Our Store
เชียงใหม่ 06:51

ร้านค้าของเราใน เชียงใหม่ ไทย ได้รับการยอมรับว่าเป็น ตัวแทนจำหน่ายโรเล็กซ์อย่างเป็นทางการ และจำหน่ายเรือนเวลา Rolex ที่เป็นของแท้เท่านั้น

ตัวแทนจำหน่ายโรเล็กซ์อย่างเป็นทางการ

‭เพนดูลัม
เซ็นทรัล เฟสติวัล‬

ห้อง 135/1-2, 1/F
99-99/1-2 หมู่ที่ 4, ตำบลฟ้าฮ่าม เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่
เชียงใหม่ 50000
ไทย

เยี่ยมชมร้านค้า

ตัวแทนจำหน่ายซึ่งมีทักษะที่จำเป็น ความรู้ความชำนาญ และเครื่องมือพิเศษนั้นจะรับประกันได้ว่า Rolex ทุกเรือนและทุกชิ้นส่วนของ Rolex เป็นของแท้ รวมทั้งจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกซื้อนาฬิกาที่จะอยู่กับคุณไปตลอดกาล

เยี่ยมชมร้านค้า

การนำ Rolex เข้ารับบริการที่ ‭‭‭Pendulum Ltd.‬

‭‭‭Pendulum Ltd.‬ มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่างทำนาฬิกาที่ผ่านการฝึกอบรมโดย Rolex ซึ่งได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันจากทีมผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพที่มีทักษะความรู้ เราปฏิบัติตามขั้นตอนการให้บริการของ Rolex ที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่านาฬิกาทุกเรือนที่ออกจากห้องปฏิบัติการของ Rolex มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านการประสิทธิภาพและความงาม

ปรัชญาการให้บริการของเรา
ร้าน