روند سرویس

همۀ همکاران رولکس یا فروشندگان رسمی رولکس مجاز به دریافت ساعت رولکس شما برای سرویس هستند.

فرآیند سرویس

فرآیند سرویس

هنگام دریافت ساعت، یکی از کارکنان هر درخواستی که داشته باشید را یادداشت می‌کند. بعد ساعت برای ساعت‌ساز ارسال می‌شود.

ارزیابی ساعت

ساعت شما به دقت توسط ساعت‌ساز بررسی می‌شود و او به طور تخمینی کاری که باید انجام شود را به شما می‌گوید. پس از اینکه این تخمین مورد موافقت شما قرار گرفت، سرویس شروع می‌شود.

ارزیابی ساعت
فرآیند سرویس

آماده‌سازی برای سرویس

موتور که به صفحه و عقربه‌ها وصل است از قاب جدا می‌شود؛ بند ساعت نیز از قبل جدا شده است. موتور، قاب و بند در طول سرویس و قبل از سوار کردن مجدد در پایان فرآیند، هر یک مسیرهای جداگانه‌ای را طی می‌کنند.

پیاده‌سازی موتور

پیاده‌سازی موتور

موتور به طور کامل جدا می‌شود و همۀ قطعات آن به دقت بررسی می‌شوند. آن قطعاتی که دیگر مطابق با استانداردهای رولکس نیستند به طور نظام‌مند تعویض می‌شوند.

تمیز کردن قطعات

هر قطعه در حمام مافوق‌صوت پاکسازی می‌شود تا همۀ بقایای آلودگی‌ها از بین برود.

تمیز کردن قطعات

سوار کردن و روغن‌کاری موتور

قطعات پاکسازی‌شده خشک می‌شوند و سپس موتور به طور کامل سوار و روغن‌کاری می‌شود. ساعت‌ساز مطابق با معیارهای دقیق برند رولکس، اولین تنظیمات را روی دقت موتور اعمال می‌کند.

سوار کردن و روغن‌کاری موتور

صفحه ۱
قاب کاملاً پیاده می‌شود و قاب میانی، دور قاب، پشت قاب و بند درست مانند حالت اولیه‌شان صیقل‌کاری و جلاکاری می‌شوند. این کارهای ظریف مستلزم دقت، تخصص و مهارت فوق‌العاده هستند.
مونتاژ قاب
پس از اینکه اجزای قاب تمیز و جلاکاری شدند، دوباره سوار و در جای خود محکم می‌شوند. قاب برای قابلیت ضدآب مورد آزمایش قرار می‌گیرد.
قاب‌بندی موتور
موتور که صفحه و عقربه‌ها دوباره به آن وصل شده‌اند، در قاب قرار می‌گیرد؛ آن هم پس از اینکه ساعت‌ساز همۀ این قطعات را مورد بررسی‌های دقیق فنی و زیبایی‌شناختی قرار دهد.
آزمون دقت
پس از قاب‌بندی موتور، ساعت‌ساز دقت کرونومتری را دوباره اندازه‌گیری می‌کند و تنظیمات نهایی لازم را برای تطبیق با همۀ الزامات رولکس انجام می‌دهد.

سپس پشت قاب پیچ می‌شود و ساعت حداقل به مدت ٢۴ ساعت مورد آزمایش مخصوص دیگری از رولکس قرار می‌گیرد تا عملکرد موتور در طول زمان تأیید شود.

پشت قاب

آزمایش قابلیت ضدآب

ساعت شما تحت فشار آب مورد آزمایش قرار می‌گیرد تا ضدآب بودن آن بررسی شود و بعد از آن، بند دوباره به قاب وصل می‌شود.

قابلیت ضدآب
کنترل نهایی

کنترل نهایی

ساعت شما اکنون آمادۀ کنترل نهایی است که طی آن، ساعت‌ساز از عملکرد بی‌نقص و حفظ زیبایی ظاهری آن اطمینان حاصل می‌کند.

تحویل ساعت

تحویل ساعت

با پایان روند سرویس ساعت، ساعت شما در یک کیف محافظ به همراه ضمانت‌نامۀ بین‌المللی دوسالۀ سرویس که تعویض قطعات و کارمزد را پوشش می‌دهد، به شما تحویل داده می‌شود.

سرویس درجه یک

رولکس متعهد به ارائه خدمات ممتاز پس از فروش است. ساعت رولکس شما به لطف استانداردهای دقیق و تخصص ساعت‌سازان ما، می‌تواند همچنان کارایی، دقت فوق‌العاده و زیبایی استثنایی خود را در طول زمان حفظ کند.

سرویس درجه یک