การบริการหลังการขายของ Rolex

บัตรบริการ Rolex

เมื่อสิ้นสุดการซ่อมบำรุงเต็มรูปแบบที่ดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Rolex นาฬิกาของคุณจะได้รับการส่งคืนพร้อมบัตรบริการของ Rolex

บัตรใบนี้เป็นการยืนยันว่านาฬิกาได้รับการบริการตามมาตรฐานและระเบียบการของแบรนด์ ควบคู่กับการรับประกันระดับสากลเป็นเวลาสองปี คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลนาฬิกาของคุณโดยวางบัตรบริการไว้ใกล้กับสมาร์ทโฟนของคุณ*

บัตรบริการ Rolex

*สมาร์ทโฟนของคุณต้องสามารถใช้งาน NFC ได้ และมีการเปิดใช้งานฟังก์ชัน

ตัวอย่างอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

- Apple iPhone 7 + iOS 13 ขึ้นไป
- Samsung Galaxy S3 และรุ่นใหม่กว่า
- Huawei P9 และรุ่นใหม่กว่า
- Xiaomi Mi3 และรุ่นใหม่กว่า
- Google Nexus 4, Pixel และรุ่นใหม่กว่า
- HTC One และรุ่นใหม่กว่า