นับตั้งแต่ในช่วงแรกเริ่ม เราแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ทั่วโลก และสนับสนุนศาสตร์ทางศิลปะและวัฒนธรรม

เป็นเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษที่เราได้มีการสนับสนุนการสำรวจจุดสูงที่สุดของโลกและมหาสมุทรอันลึกล้ำที่สุด ทั่วทั้งสี่มุมของโลกได้เปิดกว้างให้เราได้เห็นถึงภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมอันสมบูรณ์แบบ ซึ่งทำให้เราได้ทดสอบนาฬิกาของเรา ทว่าการค้นพบเกี่ยวกับโลกของเรานั้นไม่ใช่ส่วนสำคัญของการสำรวจนี้อีกต่อไป เมื่อเวลาผ่านไป ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์ของเราและการสำรวจนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น และแรงบันดาลใจด้านการสำรวจก็เข้ามามีส่วนร่วมในการผนึกกำลังความมุ่งมั่นเพื่อการปกป้องโลก

โครงการ Perpetual Planet Initiative ของเราเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการสนับสนุนในระยะยาวนี้ให้กับผู้ที่เฟ้นหาเพื่อทำความเข้าใจปัญหาของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และนำเสนอกลวิธีเพื่อจัดการแก้ไขปัญหา

Ocean

Mission Blue

กว่า 150 แห่ง

ที่ Hope Spots ได้ถูกสร้างขึ้น

57.5 ล้านกิโลเมตร²

ของพื้นที่ผิวทะเล
ได้รับการคุ้มครองโดย Hope Spots

David Doubilet

27,000 ชั่วโมง

ที่ใช้ไปใต้น้ำเพื่อทำการสังเกต
ความงามและความบอบบางของผืนสมุทร

Ocean X

90,000 กม.²

ของผืนมหาสมุทรได้รับการบันทึกในแผนที่

Emma Camp

กว่า 85,000 ต้น

ที่ปะการังได้กลับคืนสู่เกรตแบร์ริเออร์รีฟ

กว่าห้าสิบปีที่เราได้ร่วมมือกับศิลปินนานาชาติฝีมือเยี่ยมที่สุด และองค์กรทางวัฒนธรรมระดับสูงที่สุดในโลก เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเลิศและการทะนุบำรุงมรดกทางศิลปะอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการสร้างสะพานแห่งความสัมพันธ์ระหว่างอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ผ่านโครงการ Perpetual Arts Initiative ของเรา ซึ่งได้รวบรวมพันธมิตรทั้งหมดของเราจากโลกแห่งดนตรี สถาปัตยกรรม และภาพยนตร์ และด้วยโครงการ Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative เราจึงสามารถประกาศคำมั่นสัญญาที่เรามีอย่างยาวนานให้กับศิลปะและวัฒนธรรมทั่วโลก เราสร้างผลงานอย่างยั่งยืนให้กับวงการเหล่านี้ที่ช่วยให้เราสร้างขอบเขตในการทำความเข้าใจโลกและคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น ด้วยเป้าประสงค์นี้ เราจึงผลักดันให้มีการส่งต่อความเป็นเลิศและทักษะทางศิลปะจากรุ่นสู่รุ่น

Perpetual Planet

โครงการ Perpetual Planet Initiative ของเรา

เรามอบการสนับสนุนให้กับโครงการจริงจากท้องถิ่นหลากหลายที่ดำเนินการด้วยผู้คนจากวงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักสำรวจ นักอนุรักษ์ ผู้ประกอบการที่มีมนุษยธรรม พวกเขาต่างก็ผลักดันการแก้ไขปัญหาให้ก้าวหน้าขึ้นเพื่อเอาชนะความท้าทายระดับโลกที่เราเผชิญอยู่

กว่าครึ่งศตวรรษที่เราสร้างความสัมพันธ์ระดับประวัติศาสตร์อย่างยาวนานกับโลกแห่งการสำรวจ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงในสัมพันธภาพที่เรามีต่อบุคคลและองค์กรที่มุ่งมั่นในการสร้างความเข้าใจและอนุรักษ์โลก

นับตั้งแต่ปี 2019 ความพยายามทั้งหมดนั้นได้หลอมรวมเข้าด้วยกันภายใต้ชื่อของโครงการ Perpetual Planet Initiative และมีแผนการทำงานอยู่ 3 พันธกิจหลักด้วยกัน ได้แก่ สำรวจ ลงมือทำ และสร้างแรงบันดาลใจ

Rolex Awards for Enterprise ของเรา

Rolex Awards for Enterprise คือแนวทางอันแตกต่างในการสนับสนุนโครงการเหล่านี้ นับตั้งแต่ปี 1976 รางวัลนี้ได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายทั่วโลกให้สามารถยืนหยัดต่อปัญหาหลักๆ ที่โลกกำลังเผชิญ การเข้าร่วมชิงรางวัลนั้นเปิดกว้างสำหรับโครงการต่างๆ ที่มีนวัตกรรมริเริ่มอันมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของสิ่งมีชีวิตบนโลกและขยายขอบเขตความรู้

Oumarou Ibrahim
Garnier

โครงการ Perpetual Arts Initiative ของเรา

ด้วยโครงการ Perpetual Arts Initiative ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลรักษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เรามีเป้าหมายในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไป และผลักดันความเป็นเลิศและส่งต่อความมุ่งมั่นทางศิลปะ ผ่านการสนับสนุนองค์กรชั้นนำและโครงการทางวัฒนธรรมหลักๆ ในสาขาสถาปัตยกรรม ภาพยนตร์ และดนตรี เราช่วยเหลือเหล่าศิลปินเปี่ยมพรสวรรค์ ผู้ซึ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับสาขาทางศิลปะต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง

Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative

โครงการ Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative มีความสำคัญอย่างมากต่อโครงการ Perpetual Arts Initiative โครงการนี้เผยให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์และความเป็นหนึ่งเดียวของความสัมพันธ์ในลักษณะพี่เลี้ยงที่เต็มไปด้วยการเอาใจใส่ผู้อื่นและความใจกว้างอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการสนับสนุนความเป็นเลิศและนวัตกรรมของศิลปะ

RMP