Nghệ thuật và khoa học

Kiến trúc là nơi hội tụ nhiều lĩnh vực, kết hợp tầm nhìn nghệ thuật và kỹ thuật xuất sắc. Như trong ngành chế tạo đồng hồ, sức mạnh của thiết kế phản ánh niềm đam mê đối với độ chính xác, hiệu suất và tính thẩm mỹ.

Kiến trúc và Chương trình Perpetual Arts Initiative

Rolex hỗ trợ kiến ​​trúc thông qua Chương trình Perpetual Arts Initiative, bao gồm nhiều mối quan hệ đối tác với các tổ chức văn hóa và nghệ sĩ hàng đầu như một phần trong cam kết lâu dài với văn hóa toàn cầu.

Triển lãm Kiến trúc Quốc tế

Triển lãm Kiến trúc Quốc tế

Kể từ năm 2014, Rolex đã trở thành Đối tác độc quyền và Đồng hồ chính thức của Triển lãm International Architecture Exhibition of La Biennale di Venezia. Sự hỗ trợ của Rolex làm nổi bật cống hiến của thương hiệu đối với sự xuất sắc trong thiết kế và tính bền vững. Triển lãm Biennale mở cửa đến ngày 26 tháng 11 năm 2023.

Rolex Pavilion

Trở thành một phần trong cam kết tăng cường sử dụng không gian tối ưu và đổi mới kỹ thuật, Rolex hỗ trợ Triển lãm International Architecture Exhibition of La Biennale di Venezia với vai trò là Đối tác Độc quyền và Đồng hồ Chính thức của sự kiện.

Những tòa nhà Rolex

Trong quá trình xây dựng các tòa nhà của mình, cũng như trong quá trình chế tạo đồng hồ, Rolex luôn áp dụng những ý tưởng sáng tạo.

Mur