Chương trình Perpetual Planet

PERPETUAL PLANET

Nỗ lực vì tương lai của hành tinh

Bước vào thế kỷ 21, hoạt động khám phá thuần túy đã nhường chỗ cho hoạt động khám phá với vai trò là một phương tiện để bảo tồn thế giới tự nhiên. Rolex luôn tiếp nối di sản của nhà sáng lập, hỗ trợ những nhà thám hiểm trong sứ mệnh mới của họ: giữ cho hành tinh này bất diệt.

Tìm hiểu thêm

Từ những đại dương sâu nhất đến những đỉnh núi cao nhất

Họ là những nhà thám hiểm, nhà khoa học, doanh nhân và công dân cam kết nỗ lực vì lợi ích chung. Họ khám phá thế giới để nghiên cứu và bảo vệ hệ sinh thái.

Họ hành động để tìm giải pháp cho những thách thức ngày nay. Họ truyền cảm hứng cho các thế hệ sau để đảm bảo tương lai cho hành tinh của chúng ta. Rolex luôn sát cánh cùng họ thông qua Chương trình Perpetual Planet.

  BẢO TỒN THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

  Các dự án bảo vệ hành tinh của chúng ta

  Tại Rolex, chúng tôi hỗ trợ những người luôn nỗ lực hết mình để bảo vệ và gìn giữ Perpetual Planet (Hành tinh vĩnh cửu) cho các thế hệ tiếp theo.

  CÁC DỰ ÁN BẢO VỆ HÀNH TINH CỦA CHÚNG TA

  Chương trình Perpetual Planet

  Rolex cung cấp sự hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực và hệ sinh thái.