Đồng hồ Pre-owned có chứng nhận của Rolex

Chứng nhận Rolex

Bởi vì chúng được sáng tạo để trường tồn, đồng hồ Rolex thường có tuổi sử dụng dài lâu. Rolex mang đến cơ hội mua lại những chiếc đồng hồ cũ được chứng nhận chính hãng và bảo hành bởi thương hiệu.

Bảo đảm tính chính hãng

Chương trình Rolex Certified Pre-Owned bảo đảm đồng hồ là chính hãng và đã qua sử dụng tại thời điểm chúng được bán lại bởi một Đại lý Bán lẻ Chính thức có gắn tấm biển đặc biệt “Rolex Certified Pre-Owned”. Điều này giúp đảm bảo rằng những chiếc đồng hồ được hưởng lợi từ các tiêu chí chất lượng vốn có dành cho mọi sản phẩm Rolex, cũng như có được các bí quyết và sự chuyên nghiệp từ mạng lưới chuyên gia trên khắp thế giới của thương hiệu.

SAV

Biểu tượng của

sự xuất sắc

Dấu xác nhận “Rolex Certified Pre-Owned” đi kèm với đồng hồ của bạn tượng trưng cho trạng thái của một chiếc đồng hồ Rolex đã qua sử dụng và được chứng nhận. Dòng chữ độc quyền này chứng thực tính chính hãng và chức năng hoạt động bình thường của đồng hồ ở thời điểm mua, đồng thời kèm theo bảo hành quốc tế hai năm.

Biểu tượng của sự xuất sắc
Submariner

Bảo hành quốc tế

hai năm của Rolex

Được giao cho khách hàng tại thời điểm bán, thẻ bảo hành Rolex Certified Pre-Owned chính thức xác nhận rằng đồng hồ là chính hãng ở thời điểm mua và đảm bảo hoạt động bình thường của đồng hồ trong thời gian hai năm kể từ ngày mua, theo hướng dẫn sử dụng thẻ bảo hành.

Bảo hành quốc tế hai năm của Rolex

Mua một chiếc đồng hồ Rolex Certified Pre-Owned

Mỗi chiếc đồng hồ Rolex Certified Pre-Owned đều được đựng trong một bao túi đặc biệt. Đồng hồ đi kèm với dấu xác nhận Rolex Certified Pre-Owned, thẻ bảo hành quốc tế hai năm, quyển hướng dẫn sử dụng dịch vụ và cuốn sách nhỏ với nội dung tổng quan về chế độ bảo hành.

Biểu tượng của sự xuất sắc

Bởi vì chúng được sáng tạo để trường tồn, đồng hồ Rolex thường có tuổi sử dụng dài lâu.

Submariner