رولکس و هنر

رولکس و سینما

موتور محرکه‌ای که تا ابد نوآفرینی می‌شود

هنر سینمایی وقتی خلق می‌شود که ایده اولیه خالق آن در کنار تجربه و دانشی قرار می‌گیرد که برای آوردن آن ایده به روی پرده سینما مورد نیاز است.

آشنایی با مطالب بیشتر

نواختن آکورد با حرکت‌های جهانی

الهام‌بخشی به نسل‌های آتی، ترغیب به برتری، انتقال علاقه به هنر؛ و جاودانه‌سازی فرهنگ همواره در حال تکامل.

رولکس با حمایت از سازمان‌های معتبر و رویدادهای مهم فرهنگی در حوزه‌های معماری، سینما و موسیقی، در غنای هنر نقش‌آفرینی می‌کند. رولکس با پشتیبانی از هنرمندان مستعدی که به‌طور خستگی‌ناپذیری به بازآفرینی حوزه کاری خود مشغول هستند، حیات فرهنگی پرثمری را در سراسر جهان اشاعه می‌دهد. رولکس با برنامه استاد و شاگردی خود، به پرورش استعدادهای نوظهور کمک می‌کند.

    طرح‌های پیشگامانه جاودان

    هنرهای جاودانه