شکل دادن به دنیای فردا

طرح‌های پیشگامانه جاودان رولکس

طرح‌های پیشگامانه جاودان

حفظ سیاره ما، تداوم میراث فرهنگی ما، ترویج نوآوری و الهام بخشیدن به نسل‌های جدید

رولکس در کنار کسانی است که آینده را شکل می‌دهند.

تعهدی بلند مدت که از طریق طرح سیاره جاودان وطرح Perpetual Arts (هنرهای ماندگار) ابراز شده است.