مراقبت و سرویس رولکس شما

کیفیت و قابلیت اطمینان

مراقبت و سرویس

ساعت‌های رولکس طراحی‌شده و ساخته‌شده برای ماندگاری هستند

هانس ویلسدورف فلسفه تعالی همیشگی را القا کرد که بر اساس آن برند شهرت خود را به دست آورده است.

بنیان‌گذار رولکس از همان ابتدا شبکه‌ای از کارگاه‌های ساعت‌سازی را در سرتاسر جهان ایجاد کرد و وظیفه داشت اطمینان حاصل کند که تمام ساعت‌های این برند می‌توانند بهترین خدمات ممکن را دریافت کنند و بنابراین عملکرد فنی عالی و ظاهر بکر خود را حفظ کنند. در نتیجه، محدودیتی برای عمر کارکرد ساعت‌های رولکس قابل تصور نیست و آن‌ها از نسلی به نسل بعد منتقل می‌شوند تا بارها زندگی کنند.