تعهد ماندگار

حضور یکپارچه

اعتمادسازی. احترام به پیمان صمیمی میان سوارکار و اسبش. روبرو شدن با غیرقابل عبورترین موانع در کنار هم. سواری با دقت و هدف برای برتری. روح این ورزش پیوند قوی بین رولکس و سوارکاری را مشخص کرده است. رولکس در همکاری با معتبرترین مسابقات، از جمله مسابقات پرش با اسب گرند اسلم رولکس، از سوارکارانی پشتیبانی می‌کند که تاریخ این ورزش را رقم می‌زنند.

نقطه اوج در یک ورزش

رولکس حضور عمده ای در سوارکاری دارد، با بهترین سوارکاران مشارکت می‌کند و در مسابقات پرش نمایشی، درساژ و رودیداهای مهم سوارکاری حضور دارد. این تعهد به برتری موجب شد تا رولکس شریک بنیان‌گذار مسابقات پرش با اسب گرند اسلم رولکس شود؛ مسابقاتی که چهار مسابقۀ جایزه بزرگ را شامل می‌شود.

سوارکار
گرند اسلم

مسابقات پرش با اسب گرند اسلم رولکس

مسابقات پرش با اسب گرند اسلم رولکس، یک ابتکار جهانی که در سال ۲۰۱۳ افتتاح شد، چهار مسابقات اصلی را شامل می‌شود: مسابقات مسترز هلند ، مسابقات آخن (CHIO)، تورنمنت مستر اسپروس میدوز CSIO‏ (‎CSIO Spruce Meadows ‘Masters’‎)‏ Tournament) و مسابقات ژنو (CHI). این چالش نهایی و ارزنده‌ترین جایزه ورزش را شامل می‌شود.