زمین

ما تولید کننده‌ای مسئول و متعهد به تولید محصولات پایدار هستیم.

در ادامه تلاش خود برای برتری، تلاش می‌کنیم نه تنها ساعت‌های خود را مدام بهبود دهیم، بلکه عملکرد زیست محیطی و تأثیر اجتماعی خود را نیز بهبود دهیم.

بینشی دیرپا در قلب فلسفه و فعالیت‌های رولکس نهفته است. ارزش‌های اصلی ما - اشتیاق به کیفیت، ذوق نوآوری، و تلاش برای برتری - مبتنی بر مفاهیم پایداری و طول عمر است که ماموریت ما را در تمام فعالیت‌های ما مشخص می‌کند.

همیشه ماموریت ما تولید ساعت‌هایی بوده است که از دستاوردهای انسان حمایت می‌کند. این دستاوردها در حال حاضر توسعه پایدار را برای پاسخگویی به نیازهای حال بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده برای برآوردن نیازهای خود در بر می‌گیرد. ما هر روز برای کمک به این تلاش جمعی مهم اقداماتی را انجام می‌دهیم.

کمک به اهداف توسعه پایداری سازمان ملل متحد

اهداف توسعه پایداری سازمان ملل متحد (SDGs) چارچوبی جهانی برای هدایت اقداماتی ارائه می‌کند که توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را که در مقیاس جهانی پایدار است، ترویج می‌کند.

برای هدایت مشارکت خود در «اهداف توسعه پایداری» و بهبود عملکرد اجتماعی و زیست محیطی خود، فهرستی از اقدامات موجود خود تهیه کرده و زمینه‌های قابل بهبود را شناسایی کرده‌ایم. این کار همچنین از تفکر استراتژیک ما درفعالیت‌های ما در زمینه توسعه سیاست پایداری حمایت می‌کند.

سیستم هشدار

تهیه گزارش

از هر ذینفعی که گزارشی برای ارائه دارند دعوت می‌شود از طریق این کانال با ما تماس بگیرند.

سیستم هشدار ما شما را قادر می‌سازد تا هرگونه تردید موجه در مورد اثرات مضر بالقوه یا واقعی مربوط به موادمعدنی یا فلزات (طلا، تنگستن، تانتالیوم و قلع) را که از مناطق آسیب دیده یا پرخطر یا مرتبط با کار کودکان، گزارش دهید.

با پیروی از دستورالعمل‌های موجود در فرم ارسال، می‌توانید گزارش خود را به صورت ایمن و محرمانه ارسال کنید.

ارسال هشدار