افق مشترک

شراکت دیرباز

باشگاه‌های قایق‌رانی، دریانوردان بنام، مسابقات نمادین دریایی و برخی از معروف‌ترین مسابقات رگاتا. حدود ۷۰ سال است، که رولکس پیوندهای محکمی با دنیای قایق‌رانی برقرار کرده است. این برند که یکی از شرکای برجسته مسابقات قایق‌رانی است، درست مانند ورزشکاران مطرحی که روحیه جاودانه این ورزش در آن‌ها جاری است، همواره در پی برتری و شیفته دست‌یابی به عملکرد ممتاز است.

مسابقات قایق‌رانی با تیم‌های ممتاز

رولکس شریک برخی از برترین مسابقات رگاتای اقیانوسی و دریایی است. این برند با تعداد زیادی از مسابقات رگاتای اقیانوسی سالانه و دوسالانه در سراسر جهان همکاری دارد. رولکس زمان‌سنج رسمی دو مسابقه قهرمانی است که پیشگام فناوری دریانوردی هستند: مسابقات SailGP با سریع‌ترین قایق‌های دوبدنه جهان و مسابقه سوپر سری ۵٢ با قایق‌های تک‌بدنه فوق‌پیشرفته TP52 شناخته می‌شوند. رولکس با مسابقات دریایی معتبری مانند مسابقه فست‌نت رولکس، مسابقات قایق‌رانی رولکس سیدنی هوبارت و مسابقات میدل سی رولکس نیز همکاری دارد.

مسابقات قایق‌رانی
باشگاه‌های قایق‌رانی

باشگاه‌های قایق‌رانی
حیاتی برای آینده قایق‌رانی

رولکس متعهد به حمایت مستمر از پویاترین باشگاه‌های قایق‌رانی است که نقشی ضروری در تکامل و پیشرفت قایق‌رانی ایفا می‌کنند و به این ترتیب، به جاودانه‌سازی و توسعه این ورزش کمک می‌کنند. این باشگاه‌ها آمیزه‌ای هماهنگ از سنت و پیشرفت هستند که مسابقات رگاتا و مسابقات دریایی حائز اهمیت جهانی را سازمان‌دهی می‌کنند.

سِر بن اینسلی

در قایق‌رانی، دقت تعیین‌کننده عملکرد است.

سِر بن اینسلی
Yacht‑Master 42

دقت به‌مثابه پیش‌نیاز

دقت کرونومتری نقشی حیاتی در پیمایش دارد و برای تعیین موقعیت مکانی دقیق ضروری است. بنابراین، دریانوردان همواره تلاش کرده‌اند خود را به دقیق‌ترین ابزارهای موجود مجهز کنند و این خود رقابتی است که به قایق‌رانی اضافه شده است. شروع قدرتمند، هماهنگ‌سازی تیم، بهینه‌سازی مسیرهای قایق؛ دقت نقش خطیری در همه مراحل مسابقه دارد.

در نتیجه، رولکس ابزاری مخصوص قایق‌رانی رقابتی خلق کرده است. معرفی Yacht-Master II در سال ٢٠٠٧، یعنی ۱۵ سال بعد از Yacht-Master (١٩٩٢)، همگرایی طبیعی بین قایق‌رانی و ساعت‌سازی دقیق را بنا نهاد.