คุกกี้

วัตถุประสงค์

นโยบายนี้จัดตั้งขึ้นตามเกณฑ์การใช้คุกกี้ของ Rolex SA (“เรา” “ของเรา” หรือ “พวกเรา”) ในเว็บไซต์ www.rolex.com ของเรา

คุกกี้&เว็บบีคอน

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยชุดตัวอักษรและตัวเลขที่จัดเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้ถูกนำมาใช้เพื่อแยกคุณออกจากผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่นของเรา ทำให้เราเข้าใจได้ว่าคุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร

การปรับแก้คุกกี้&เว็บบีคอน

สำหรับเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ของเบราว์เซอร์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หรือให้แจ้งเตือนคุณเมื่อเว็บไซต์นั้นมีการใช้หรือเข้าถึงคุกกี้ได้ หากคุณบล็อกหรือลบคุกกี้ทั้งหมดจากเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ควรสามารถใช้งานต่อไปได้ โดยในการเข้าชมเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง คุณได้ให้การยอมรับในการใช้คุกกี้

คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

คุกกี้เหล่านี้ถูกตั้งค่าโดย rolex.com เพื่อให้การเข้าชมเว็บไซต์ของคุณง่ายขึ้นและเพื่อจดจำการตั้งค่าของคุณ

รายการด้านล่างเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งที่ rolex.com ใช้

 • ชื่อคุกกี้ / rlx-language
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้ในการกำหนดภาษาที่ใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์
  การหมดอายุของคุกกี้ / 1 ปี
  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

คุกกี้สำหรับการดำเนินการ

Rolex ใช้โซลูชันสำหรับการดำเนินการและการติดตามเพื่อนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ของเราต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ

เครื่องมือการวิเคราะห์

Adobe Analytics:

เครื่องมือวิเคราะห์นี้ช่วยให้ Rolex เข้าใจว่าผู้เข้าชมใช้เว็บไซต์ rolex.com อย่างไร ตัวอย่างเช่น ช่วยรวบรวมข้อมูลว่าผู้เข้าชมเข้าชมหน้าเพจใด เข้าชมนานแค่ไหน หรือกลับเข้ามาชมอีกหรือไม่ ข้อมูลที่รวบรวมไว้ไม่มีการเปิดเผยตัวตน

การใช้คุกกี้:

 • ชื่อคุกกี้ / AMCV_###@AdobeOrg
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้ในการระบุจำนวนวันตั้งแต่ผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์เป็นครั้งสุดท้าย
  การหมดอายุของคุกกี้ / 2 ปี
  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

 • ชื่อคุกกี้ / AMCVS_###@AdobeOrg
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้ในการกำหนดและเก็บรักษา ID เฉพาะตัวของผู้เข้าชมซึ่งถูกใช้ทั่ว Experience Cloud Solutions ID ดังกล่าวช่วยในการจดจำผู้ใช้งาน
  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว
  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

 • ชื่อคุกกี้ / demdex
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / Audience Manager ตั้งค่าคุกกี้นี้เพื่อกำหนด ID เฉพาะตัวให้แก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้ demdex ช่วยให้ Audience Manager ทำหน้าที่พื้นฐาน เช่น ระบุตัวตนของผู้เข้าชม ซิงโครไนซ์ ID แบ่งส่วน สร้างแบบจำลอง รายงาน ฯลฯ
  การหมดอายุของคุกกี้ / 180 วัน
  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .demdex.net

 • ชื่อคุกกี้ / dpm
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / DPM เป็นตัวย่อของ Data Provider Match มันบอกให้ระบบภายในของ Adobe ทราบว่าการเรียกจาก Audience Manager หรือ Adobe Experience Cloud ID Service กำลังส่งผ่านข้อมูลของลูกค้าเพื่อการซิงโครไนซ์หรือร้องขอ ID
  การหมดอายุของคุกกี้ / 180 วัน
  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .dpm.demdex.net

 • ชื่อคุกกี้ / everest_g_v2
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ถูกสร้างขึ้นหลังจากผู้ใช้คลิกโฆษณาของลูกค้าครั้งแรก และถูกใช้ในการติดตามการคลิกและการโต้ตอบของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ด้วย ID ของผู้ใช้งาน 
  การหมดอายุของคุกกี้ / 2 ปี
  การเก็บรักษา
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .everesttech.net

 • ชื่อคุกกี้ / s_cc
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ถูกกำหนดและอ่านค่าด้วยโค้ด Javascript เพื่อระบุว่ามีการยอมรับคุกกี้หรือไม่
  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว
 • การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง
 • ชื่อคุกกี้ / s_ecid
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้ในการตั้งค่าและจัดเก็บ ID เฉพาะตัวของผู้เข้าชมซึ่งถูกใช้โดยโซลูชัน Experience Cloud วัตถุประสงค์ของคุกกี้นี้คือเพื่ออนุญาตให้มีการติดตาม ID อย่างต่อเนื่องในสถานะบุคคลที่ 1 และใช้เป็น ID อ้างอิงหากคุกกี้ AMCV หมดอายุ
  การหมดอายุของคุกกี้ / 2 ปี
  การเก็บรักษา / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com


Akamai:
Akamai เป็นเครือข่ายการส่งเนื้อหาทั่วโลก (CDN) โดยให้บริการรักษาความปลอดภัยบนเว็บและอินเทอร์เน็ต


การใช้คุกกี้:

 • ชื่อคุกกี้ / AKA_A2
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการส่งเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยใช้คุณสมบัติของการเร่งความเร็วแบบปรับเปลี่ยนได้ซึ่งเป็นการเปิดใช้ DNS Prefetch และ HTTP2 Push 
  การหมดอายุของคุกกี้ / 1 ชั่วโมง
  การเก็บรักษา
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com
 • ชื่อคุกกี้ / akacd_PROD-rolex_com
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ประกอบด้วยข้อมูลของการค่อย ๆ เคลื่อนย้าย (ระบบการเคลื่อนย้ายของ Akamai) ของ www.rolex.com 
  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว
  การเก็บรักษา
   / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน www.rolex.com
 • ชื่อคุกกี้ / RT
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ 
  / คุกกี้นี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งานเพื่อเสริมการทำงานของแคช Akamais
  การหมดอายุของคุกกี้
   / 7 วัน
  การเก็บรักษา 
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

ContentSquare:
ContentSquare เป็นโซลูชันที่รวบรวมข้อมูลการใช้งานและความถี่เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน สถิติที่ได้จะไม่เปิดเผยตัวตน

การใช้คุกกี้:

 • ชื่อคุกกี้ / _cs_c
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ถูกใช้งานโดย ContentSquare เพื่อบันทึกความยินยอมให้ติดตามของผู้ใช้งาน
  การหมดอายุของคุกกี้ / 13 เดือน
  การเก็บรักษา 
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

 • ชื่อคุกกี้ / _cs_id
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ประกอบด้วยตัวระบุตัวตนของผู้ใช้งานของ ContentSquare
  การหมดอายุของคุกกี้ / 13 เดือน
  การเก็บรักษา 
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

 • ชื่อคุกกี้ / _cs_mk_aa
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้สำหรับการประสาน Adobe Analytics มันเก็บรักษาค่าของ csMatchingKey ซึ่งเป็นตัวเลขสุ่มบวกการประทับเวลาในเวลาหนึ่งในพันของวินาที
  การหมดอายุของคุกกี้ / 30 นาที
  การเก็บรักษา 
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

 • ชื่อคุกกี้ / _cs_s
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ประกอบด้วยจำนวนการเข้าชมเพจในช่วงเวลาหนึ่งของโซลูชัน ContentSquare
  การหมดอายุของคุกกี้ / 30 นาที
  การเก็บรักษา 
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com
   

คุกกี้ Coveo:

การใช้คุกกี้:

 • ชื่อคุกกี้ / coveo_visitorId
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้ในการจัดตั้งและเก็บรักษา ID เฉพาะของผู้ใช้งาน
  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว
  การเก็บรักษา 
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง
   

คุกกี้ Dynatrace:

การใช้คุกกี้:

 • ชื่อคุกกี้ / dtCookie
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้ในการติดตามการเยี่ยมชมจากคำร้องหลายครั้ง
  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว
  การเก็บรักษา 
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

 • ชื่อคุกกี้ / dtLatC
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้ในการวัดศักยภาพแฝงของเซิร์ฟเวอร์ในการสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว
  การเก็บรักษา 
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

 • ชื่อคุกกี้ / dtPC
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้ในการระบุตัวตนจุดจบที่เหมาะสมสำหรับการส่งผ่านบีคอน รวมถึง ID ของการใช้งานสำหรับภาวะที่สัมพันธ์กัน
  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว
  การเก็บรักษา 
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

 • ชื่อคุกกี้ / dtSa
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้ในการเก็บรักษาชื่อการกระทำของผู้ใช้งาน เช่น คลิกที่ล็อกอินในหน้าต่าง ๆ 
  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว
  การเก็บรักษา 
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

 • ชื่อคุกกี้ / rxVisitor
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / ID ของผู้เยี่ยมชมที่สัมพันธ์กับการใช้งาน
  การหมดอายุของคุกกี้ / ถาวร
  การเก็บรักษา 
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

 • ชื่อคุกกี้ / rxvt
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / กำหนดเวลาใช้งาน
  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว
  การเก็บรักษา 
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง
   

Quantcast:
โซลูชันแพลตฟอร์มการจัดการคำยินยอม (CMP) นี้ช่วยให้ Rolex มอบทางเลือกให้กับผู้ใช้งานเพื่อตั้งค่าความยินยอมและผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในระดับย่อย

การใช้คุกกี้:

 • ชื่อคุกกี้ / d
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / ค่าของคุกกี้บุคคลที่สามที่ตั้งไว้ในโดเมน quantserve.com หรือโดเมนที่จัดการโดย Quantcast
  การหมดอายุของคุกกี้ / 3 เดือน
  การเก็บรักษา
   / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .quantserve.com

 • ชื่อคุกกี้ / euconsent-v2
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่อจัดเก็บคำยินยอมใน "บริการ" ของผู้ใช้งานซึ่งจำกัดตัวเลือกการยินยอมไว้เฉพาะไซต์ปัจจุบันและไม่ยอมรับตัวเลือกที่มีในไซต์อื่น
  การหมดอายุของคุกกี้ / 13 เดือน
  การเก็บรักษา 
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .www.rolex.com

 • ชื่อคุกกี้ / mc
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / ค่าของคุกกี้บุคคลที่สามที่กำหนดไว้ในโดเมน quantserve.com ค่าของคุกกี้นี้คือการเข้ารหัสที่กระชับของสมาชิกคุกกี้ mc เพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มใหม่และข้อมูลเกี่ยวกับพันธมิตรบุคคลที่สามของ Quantcast เช่น การแลกเปลี่ยนโฆษณา
  การหมดอายุของคุกกี้ / 1 ปี
  การเก็บรักษา 
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .quantserve.com

 • ชื่อคุกกี้ / __qca
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่อติดตามผู้เข้าชมในการเข้าชมเว็บไซต์อย่างแม่นยำ
  การหมดอายุของคุกกี้ / 13 เดือน
  การเก็บรักษา 
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้โดเมน .rolex.com

แบ่งปันหน้านี้