Rolex และศิลปะ

Rolex และภาพยนตร์

การเคลื่อนไหวที่พัฒนาขึ้นใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง

ศิลปะภาพยนตร์ปรากฏเป็นจริงขึ้นมาเมื่อวิสัยทัศน์แรกเริ่มของผู้สร้างประสานเข้ากับความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่ต้องการนำเสนอผลงานออกสู่หน้าจอ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การผสมผสานอันตราตรึงใจด้วยการเคลื่อนไหวของโลก

เป็นดั่งแรงบันดาลใจให้กับอนาคตที่กำลังมาถึง สนับสนุนความยอดเยี่ยม และส่งต่อความมุ่งมั่นด้านศิลปะ และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ไม่หยุดยั้ง

ด้วยการสนับสนุนสถาบันชั้นนำ งานเฉลิมฉลองหลักของวัฒนธรรมต่างๆ ในด้านสถาปัตยกรรม ภาพยนตร์และดนตรี Rolex ช่วยผลักดันความงดงามแห่งศิลปะ Rolex สร้างความเฟื่องฟูให้วัฒนธรรมของผู้คนทั่วโลกด้วยการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในด้านศิลปะและดนตรีผู้ซึ่งพัฒนาการฝึกฝนตัวเองอย่างไม่มีวันหยุด และด้วยโปรแกรมการพัฒนาของ Rolex แบรนด์จึงเปรียบเสมือนผู้ดูแลพรสวรรค์ใหม่ๆ ที่กำเนิดขึ้นมาบนโลก

    โครงการเพื่อความยั่งยืน

    ศิลปะอันยืนยง