การดูแลนาฬิกา & การเข้ารับบริการ

นาฬิกา Rolex

ที่ Rolex เราต่างปรารถนาให้นาฬิกาของคุณสามารถทำงานได้ดีตลอดไปเช่นเดียวกับในวันที่คุณซื้อ

เราขอเพียงให้คุณใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการดูแล Rolex เพื่อให้นาฬิกาคงอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเสมอ นาฬิกา Rolex ที่มีการใช้งานทุกวันควรมีการดูแลรักษาเพียงน้อยนิด

แบ่งปันหน้านี้