Kuki

Tujuan

Polisi ini menggariskan dasar atas mana SA Rolex (“kami”) menggunakan kuki di laman web kami www.rolex.com.

Kuki & suar web

Kuki ialah satu fail kecil yang terdiri daripada huruf dan nombor yang disimpan ke cakera keras peranti anda. Kuki digunakan untuk membezakan anda dengan pengguna-pengguna lain di laman web kami. Ini membantu kami untuk memahami bagaimana anda menggunakan laman web kami.

Pindaan kuki & suar web

Untuk laman web kami, anda boleh menetapkan pelayar anda untuk menolak semua atau beberapa pelayar kuki, atau untuk memberi amaran kepada anda sekiranya laman web itu mempunyai kuki. Jika anda menyekat atau menghapuskan semua kuki daripada laman web kami, laman web ini masih boleh berfungsi. Dengan melayari laman web kami, anda bersetuju dengan penggunaan kuki.

Kuki pihak pertama

Kuki ini ditetapkan oleh rolex.com, untuk memudahkan pencarian dan mengingati seting anda.

Dibawah merupakan senarai kuki pihak pertama yang digunakan oleh rolex.com

 • Nama kuki / Mengasalgeolokasi
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menentukan negara lawatan pengguna.
  Tamat tempoh kuki / 1 jam
  Kuki Pihak Pertama / Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

 • Nama kuki / CSRF-TOKEN
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menghalang serangan Cross-Site-Request-Forgery.
  Tamat tempoh kuki / Sesi kuki
  Kuki Pihak Pertama / Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

 • Nama kuki / rlx-language
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menentukan bahasa yang digunakan untuk melayari laman web.
  Tamat tempoh kuki / 1 tahun
  Kuki Pihak Pertama / Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

Kuki Prestasi

Rolex menggunakan prestasi & penyelesaian pengesanan untuk mempertingkatkan laman web kami agar sentiasa dapat memberikan pengalaman dalam talian yang terbaik khas untuk keperluan anda.

Alat Analisis

Analisis Adobe:

Penyelesaian ini membantu Rolex untuk memahami bagaimana pengguna menggunakan rolex.com ; sebagai contoh mereka membantu mengumpul maklumat pada laman web yang dilawati oleh pelawat, berapa lama mereka melawat atau jika mereka melawat semula laman web itu. Data yang dikumpulkan kekal tanpa nama.

PENGGUNAAN KUKI :

 • Nama kuki / AMCV_###@AdobeOrg
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menentukan jumlah hari sejak pengguna terakhir kali melayari laman web.
  Tamat tempoh kuki / 2 tahun
  Kuki Pihak Pertama / Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

 • Nama kuki / AMCVS_###@AdobeOrg
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menetapkan dan menyimpan ID unik pelawat yang digunakan di seluruh Experience Cloud Solutions. ID ini membantu mengenali pengguna.
  Tamat tempoh kuki / Sesi kuki
  Kuki Pihak Pertama / Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

 • Nama kuki / demdex
  Tujuan kuki / Pengurus Audiens menetapkan kuki ini untuk memberikan ID unik kepada pelawat laman web. Kuki demdex membantu Pengurus Audiens melakukan fungsi asas seperti pengenalan pelawat, penyegerakan ID, segmentasi, pemodelan, pelaporan, dll.
  Tamat tempoh kuki / 180 hari
  Kuki Pihak Ketiga / Kuki ini ditetapkan dalam domain demdex.net, pihak ketiga dalam penyemak imbas.

 • Nama kuki / dextp
  Tujuan kuki / Pengurus Audiens menetapkan kuki ini untuk merakam kali terakhir ia membuat panggilan penyegerakan data.
  Tamat tempoh kuki / 180 hari
  Kuki Pihak Ketiga / Kuki ini ditetapkan dalam domain demdex.net, pihak ketiga dalam penyemak imbas.

 • Nama kuki / dst
  Tujuan kuki / Pengurus Audiens menetapkan kuki ini apabila terdapat ralat semasa menghantar data ke destinasi.
  Tamat tempoh kuki / 180 hari
  Kuki Pihak Ketiga / Kuki ini ditetapkan dalam domain demdex.net, pihak ketiga dalam penyemak imbas.

 • Nama kuki / everest_g_v2
  Tujuan kuki / Kuki ini dicipta setelah pengguna pada mulanya mengklik iklan pelanggan, dan digunakan untuk mengesan klik pengguna serta interaksi pengguna di laman web dengan ID pengguna. 
  Tamat tempoh kuki / 2 tahun
  Kuki Pihak Ketiga / 
  Kuki sesi penyemak imbas pihak ketiga; satu kuki digunakan untuk semua akaun.

 • Nama kuki / everest_session_v2
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk memaparkan iklan yang diperibadikan dan relevan kepada pengguna serta mengukur kecekapan kempen iklan. 
  Tamat tempoh kuki / Sesi kuki
  Kuki Pihak Ketiga / 
  Kuki sesi penyemak imbas pihak ketiga; satu kuki digunakan untuk semua akaun.

 • Nama kuki / s_cc
  Tujuan kuki / Kuki ini ditetapkan dan dibaca oleh kod Javascript untuk menentukan jika kuki telah diaktifkan.
  Tamat tempoh kuki / Sesi kuki
 • Kuki Pihak Pertama / Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

 • Nama kuki / s_dayssincelastvisit
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk mengenal pasti bilangan hari sejak pengguna terakhir kali melayari laman web.
  Tamat tempoh kuki / 1 tahun
  Kuki Pihak Pertama /
  Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

 • Nama kuki / s_dayssincelastvisit_s
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk mengenal pasti bilangan hari sejak pengguna terakhir kali melayari laman web.
  Tamat tempoh kuki / Sesi kuki
  Kuki Pihak Pertama / 
  Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

 • Nama kuki / s_ecid
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menetapkan dan menyimpan ID unik pelawat yang digunakan di seluruh Experience Cloud Solutions. Tujuan kuki ini adalah untuk membolehkan pengesanan ID berterusan dalam keadaan pihak pertama dan digunakan sebagai ID rujukan sekiranya kuki AMCV telah tamat tempoh.
  Tamat tempoh kuki / 2 tahun
  Kuki Pihak Pertama / 
  Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

 • Nama kuki / s_fid
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk mengenal pasti pelawat unik sebagai kuki "jatuh balik" sekiranya kuki s_vi standard tidak tersedia disebabkan oleh sekatan kuki pihak ketiga.
  Tamat tempoh kuki / 2 tahun
  Kuki Pihak Pertama / 
  Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

 • Nama kuki / s_getNewRepeat
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menyimpan tarikh lawatan dan untuk mengenal pasti sama ada pelawat adalah pelawat baru atau pelawat berulang.
  Tamat tempoh kuki / 30 hari
  Kuki Pihak Pertama / 
  Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

 • Nama kuki / s_sq
  Tujuan kuki / Kuki ini ditetapkan dan dibaca oleh kod JavaScript apabila fungsi ClickMap atau fungsi Peta Aktiviti diaktifkan. Ia mengandungi maklumat mengenai pautan sebelumnya yang diklik oleh pengguna.
  Tamat tempoh kuki / Sesi kuki
  Kuki Pihak Pertama
  / Kuki ini disimpan di halaman domain anda sebagai kuki pihak pertama.

 • Nama kuki / s_vi
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk mengenal pasti pelawat yang unik.
  Tamat tempoh kuki / 2 tahun
  Kuki Pihak Ketiga / 
  Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak ketiga.


Akamai:
Akamai adalah rangkaian penyampaian kandungan global (CDN) yang menyediakan perkhidmatan keselamatan web dan Internet.


PENGGUNAAN KUKI :

 • Nama kuki / AKA_A2
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk mempercepat penyampaian kandungan di laman web menggunakan ciri akselerasi mudah suai, yang membolehkan DNS Prefetch dan HTTP2 Push. 
  Tamat tempoh kuki / 1 jam
  Kuki Pihak Pertama
  / Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

 • Nama kuki / RT
  Tujuan kuki 
  / Kuki ini mengandungi maklumat mengenai sesi pengguna untuk menyokong fungsi cache Akamais.
  Tamat tempoh kuki
   / 7 hari
  Kuki Pihak Pertama 
  / Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

ContentSquare:
ContentSquare adalah penyelesaian bagi penggunaan agregat dan kekerapan data untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Statistik yang dicipta adalah tanpa nama.

PENGGUNAAN KUKI :

 • Nama kuki / _cs_c
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan oleh ContentSquare untuk menyimpan persetujuan mengesan pengguna.
  Tamat tempoh kuki / 13 bulan
  Kuki Pihak Pertama 
  / Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

 • Nama kuki / _cs_ex
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan oleh ContentSquare untuk mengecualikan beberapa pelawat dalam kumpulan.
  Tamat tempoh kuki / 30 hari
  Kuki Pihak Pertama 
  / Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

 • Nama kuki / _cs_id
  Tujuan kuki / Kuki ini mengandungi pengecam pengguna di ContentSquare.
  Tamat tempoh kuki / 13 bulan
  Kuki Pihak Pertama 
  / Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

 • Nama kuki / _cs_optout
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan oleh ContentSquare untuk mengecualikan beberapa pelawat dalam kumpulan.
  Tamat tempoh kuki / 3 tahun
  Kuki Pihak Pertama 
  / Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

 • Nama kuki / _cs_s
  Tujuan kuki / Kuki ini mengandungi bilangan pelawat yang melayari laman web semasa sesi sedang berjalan bagi penyelesaian ContentSquare.
  Tamat tempoh kuki / 30 minit
  Kuki Pihak Pertama 
  / Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

 • Nama kuki / _cs_vars
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan oleh ContentSquare untuk menyimpan pemboleh ubah khas.
  Tamat tempoh kuki / Sesi kuki
  Kuki Pihak Pertama 
  / Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

 

New Relic:
Platform ini membantu Rolex memantau prestasi pemuatan halaman bagi semua pengguna.

PENGGUNAAN KUKI :

 • Nama kuki / JSESSIONID
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menyimpan sesi pengguna.
  Tamat tempoh kuki / Sesi kuki
  Kuki Pihak Pertama 
  / Kuki ini disimpan di domain anda sebagai kuki pihak pertama.

Quantcast:
Penyelesaian Platform Pengurusan Persetujuan (CMP) ini membantu Rolex memberi pengguna pilihan untuk melaksanakan pilihan persetujuan dan kepentingan sah mereka di peringkat terperinci.

PENGGUNAAN KUKI :

 • Nama kuki / d
  Tujuan kuki / Nilai set kuki pihak ketiga dalam domain quantserve.com yang merupakan domain yang diuruskan oleh Quantcast.
  Tamat tempoh kuki / 3 bulan
  Kuki Pihak Ketiga
   / Kuki pihak ketiga muncul di penyemak imbas sebagai kuki bernama "d".

 • Nama kuki / euconsent-v2
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menyimpan persetujuan "global" pengguna untuk laman web selain dari laman web semasa. Nilai "global" merangkumi semua laman web rangka kerja IAB, kecuali yang mempunyai skop persetujuan peringkat "perkhidmatan".
  Tamat tempoh kuki / 13 bulan
  Kuki Pihak Ketiga 
  / Kuki pihak ketiga disimpan di domain pusat IAB Eropah consensu.org.

 • Nama kuki / euconsent-v2
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk menyimpan persetujuan "perkhidmatan" pengguna yang menyekat pilihan persetujuan hanya ke laman web semasa, dan tidak menghormati pilihan yang dibuat di laman web lain.
  Tamat tempoh kuki / 13 bulan
  Kuki Pihak Pertama 
  / Kuki pihak pertama disimpan di domain laman penerbit.

 • Nama kuki / mc
  Tujuan kuki / Nilai set kuki pihak ketiga dalam domain quantserve.com. Nilai kuki ini adalah pengekodan ringkas pada ahli kuki mc dalam penyasaran semula segmen dan maklumat mengenai rakan kongsi pihak ketiga Quantcast, seperti pertukaran pengiklanan.
  Tamat tempoh kuki / 1 tahun
  Kuki Pihak Ketiga 
  / Kuki pihak ketiga muncul di penyemak imbas sebagai kuki bernama "mc".

 • Nama kuki / __qca
  Tujuan kuki / Kuki ini digunakan untuk mengesan pelawat untuk trafik laman web dengan tepat.
  Tamat tempoh kuki / 13 bulan
  Kuki Pihak Ketiga / 
  Kuki pihak ketiga muncul di penyemak imbas sebagai kuki bernama "__qca".

Kongsi Halaman ini