งานฝีมือ

คำว่า งานฝีมืออันวิจิตรบรรจง

สำหรับเรา ความงดงามไม่เคยเป็นสิ่งผิวเผิน

ทว่ามันคือความประณีต พิถีพิถัน Hans Wilsdorf ผู้ก่อตั้งแบรนด์ของเราคิดว่าความงาม อย่างความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรง เป็นผลจากสิ่งที่เราชาวสวิสเรียกว่า “Bienfacture” โดยตรง สิ่งนี้คือแนวคิดที่อาจแปลได้ใกล้เคียงความหมายจริงที่สุดว่า “งานฝีมืออันวิจิตรบรรจง” เป็นความเชื่อที่เรายึดถือมาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งในด้านความคิดและจิตใจ

การให้ความสำคัญกับทุกการสร้างสรรค์ ด้วยความเอาใจใส่สูงสุด เพื่อสะท้อนให้เห็นคุณภาพจากการออกแบบที่กลมกลืนพอๆ กับความมหัศจรรย์แห่งการผลิตนาฬิกา ความเชื่อนี้เองที่เป็นแรงผลักดันให้เราเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุนทรียภาพในทุกองค์ประกอบ ไม่เพียงแค่การปรับปรุงนาฬิกาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลักษณะที่ทันสมัยที่จะทำให้มนุษย์เลือกสวมใส่

การขัดเจียรตัวเรือน

สำหรับเรา ความงดงามไม่เคยเป็นสิ่งผิวเผิน งานฝีมืออันวิจิตรบรรจง จึงเป็นสิ่งสำคัญมากพอๆ กับสภาวะทางความคิดและจิตใจ

สะท้อนให้เห็นจากวิธีที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเรือนนาฬิกาที่สะท้อนแสง เราได้ขัดเกลาความโค้งมนของรูปทรงนาฬิกาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงเส้นสายและพื้นผิวให้งดงามสมบูรณ์แบบ ทว่าความงามของแสงนี้ เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ไม่ว่าจะมองจากมุมไหน เราก็สามารถมองเห็นความสง่างามที่หาที่เปรียบมิได้ได้จากแสงสะท้อน จากการวิจัยและประสบการณ์ที่เราสั่งสมมานานหลายปี เราได้เรียนรู้ที่จะรับรู้ถึงความกลมกลืนนี้ แต่ไม่ว่าผู้นั้นจะผ่านการฝึกฝนเพื่อรับรู้ความงามผ่านการมองเห็นมาหรือไม่ สัญชาตญาณจะเป็นเครื่องนำพาโสตสัมผัสนั้นได้ดีที่สุด ฝีมืออันวิจิตร จึงเป็นสิ่งสำคัญมากพอๆ กับสภาวะทางความคิดและจิตใจ

ความรู้ความชำนาญในการผลิตนาฬิกาของ Rolex

ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์