Trái đất

Chúng tôi là nhà sản xuất có trách nhiệm và cam kết về các sản phẩm bền vững.

Trong nỗ lực hướng đến sự xuất sắc, chúng tôi không ngừng cải tiến không chỉ đồng hồ mà còn quan tâm đến hiệu suất môi trường và tác động xã hội của chúng.

Trọng tâm trong triết lý và hoạt động của chúng tôi là tầm nhìn dài hạn. Các giá trị cốt lõi – khát khao nâng cao chất lượng, không ngừng cải tiến và tìm kiếm sự xuất sắc – đều dựa trên những khái niệm về độ bền và tuổi thọ đồng hồ, giúp xác định mọi sứ mệnh trong các hoạt động của chúng tôi.

Sứ mệnh của chúng tôi luôn là sản xuất ra những chiếc đồng hồ hỗ trợ cho các thành tựu của loài người. Những thành tựu này hiện kết hợp với sự phát triển bền vững để đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng của các thế hệ tương lai. Mỗi ngày, chúng tôi đều hành động để đóng góp vào nỗ lực tập thể quan trọng này.

Đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc

Các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc (SDG) cung cấp một khuôn khổ toàn cầu để hướng dẫn các hành động thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời đảm bảo tính bền vững về môi trường trên quy mô toàn cầu.

Để hướng dẫn cho sự đóng góp của chúng tôi cho SDG và cải thiện hiệu quả hoạt động xã hội và môi trường, chúng tôi đã lập danh sách các biện pháp hiện có và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Công tác này cũng hỗ trợ tư duy chiến lược của chúng tôi khi phát triển chính sách bền vững của mình.

HỆ THỐNG CẢNH BÁO

Báo cáo

Bất kỳ bên liên quan nào cần lập báo cáo đều có thể liên hệ với chúng tôi qua kênh này.

Hệ thống cảnh báo của chúng tôi cho phép bạn báo cáo bất kỳ nghi ngờ chính đáng nào về tác động có hại thực tế hoặc tiềm ẩn liên quan đến khoáng sản hoặc kim loại (vàng, vonfram, tantalum và thiếc) có nguồn gốc từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột, hoặc có nguy cơ cao, hoặc liên quan đến lao động trẻ em.

Bạn có thể gửi báo cáo của mình một cách an toàn và bảo mật bằng cách làm theo hướng dẫn trong biểu mẫu gửi.

Gửi cảnh báo