طرح سیاره جاودان

سیاره جاودان

تلاش برای آینده سیاره زمین

آن‌طور که از قرن ٢١ هویداست، حالا کاوش صرفاً با هدف اکتشاف جای خود را به کاوش به‌عنوان وسیله‌ای برای حفاظت از طبیعت داده است. رولکس با حمایت از کاوشگرانِ امروز در مأموریت جدیدشان، میراث بنیان‌گذار خود را ادامه می‌دهد و آن چیزی نیست جز جاودانه ساختن سیاره‌مان.

آشنایی با مطالب بیشتر

از عمیق‌ترین اقیانوس‌ها تا بلندترین قله‌ها

آن‌ها کاوشگران، دانشمندان، کارآفرینان یا شهروندانی متعهد به مصلحت جمعی هستند. برای مطالعه و حفاظت از اکوسیستم‌ها، دنیایمان را کاوش می‌کنند.

برای یافتن راهکارهایی برای چالش‌های امروز، اقدام عملی می‌کنند. برای تضمین آینده سیاره‌مان، الهام‌بخش نسل‌های آینده می‌شوند. رولکس از طریق «طرح سیاره جاودان» در کنار آن‌ها می‌ایستد.

  حفاظت از طبیعت

  پروژه‌هایی برای حفاظت از سیاره‌مان

  ما در رولکس از کسانی که برای نگهداری و حفاظت از سیاره جاودان‌مان برای نسل‌های آتی تلاش می‌کنند حمایت می‌کنیم.

  پروژه‌هایی برای حفاظت از سیاره‌مان

  طرح سیاره جاودان

  رولکس به بسیاری از نواحی و اکوسیستم‌ها پشتیبانی می‌دهد.