เว็บไซต์ทางการของ Rolex

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์อาจมีวางจำหน่ายผ่านผู้จัดจำหน่ายนาฬิกา Rolex อย่างเป็นทางการ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นของแท้ ผลิตภัณฑ์ Rolex ของจริงจะวางจำหน่ายผ่านผู้จัดจำหน่ายนาฬิกา Rolex อย่างเป็นทางการเท่านั้น Rolex ไม่ได้จำหน่ายนาฬิกาทางเว็บไซต์โดยตรงและไม่สามารถตรวจสอบได้ว่านาฬิกาที่วางจำหน่ายทางออนไลน์เป็นของแท้ Rolex ขอเชิญให้คุณแวะไปที่ผู้จัดจำหน่ายนาฬิกา Rolex อย่างเป็นทางการที่ใกล้ที่สุด

นาฬิกา Rolex ทุกเรือนผ่านการรังสรรค์ด้วยมืออย่างประณีตเพื่อรับประกันถึงคุณภาพชั้นเลิศ เนื่องจากมาตรฐานระดับสูงดังกล่าวทำให้เราสามารถทำการผลิตได้ในจำนวนจำกัด ขณะที่นาฬิกาของเราเป็นที่ต้องการอย่างมาก ดังนั้นนาฬิกาบางรุ่นอาจจึงมีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับการจำหน่าย เฉพาะตัวแทนจำหน่ายโรเล็กซ์อย่างเป็นทางการเท่านั้นที่เป็นผู้จัดจำหน่ายนาฬิการุ่นใหม่ของ Rolex รวมถึงจัดการการขายและส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างอิสระ ทางตัวแทนจำหน่ายโรเล็กซ์อย่างเป็นทางการสามารถให้คำแนะนำว่ามีนาฬิกา Rolex ไว้ให้บริการหรือไม่

Rolex ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขโมเดลที่ระบุบนเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ ขณะที่ Rolex พยายามแสดงรูปทรงและสีของผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ให้ถูกต้อง แต่ก็จะขึ้นอยู่กับจอแสดงผลของคุณเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การรับรู้จึงอาจแตกต่างกัน

การเพิ่มหรือการสับเปลี่ยนชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมโดยของที่ Rolex ไม่ได้ผลิตขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลง การดัดแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในหรือกับผลิตภัณฑ์ Rolex โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Rolex จะทำให้การรับประกันยกเลิก Rolex ไม่อนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตดำเนินการดัดแปลงใดๆ ในผลิตภัณฑ์ของ Rolex โดยรวมถึงองค์ประกอบทางคำพูดและกราฟิก รวมถึงกิจกรรมการปรับแก้ใดๆ (เช่น นาฬิกาเคลือบสีดำ การเพิ่มเพชร ขอบหน้าปัด หน้าปัดและสาย รวมถึงสินค้าอื่นๆ จากตลาดสินค้าทดแทน) การดัดแปลงเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อคุณภาพและความเที่ยงตรงของผลิตภัณฑ์ Rolex

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด เช่น เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า การออกแบบและลิขสิทธิ์ได้มีการสงวนไว้และเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของ Rolex

ข้อตกลงการใช้งาน

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ ROLEX.COM (“เว็บไซต์”) ของคุณจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ รวมถึงกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับ การเข้าถึงและการเรียกดูเว็บไซต์เท่ากับคุณยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อแม้ใดๆ

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของ Rolex

Rolex เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ Rolex เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในภาพพื้นหลัง ไอคอน อักขระ งานศิลปะ รูปภาพ กราฟิก เพลง ข้อความ วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์ (“เนื้อหา”) และ HTML, CGI รวมถึงรหัสและสคริปต์อื่นๆ ทั้งหมดในทุกรูปแบบที่ใช้ในเว็บไซต์ (รหัส) เนื้อหาและรหัสของเว็บไซต์จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ยกเว้นจากที่ได้ระบุไว้ในที่นี้ คุณไม่สามารถคัดลอก ดัดแปลง อัปโหลด ดาวน์โหลด ส่งผ่าน เผยแพร่ซ้ำ แสดงเพื่อแจกจ่ายซ้ำให้กับบุคคลภายนอกโดยมีวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือแจกจ่ายรหัสหรือเนื้อหาจากเว็บไซต์โดยไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Rolex คุณไม่สามารถใช้เนื้อหาหรือรหัสจากเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในที่นี้

ชื่อ โลโก้ และเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ Rolex คุณไม่สามารถใช้งานสิ่งเหล่านี้ในลักษณะใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความสับสนหรือในลักษณะอื่นใดโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งล่วงหน้าจาก Rolex

การไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานนี้จะถือเป็นการละเมิดสัญญาและจะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า รวมถึงสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Rolex คุณสามารถพิมพ์บางส่วนของเว็บไซต์นี้ออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ในทางการค้าเท่านั้น

ความรับผิด: ไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ

แม้ว่า Rolex พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยเอาไว้บนเว็บไซต์ แต่จะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ซึ่งระบุไว้ “ตามที่เป็น” ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Rolex จะไม่รับผิดในลักษณะใดๆ ต่อค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นผลตามมา ค่าเสียหายสืบเนื่อง การสูญเสียข้อมูล รายได้ หรือผลกำไร ค่าเสียหายในเชิงลงโทษและ/หรือการเรียกร้องของบุคคลภายนอกอันเป็นผลมาจากการใช้งาน การเข้าถึงหรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอบนเว็บไซต์ หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ นอกจากนี้ Rolex จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ และต้องไม่รับผิดต่อค่าเสียหายใดๆ หรือไวรัสที่อาจติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นใดอันเกิดจากการเข้าถึง การใช้งานหรือการเรียกดูเว็บไซต์หรือการที่คุณดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์

การไม่มีผลบังคับใช้ของข้อกำหนด เงื่อนไข หรือบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงในข้อกำหนดการใช้งานนี้จะไม่กระทบต่อการบังคับใช้ส่วนต่างๆ ของข้อตกลงในข้อกำหนดการใช้งาน หากศาลที่บังคับใช้กฎหมายถือว่าใช้บังคับได้

ความเป็นส่วนตัว

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมีผลต่อการที่ Rolex จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณให้ไว้

ลิงก์และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

Rolex ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ของไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังหรือจากเว็บไซต์ การลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานเองทั้งหมด แม้ Rolex อาจนำเสนอลิงก์ในเว็บไซต์ไปยังไซต์อื่นๆ แต่การรวมไซต์ดังกล่าวก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานเท่านั้น Rolex ไม่ให้การรับรองและปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในเรื่องของความถูกต้อง การมีผลบังคับใช้ ความเหมาะสม ความชอบด้วยกฎหมายหรือคุณสมบัติอื่นใดของเนื้อหาหรือข้อมูลที่มีอยู่ในไซต์ดังกล่าว

การแก้ไขปรับปรุง

Rolex อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในข้อตกลงของข้อกำหนดการใช้งานได้ทุกเมื่อโดยอัปเดตการโพสต์นี้ คุณยอมรับการแก้ไขใดๆ และควรเข้าดูเพจนี้เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขในปัจจุบันที่จะมีผลกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

เขตอำนาจศาล

ข้อพิพาทใดๆ ในเนื้อหาหรือการใช้งานเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ของของสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งนี้ เขตอำนาจศาลและสถานที่ที่เกิดข้อพิพาทดังกล่าวต้องได้รับการให้สิทธิ์ก่อนศาลปกติของเจนีวาเท่านั้น

ข้อตกลงของข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2018

© Rolex, 2018 สงวนลิขสิทธิ์

โลโก้ F1 FORMULA 1, F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX และเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Formula One Licensing BV ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัท Formula One

สงวนลิขสิทธิ์