Ziemia

Jesteśmy odpowiedzialnym i zaangażowanym wytwórcą zrównoważonych produktów.

Dążąc do doskonałości, staramy się nieustannie ulepszać nie tylko nasze zegarki, ale również nasze wyniki w zakresie wpływu na środowisko i na społeczeństwo.

Dalekosiężna wizja leży u podstaw naszej filozofii i poszczególnych obszarów naszej działalności. Nasze fundamentalne wartości – pochwała jakości, zamiłowanie do innowacji oraz poszukiwanie doskonałości – opierają się na koncepcji trwałości, która definiuje naszą misję we wszystkich podejmowanych działaniach.

Od zawsze stawialiśmy sobie za cel tworzenie zegarków, które wspierają ludzkie osiągnięcia. Obecnie osiągnięcia te obejmują również zasady zrównoważonego rozwoju. Po to, aby sprostać dzisiejszym potrzebom, nie narażając przyszłych pokoleń na niemożność zaspokojenia ich własnych. Każdego dnia podejmujemy działania, aby przyczynić się do tego wspólnego wysiłku o kluczowym znaczeniu.

Przyczynić się do osiągnięcia Celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

Cele zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals) ONZ ustalają globalne ramy i wyznaczają kierunek dla działań promujących zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy w skali światowej.

Aby pokierować naszym wkładem w te cele i poprawić nasz wpływ na społeczeństwo i środowisko, sporządziliśmy spis naszych istniejących działań oraz zidentyfikowaliśmy obszary, które powinniśmy udoskonalić. Praca ta wspiera również nasze strategiczne myślenie w opracowywaniu polityki zrównoważonego rozwoju.

System ostrzegania

Sporządzanie raportów

Każdy z naszych partnerów, który chciałby złożyć raport, proszony jest o kontakt z nami za pośrednictwem tego kanału.

Nasz system ostrzegania pozwala zgłosić wszelkie uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych lub faktycznych szkodliwych skutków związanych z wydobyciem minerałów lub metali (złota, wolframu, tantalu i cyny) pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktem zbrojnym albo obszarów wysokiego ryzyka, lub też wykorzystujących pracę dzieci.

Raport można przesłać w sposób bezpieczny i poufny, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym.

Wyślij ostrzeżenie