Rolex và Nghệ thuật

ROLEX VÀ ĐIỆN ẢNH

Sự chuyển động của sáng tạo không ngừng

Nghệ thuật điện ảnh trở nên sống động khi tầm nhìn của người sáng tạo đáp ứng được sự tinh tế cần có để đưa nó lên màn ảnh.

Tìm hiểu thêm

Kết nối và hỗ trợ các hoạt động phát triển văn hóa nghệ thuật trên toàn cầu

Truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai, khuyến khích sự vươn tới xuất sắc và lan tỏa niềm đam mê nghệ thuật. Đồng thời, bảo tồn và phát triển văn hóa.

Thông qua việc hỗ trợ các tổ chức uy tín cùng những sự kiện văn hóa lớn trong lĩnh vực kiến ​​trúc, điện ảnh và âm nhạc, Rolex giúp nâng cao vị thế của nghệ thuật. Với việc hỗ trợ các nghệ sĩ tài năng - những người không ngừng sáng tạo trong lĩnh vực của họ, Rolex thúc đẩy đời sống văn hóa thịnh vượng trên khắp thế giới. Và chương trình cố vấn của Rolex đã góp phần nuôi dưỡng những tài năng mới.

    NHỮNG SÁNG KIẾN PERPETUAL

    Chương trình Perpetual Arts