فوت‌وفن هنر ساعت‌سازی

برتری در ساخت ساعت

برتری در ساخت ساعت

تلاش همیشگی

بینشی دیرپا در قلب فلسفه رولکس نهفته است.

مفهوم پایداری همواره یکی از مؤلفه‌های کلیدی توسعه این برند بوده است: عرضه ساعت‌های ماندگار و بادوامی که برای ماندن ساخته می‌شوند. این رویکرد منعکس‌کننده طرزفکر "همیشگی" رولکس است که شرکت را از زمان ایجاد آن در سال ۱۹۰۵ هدایت کرده است.