Kuki

Tujuan

Polisi ini menggariskan dasar atas mana SA Rolex (“kami”) menggunakan kuki di laman web kami www.rolex.com.

Kuki & suar web

Kuki ialah satu fail kecil yang terdiri daripada huruf dan nombor yang disimpan ke cakera keras peranti anda. Kuki digunakan untuk membezakan anda dengan pengguna-pengguna lain di laman web kami. Ini membantu kami untuk memahami bagaimana anda menggunakan laman web kami.

Pindaan kuki & suar web

Untuk laman web kami, anda boleh menetapkan pelayar anda untuk menolak semua atau beberapa pelayar kuki, atau untuk memberi amaran kepada anda sekiranya laman web itu mempunyai kuki. Jika anda menyekat atau menghapuskan semua kuki daripada laman web kami, laman web ini masih boleh berfungsi. Dengan melayari laman web kami, anda bersetuju dengan penggunaan kuki.

Kuki pihak pertama

Kuki ini ditetapkan oleh rolex.com, untuk memudahkan pencarian dan mengingati seting anda.

Dibawah merupakan senarai kuki pihak pertama yang digunakan oleh rolex.com

 • Nama Kuki / rlx-language
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menentukan bahasa yang digunakan untuk melayari laman web.
  Tamat tempoh kuki / 1 tahun
  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

Kuki prestasi

Rolex menggunakan prestasi & penyelesaian pengesanan untuk mempertingkatkan laman web kami agar sentiasa dapat memberikan pengalaman dalam talian yang terbaik khas untuk keperluan anda.

Alat Analisis

Adobe Analytics:

Penyelesaian ini membantu Rolex untuk memahami bagaimana pengguna menggunakan rolex.com ; sebagai contoh mereka membantu mengumpul maklumat pada laman web yang dilawati oleh pelawat, berapa lama mereka melawat atau jika mereka melawat semula laman web itu. Data yang dikumpulkan kekal tanpa nama.

PENGGUNAAN KUKI :

 • Nama kuki / AMCV_###@AdobeOrg
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menentukan jumlah hari sejak pengguna terakhir kali melayari laman web.
  Tamat tempoh kuki / 2 tahun
  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

 • Nama kuki / AMCVS_###@AdobeOrg
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menetapkan dan menyimpan ID unik pelawat yang digunakan di seluruh Experience Cloud Solutions. ID ini membantu mengenali pengguna.
  Tamat tempoh kuki / Sesi kuki
  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

 • Nama Kuki / demdex
  Tujuan kuki / Pengurus Audiens menetapkan kuki ini untuk memberikan ID unik kepada pelawat laman web. Kuki demdex membantu Pengurus Audiens melakukan fungsi asas seperti pengenalan pelawat, penyegerakan ID, segmentasi, pemodelan, pelaporan, dll.
  Tamat tempoh kuki / 180 hari
  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .demdex.net.

 • Nama kuki / dpm
  Tujuan kuki / DPM merupakan singkatan untuk Data Provider Match. Ia memberitahu sistem dalaman Adobe bahawa panggilan dari Pengurus Audiens atau Servis Adobe Experience Cloud ID sedang menyerahkan data pelanggan untuk penyelarasan atau permintaan ID.
  Tamat tempoh kuki / 180 hari
  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .dpm.demdex.net.

 • Nama kuki / everest_g_v2
  Tujuan kuki / Kuki ini dicipta setelah pengguna pada mulanya mengklik iklan pelanggan, dan digunakan untuk mengesan klik pengguna serta interaksi pengguna di laman web dengan ID pengguna. 
  Tamat tempoh kuki / 2 tahun
  Penyimpanan
  / Kuki ini disimpan di bawah domain .everesttech.net.

 • Nama Kuki / s_cc
  Tujuan kuki / Kuki ini ditetapkan dan dibaca oleh kod JavaScript untuk menentukan jika kuki telah diaktifkan.
  Tamat tempoh kuki / Sesi kuki
 • Penyimpanan / Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.
 • Nama kuki / s_ecid
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menetapkan dan menyimpan ID unik pelawat yang digunakan oleh Experience Cloud Solutions. Tujuan kuki ini adalah untuk membolehkan pengesanan ID berterusan dalam keadaan pihak pertama dan digunakan sebagai ID rujukan sekiranya kuki AMCV telah tamat tempoh.
  Tamat tempoh kuki / 2 tahun
  Penyimpanan / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.


Akamai:
Akamai adalah rangkaian penyampaian kandungan global (CDN) yang menyediakan perkhidmatan keselamatan web dan Internet.


PENGGUNAAN KUKI:

 • Nama kuki / AKA_A2
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk mempercepat penyampaian kandungan di laman web menggunakan ciri akselerasi mudah suai, yang membolehkan DNS Prefetch dan HTTP2 Push. 
  Tamat tempoh kuki / 1 jam
  Penyimpanan
  / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.
 • Nama kuki / akacd_PROD-rolex_com
  Tujuan kuki / Kuki ini mengandungi maklumat siaran berperingkat (sistem siaran Akamai) www.rolex.com. 
  Tamat tempoh kuki / Sesi kuki
  Penyimpanan
   / Kuki ini disimpan di bawah domain www.rolex.com.
 • Nama kuki / RT
  Tujuan kuki 
  / Kuki ini mengandungi maklumat mengenai sesi pengguna untuk menyokong fungsi cache Akamais.
  Tamat tempoh kuki
   / 7 hari
  Penyimpanan 
  / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

ContentSquare:
ContentSquare adalah penyelesaian bagi penggunaan agregat dan kekerapan data untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Statistik yang dicipta adalah tanpa nama.

PENGGUNAAN KUKI:

 • Nama kuki / _cs_c
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan oleh ContentSquare untuk menyimpan persetujuan mengesan pengguna.
  Tamat tempoh kuki / 13 bulan
  Penyimpanan 
  / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

 • Nama Kuki / _cs_id
  Tujuan kuki / Kuki ini mengandungi pengecam pengguna ContentSquare.
  Tamat tempoh kuki / 13 bulan
  Penyimpanan 
  / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

 • Nama kuki / _cs_mk_aa
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk integrasi Adobe Analytics. Ia menyimpan nilai csMatchingKey yang merupakan nombor rawak ditambah cap masa dalam milisaat.
  Tamat tempoh kuki / 30 minit
  Penyimpanan 
  / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

 • Nama kuki / _cs_s
  Tujuan kuki / Kuki ini mengandungi bilangan pelawat yang melayari laman web semasa sesi sedang berjalan bagi ContentSquare Solution.
  Tamat tempoh kuki / 30 minit
  Penyimpanan 
  / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.
   

Kuki Coveo:

PENGGUNAAN KUKI:

 • Nama kuki / coveo_visitorId
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menetapkan dan menyimpan ID unik pelawat.
  Tamat tempoh kuki / Sesi kuki
  Penyimpanan 
  / Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.
   

Kuki Dynatrace:

PENGGUNAAN KUKI:

 • Nama kuki / dtCookie
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk mengesan lawatan atas berbilang permintaan.
  Tamat tempoh kuki / Sesi kuki
  Penyimpanan 
  / Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

 • Nama kuki / dtLatC
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk mengukur kependaman pelayan untuk pemantauan prestasi.
  Tamat tempoh kuki / Sesi kuki
  Penyimpanan 
  / Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

 • Nama kuki / dtPC
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk mengenal pasti titik hujung yang betul untuk penghantaran suar; termasuk ID sesi untuk korelasi.
  Tamat tempoh kuki / Sesi kuki
  Penyimpanan 
  / Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

 • Nama kuki / dtSa
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menyimpan nama tindakan pengguna, seperti Klik pada Log Masuk bagi halaman yang berbeza. 
  Tamat tempoh kuki / Sesi kuki
  Penyimpanan 
  / Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

 • Nama kuki / rxVisitor
  Tujuan kuki / ID pelawat untuk menghubungkaitkan sesi.
  Tamat tempoh kuki / Kekal
  Penyimpanan 
  / Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

 • Nama kuki / rxvt
  Tujuan kuki / Tamat masa sesi.
  Tamat tempoh kuki / Sesi kuki
  Penyimpanan 
  / Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.
   

Quantcast:
Penyelesaian Platform Pengurusan Persetujuan (CMP) ini membantu Rolex memberi pengguna pilihan untuk melaksanakan pilihan persetujuan dan kepentingan sah mereka di peringkat terperinci.

PENGGUNAAN KUKI:

 • Nama kuki / d
  Tujuan kuki / Nilai set kuki pihak ketiga dalam domain quantserve.com yang merupakan domain yang diuruskan oleh Quantcast.
  Tamat tempoh kuki / 3 bulan
  Penyimpanan
   / Kuki ini disimpan di bawah domain .quantserve.com.

 • Nama Kuki / euconsent-v2
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menyimpan persetujuan "perkhidmatan" pengguna yang menyekat pilihan persetujuan hanya ke laman web semasa, dan tidak menunaikan pilihan yang dibuat di laman web lain.
  Tamat tempoh kuki / 13 bulan
  Penyimpanan 
  / Kuki ini disimpan di bawah domain .www.rolex.com.

 • Nama kuki / mc
  Tujuan kuki / Nilai set kuki pihak ketiga dalam domain quantserve.com. Nilai kuki ini adalah pengekodan ringkas pada ahli kuki mc dalam penyasaran semula segmen dan maklumat mengenai rakan kongsi pihak ketiga Quantcast, seperti pertukaran pengiklanan.
  Tamat tempoh kuki / 1 tahun
  Penyimpanan 
  / Kuki ini disimpan di bawah domain .quantserve.com.

 • Nama kuki / __qca
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk mengesan pelawat untuk trafik laman web dengan tepat.
  Tamat tempoh kuki / 13 bulan
  Penyimpanan 
  / Kuki ini disimpan di bawah domain .rolex.com.

Kongsi Halaman ini