Cookie

Mục đích

Chính sách này đặt ra cơ sở mà Rolex SA (“chúng tôi” - “we”, “của chúng tôi” - “our” hoặc “chúng tôi” - “us”) sử dụng các cookie trên website www.rolex.com.

Các cookie & tập tin chỉ báo

Cookie là một tệp nhỏ các chữ cái và số được lưu trữ trên ổ cứng thiết bị của bạn. Cookies được sử dụng để phân biệt bạn với những người dùng khác trên website của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi hiểu cách bạn sử dụng website của mình.

Sửa đổi các cookie & tập tin chỉ báo

Với website này, bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để từ chối tất cả hoặc một số cookie trình duyệt, hoặc thông báo cho bạn khi website cài đặt hoặc có truy cập cookie. Nếu bạn chặn hoặc xóa tất cả cookie khỏi website của chúng tôi, website vẫn hoạt động. Nếu tiếp tục sử dụng website nghĩa là bạn đồng ý sử dụng cookie.

Cookie bên thứ nhất

Những cookie này được thiết lập bởi rolex.com, để dễ dàng điều hướng và ghi nhớ các cài đặt của bạn.

Bạn sẽ tìm thấy bên dưới danh sách cookie của bên thứ nhất được sử dụng trên rolex.com

 • Tên cookie / rlx-language

  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để xác định ngôn ngữ được sử dụng để điều hướng website.

  Thời hạn cookie / 1 năm

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

Cookie hiệu suất

Rolex sử dụng giải pháp theo dõi và đánh giá hiệu quả để tiếp tục cải tiến website, luôn cung cấp cho bạn trải nghiệm trực tuyến tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn.

Các công cụ phân tích

Adobe Analytics:

Adobe Analytics là một giải pháp giúp Rolex hiểu cách mọi người sử dụng trang rolex.com (ví dụ: khách truy cập trang web nào, họ ở lại trong bao lâu hoặc quay lại sau bao lâu). Dữ liệu được thu thập dưới dạng ẩn danh.

Adobe Advertising Cloud (tên cũ là Adobe Media Optimizer) là một giải pháp giúp Rolex tổng hợp lại tất cả các chiến dịch quảng cáo có trả phí trên trang tìm kiếm, mạng xã hội, độ hiển thị và video. Dữ liệu được thu thập dưới dạng ẩn danh.

SỬ DỤNG COOKIE:

 • Tên cookie / adobeujs-optin

  Mục đích cookie / Xác định xem người dùng có click vào ô đồng ý nhận cookie hay không.

  Thời hạn cookie / 1 ngày

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

 • Tên cookie / AMCV_###@AdobeOrg

  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để xác định số ngày kể từ lần cuối người dùng truy cập website.

  Thời hạn cookie / 13 tháng

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

 • Tên cookie / AMCVS_###@AdobeOrg

  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để thiết lập và lưu trữ ID khách truy cập duy nhất được sử dụng trên các Giải pháp Đám mây Trải nghiệm (Experience Cloud Solutions). ID này giúp nhận diện người dùng.

  Thời hạn cookie / Cookie phiên

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

 • Tên cookie / demdex

  Mục đích cookie / Trình quản lý đối tượng đặt cookie này để chỉ định một ID duy nhất cho khách truy cập website. Cookie demdex giúp Trình quản lý đối tượng thực hiện các chức năng cơ bản như nhận dạng khách truy cập, đồng bộ hóa ID, phân đoạn, lập mô hình, báo cáo, v.v.

  Thời hạn cookie / 180 ngày

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .demdex.net.

 • Tên cookie / dextp

  Mục đích cookie / Trình quản lý đối tượng đặt cookie này để ghi lại lần cuối cùng nó thực hiện cuộc gọi đồng bộ hóa dữ liệu. Cookie dextp chứa tên hoặc ID của nhà cung cấp dữ liệu và thời gian UNIX UTC được định dạng dưới dạng các chuỗi được phân cách bằng dấu xuyệt đứng. Trong các ví dụ, chữ in nghiêng đại diện cho một trình giữ chỗ của biến (vùng nhớ lưu trữ dữ liệu và dữ liệu này có thể thay đổi).

  Thời hạn cookie / 180 ngày

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .demdex.net.

 • Tên cookie / dpm

  Mục đích cookie / DPM là từ viết tắt của Data Provider Match. Nó cho các hệ thống nội bộ của Adobe biết rằng cuộc gọi từ Trình quản lý đối tượng hoặc Dịch vụ Adobe Experience Cloud ID đang chuyển dữ liệu khách hàng để đồng bộ hóa hoặc yêu cầu ID.

  Thời hạn cookie / 180 ngày

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .dpm.demdex.net.

 • Tên cookie / ev_sync_dd

  Mục đích cookie / Cookie của bên thứ ba, dành riêng cho trao đổi quảng cáo đồng bộ hóa ID người lướt Quảng cáo trên đám mây (Advertising Cloud) với trao đổi quảng cáo đối tác. Nó được tạo cho những người lướt mới và gửi yêu cầu đồng bộ hóa khi hết hạn.

  Thời hạn cookie / 31 ngày

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .everesttech.net.

 • Tên cookie / everest_g_v2

  Mục đích cookie / Cookie này được tạo sau khi người dùng lần đầu tiên nhấp vào quảng cáo của khách hàng, và được sử dụng để theo dõi các nhấp chuột và tương tác của người dùng trên website bằng ID người dùng.

  Thời hạn cookie / 1 năm

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .everesttech.net.

 • Tên cookie / s_cc

  Mục đích cookie / Cookie này được thiết lập và đọc bởi mã JavaScript để xác định xem cookie có đang bật hay không.

  Thời hạn cookie / Cookie phiên

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

 • Tên cookie / s_cc

  Mục đích cookie / Cookie này được thiết lập và đọc bởi mã JavaScript để xác định xem cookie có đang bật hay không.

  Thời hạn cookie / Cookie phiên

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

 • Tên cookie / s_ecid

  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để thiết lập và lưu trữ ID khách truy cập duy nhất được sử dụng bởi các Giải pháp Đám mây Trải nghiệm (Experience Cloud Solutions). Mục đích của cookie này là cho phép theo dõi ID liên tục ở trạng thái của bên thứ nhất và được sử dụng làm ID tham chiếu nếu cookie AMCV hết hạn.

  Thời hạn cookie / 13 tháng

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

 • Tên cookie / s_sq

  Mục đích cookie / Cookie này được đặt và đọc bởi mã JavaScript khi bật chức năng SelectMap hoặc chức năng Activity Map; nó chứa thông tin về liên kết trước đó đã được người dùng lựa chọn.

  Thời hạn cookie / Cookie phiên

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

Akamai:

Akamai là mạng phân phối nội dung toàn cầu (Content Delivery Network - CDN) cung cấp các dịch vụ bảo mật web và Internet.

SỬ DỤNG COOKIE:

 • Tên Cookie / AKA_A2

  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để tăng tốc độ phân phối nội dung trên các website bằng cách sử dụng tính năng tăng tốc thích ứng, cho phép kích hoạt DNS Prefetch và HTTP2 Push.

  Thời hạn cookie / 1 giờ

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

 • Tên cookie / akacd_PROD-rolex_com

  Mục đích cookie / Cookie này chứa thông tin về bản phát hành theo từng giai đoạn (hệ thống phát hành của Akamai) của www.rolex.com.

  Thời hạn cookie / Cookie phiên

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền www.rolex.com.

 • Tên cookie / RT

  Mục đích cookie / Cookie này chứa thông tin về phiên người dùng để hỗ trợ chức năng bộ nhớ cache của các Akamai.

  Thời hạn cookie / 7 ngày

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

Contentsquare:

Contentsquare là giải pháp tổng hợp dữ liệu sử dụng và tần suất để cải thiện trải nghiệm người dùng. Thống kê được tạo là ẩn danh.

SỬ DỤNG COOKIE:

 • Tên cookie / _cs_c

  Mục đích cookie / Cookie này được ContentSquare sử dụng để lưu sự đồng ý của người dùng được theo dõi

  Thời hạn cookie / 13 tháng

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

 • Tên cookie / _cs_id

  Mục đích cookie / Cookie này chứa mã định danh người dùng của ContentSquare.

  Thời hạn cookie / 13 tháng

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

 • Tên cookie / _cs_mk_aa

  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để tích hợp Adobe Analytics. Nó lưu trữ giá trị của csMatchingKey, là một số ngẫu nhiên cộng với dấu thời gian tính bằng mili giây.

  Thời hạn cookie / 30 phút

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

 • Tên cookie / _cs_s

  Mục đích cookie / Cookie này chứa số lượt xem trang trong phiên đang chạy cho Giải pháp ContentSquare.

  Thời hạn cookie / 30 phút

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

 • Tên cookie / _cs_cvars

  Mục đích cookie / Cookie này chứa các biến tùy chỉnh của phiên ở định dạng URL.

  Thời hạn cookie / Phiên

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

Dynatrace:

Dynatrace là một công cụ cho Ứng dụng Giám sát Hiệu suất (Application Monitoring Performance - APM) để đảm bảo mức độ dịch vụ mong đợi, được đo lường bằng các chỉ số hiệu suất và trải nghiệm người dùng. Vai trò của các giải pháp APM là xác định các vấn đề về hiệu suất của ứng dụng trước khi người dùng phải gánh chịu hậu quả.

SỬ DỤNG COOKIE:

 • Tên cookie / dtCookie

  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để theo dõi một lượt truy cập qua nhiều yêu cầu.

  Thời hạn cookie / Cookie phiên

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

 • Tên cookie / dtLatC

  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để đo độ trễ của máy chủ để theo dõi hiệu suất.

  Thời hạn cookie / Cookie phiên

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

 • Tên cookie / dtPC

  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để xác định các điểm cuối thích hợp để truyền tin chỉ báo; bao gồm ID phiên cho mối tương quan.

  Thời hạn cookie / Cookie phiên

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

 • Tên cookie / dtSa

  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để lưu tên hành động của người dùng, chẳng hạn như Click chuột vào phần Đăng nhập trên các trang khác nhau.

  Thời hạn cookie / Cookie phiên

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

 • Tên cookie / rxVisitor

  Mục đích cookie / ID khách truy cập để đối chiếu các phiên.

  Thời hạn cookie / 180 ngày

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

 • Tên cookie / rxvt

  Mục đích cookie / Thời gian chờ của phiên.

  Thời hạn cookie / Cookie phiên

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

LinkedIn:

LinkedIn Insight Tag là một đoạn JavaScript nhẹ cho phép báo cáo chiến dịch chuyên sâu và giúp chúng tôi có được thông tin chi tiết có giá trị về khách truy cập của mình. Chúng tôi sử dụng LinkedIn Insight Tag để theo dõi tỷ lệ quay trở lại, nhằm vào mục tiêu khách truy cập website và cung cấp thông tin chi tiết về những thành viên tương tác với các quảng cáo trên LinkedIn.

SỬ DỤNG COOKIE:

 • Tên cookie / AnalyticsSyncHistory

  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để lưu trữ thông tin về thời gian diễn ra quá trình đồng bộ hóa với cookie lms_analytics.

  Thời hạn cookie / 30 ngày

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .linkedin.com.

 • Tên cookie / UserMatchHistory

  Mục đích cookie / Cookie này được LinkedIn Insight Tag sử dụng để theo dõi khách truy cập trên nhiều trang web, nhằm hiển thị quảng cáo có liên quan dựa trên sở thích của khách truy cập.

  Thời hạn cookie / 30 ngày

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .linkedin.com.

 • Tên cookie / bcookie

  Mục đích cookie / Cookie trình duyệt này được sử dụng để xác minh từng thiết bị truy cập LinkedIn nhằm phát hiện việc lạm dụng nền tảng.

  Thời hạn cookie / 1 năm

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .linkedin.com.

 • Tên cookie / li_gc

  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để lưu trữ sự đồng ý của khách truy cập về việc sử dụng cookie cho các mục đích không thiết yếu.

  Thời hạn cookie / 6 tháng

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .linkedin.com.

 • Tên cookie / lidc

  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để hỗ trợ lựa chọn trung tâm dữ liệu.

  Thời hạn cookie / 1 ngày

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .linkedin.com.

Meta:

Meta là đoạn mã JavaScript kích hoạt cookie nhận dạng cho người dùng tương tác qua Facebook, Instagram hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác sử dụng sản phẩm Meta.

SỬ DỤNG COOKIE:

 • Tên cookie / _fbp

  Mục đích cookie / Giá trị ID trình duyệt Facebook được lưu trữ trong cookie trình duyệt _fbp dưới miền Rolex.

  Thời hạn cookie / 3 tháng

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

Quantcast:

Quantcast là Giải pháp Nền tảng Quản lý Sự đồng thuận (Consent Management Platform - CMP) giúp Rolex cung cấp cho người dùng các tùy chọn để có thể đồng ý và lợi ích hợp pháp của họ ở cấp độ hạt.

SỬ DỤNG COOKIE:

 • Tên cookie / d

  Mục đích cookie / Giá trị của cookie bên thứ ba được đặt dưới miền quantserve.com (là miền do Quantcast quản lý).

  Thời hạn cookie / 3 tháng

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .quantserve.com.

 • Tên cookie / euconsent-v2

  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để lưu trữ sự đồng ý về dịch vụ của người dùng, chỉ hạn chế các lựa chọn đồng ý đối với website hiện tại, và không tuân thủ các lựa chọn được thực hiện trên các website khác.

  Thời hạn cookie / 13 tháng

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .www.rolex.com.

 • Tên cookie / mc

  Mục đích cookie / Giá trị của cookie bên thứ ba được đặt dưới miền quantserve.com. Giá trị của cookie này là mã hóa gọn tư cách thành viên của cookie mc trong các phân khúc nhắm lại mục tiêu và thông tin về các đối tác bên thứ ba của Quantcast, ví dụ như trao đổi quảng cáo.

  Thời hạn cookie / 1 năm

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .quantserve.com.

 • Tên cookie / __qca

  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để theo dõi chính xác lượng khách truy cập cho lưu lượng truy cập website.

  Thời hạn cookie / 13 tháng

  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.