com

 • ชื่อคุกกี้ / bcookie

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้เบราว์เซอร์นี้ใช้เพื่อระบุอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่ใช้ในการเข้าถึง LinkedIn เพื่อตรวจหาการละเมิดของแพลตฟอร์ม

  การหมดอายุของคุกกี้ / 1 ปี

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .linkedin.com

 • ชื่อคุกกี้ / li_gc

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่อจัดเก็บคำยินยอมของผู้เยี่ยมชมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่สิ่งจำเป็น

  การหมดอายุของคุกกี้ / 6 เดือน

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .linkedin.com

 • ชื่อคุกกี้ / lidc

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกศูนย์ข้อมูล

  การหมดอายุของคุกกี้ / 1 วัน

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .linkedin.com

Meta:

Meta เป็นข้อมูลโค้ด JavaScript ที่เปิดใช้งานคุกกี้แบบระบุตัวตนสำหรับผู้ใช้ที่โต้ตอบผ่าน Facebook, Instagram หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Meta

การใช้คุกกี้:

 • ชื่อคุกกี้ / _fbp

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / ค่า ID เบราว์เซอร์ Facebook ที่จัดเก็บไว้ในคุกกี้เบราว์เซอร์ _fbp ภายใต้โดเมน Rolex

  การหมดอายุของคุกกี้ / 3 เดือน

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

Quantcast:

Quantcast คือโซลูชันแพลตฟอร์มการจัดการคำยินยอม (CMP) ที่ช่วยให้ Rolex มอบทางเลือกให้กับผู้ใช้งานเพื่อตั้งค่าความยินยอมและผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในระดับย่อย

การใช้คุกกี้:

 • ชื่อคุกกี้ / d

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / ค่าของคุกกี้บุคคลที่สามที่ตั้งไว้ในโดเมน quantserve.com หรือโดเมนที่จัดการโดย Quantcast

  การหมดอายุของคุกกี้ / 3 เดือน

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .quantserve.com

 • ชื่อคุกกี้ / euconsent-v2

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่อจัดเก็บคำยินยอมใน “บริการ” ของผู้ใช้งานซึ่งจำกัดตัวเลือกการยินยอมไว้เฉพาะไซต์ปัจจุบันและไม่ยอมรับตัวเลือกที่มีในไซต์อื่น

  การหมดอายุของคุกกี้ / 13 เดือน

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .www.rolex.com

 • ชื่อคุกกี้ / mc

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / ค่าของคุกกี้บุคคลที่สามที่กำหนดไว้ในโดเมน quantserve.com ค่าของคุกกี้นี้คือการเข้ารหัสที่กระชับของสมาชิกคุกกี้ mc เพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มใหม่และข้อมูลเกี่ยวกับพันธมิตรบุคคลที่สามของ Quantcast เช่น การแลกเปลี่ยนโฆษณา

  การหมดอายุของคุกกี้ / 1 ปี

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .quantserve.com

 • ชื่อคุกกี้ / __qca

  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่อติดตามผู้เข้าชมในการเข้าชมเว็บไซต์อย่างแม่นยำ

  การหมดอายุของคุกกี้ / 13 เดือน

  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com