Oficjalna Strona Marki Rolex

Wszystkie produkty zaprezentowane na Stronie są dostępne u Oficjalnych Sprzedawców Rolex. By zapewnić ich autentyczność, oryginalne produkty Rolex są sprzedawane wyłącznie przez Oficjalnych Sprzedawców Rolex. Firma Rolex nie prowadzi sprzedaży przez swoją Stronę i nie może zagwarantować oryginalności zegarków sprzedawanych przez Internet. Firma Rolex zaprasza do odwiedzenia najbliższego punktu sprzedaży Oficjalnego Sprzedawcy Rolex.

Wszystkie zegarki Rolex są składane ręcznie z najwyższą troską, by móc zapewnić ich wyjątkową jakość. Tak wysokie standardy w oczywisty sposób ograniczają nasze możliwość produkcyjne, a popularność naszych zegarków je przerasta. W rezultacie dostępność niektórych modeli może być ograniczona. Nowe zegarki Rolex są sprzedawane wyłącznie przez Oficjalnych Sprzedawców Rolex, którzy otrzymują regularne dostawy oraz indywidualnie zarządzają kolejnością sprzedaży zegarków oraz obsługą klienta. Oficjalni Sprzedawcy Rolex udzielają wszelkich informacji dot. dostępności zegarków Rolex.

Firma Rolex zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie modeli prezentowanych na Stronie. Firma Rolex dołożyła wszelkich starań, by wzory, kształty i kolory produktów były wyświetlane zgodnie z ich rzeczywistym wyglądem. Ostatecznie zależy to jednak od ustawień ekranu, obraz może zatem ulegać zmianie.

Jakiekolwiek dodatkowe części, części zamienne niewyprodukowane przez firmę Rolex, a także wszelkie zmiany i modyfikacje wykonane przez osoby trzecie nieposiadające autoryzacji od marki Rolex, unieważniają gwarancję. Firma Rolex nie wyraża zgody na żadne modyfikacje wykonane przez nieautoryzowane osoby trzecie na produktach marki Rolex, włączając w to dodawanie jakichkolwiek elementów graficznych, a także indywidualizowanie zegarków (np. pokrywanie innym kolorem, dodawanie brylantów z rynku wtórnego, wymiana pierścienia, tarczy, bransolety, itd.). Modyfikacje tego typu mogą negatywnie wpływać na jakość i integralność produktów Rolex.

Wszystkie prawa własności intelektualnej, takie jak nazwy handlowe, znaki towarowe, wzornictwo, znaki graficzne i prawa autorskie są zastrzeżone i należą do firmy Rolex.

Warunki Użytkowania

Dostęp do strony ROLEX.COM („Strona”) i jej użytkowanie podlegają następującym warunkom i obowiązującemu prawu. Korzystając ze strony, automatycznie i bezwarunkowo zgadzasz się z postanowieniami Regulaminu.

Prawa Autorskie i Znaki Towarowe Rolex

Firma Rolex jest właścicielem Strony. Firma Rolex posiada prawa do wszystkich tapet, ikon, grafik, rysunków, fotografii, muzyki, treści, wideo, oprogramowania i całej zawartości Strony (w dalszej części zwanych „Zawartością”) oraz do wszystkich skryptów i kodów HTML, CGI i innych użytych do budowy Strony (w dalszej części zwanych „Kodem Źródłowym”). Zawartość i Kod Źródłowy Strony są chronione prawem autorskim. Zakazuje się kopiowania, modyfikowania, pobierania, wgrywania, transmitowania, powielania, redystrybucji osobom trzecim do celów komercyjnych Zawartości i Kodu Źródłowego Strony bez uzyskania pisemnej zgody firmy Rolex, chyba że ustanowiono inaczej. Nie wolno korzystać z Zawartości i Kodu Źródłowego Strony do celów innych niż tu ustalonych.

Wszystkie nazwy, logo i znaki towarowe pojawiające się na Stronie są własnością firmy Rolex. Nie wolno ich używać w żaden sposób mogący spowodować nieporozumienie lub w jakikolwiek inny bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Rolex.

Niezastosowanie się do Warunków Użytkowania będzie równoważne z niewywiązaniem się z ustaleń umowy i naruszy prawa autorskie, znaki towarowe, a także inne prawa własnościowe oraz własności intelektualnej firmy Rolex. Możliwe jest drukowanie części zawartości Strony wyłącznie do celów niekomercyjnych.

Odpowiedzialność prawna: Brak Gwarancji i Zapewnień

Firma Rolex stara się zapewnić dostęp do wiarygodnych i aktualnych informacji na Stronie, jednakże nie składa żadnych gwarancji ani zapewnień co do jej zawartości w obecnej formie. W najszerszym zakresie dopuszczonym przez mające zastosowanie przepisy prawa firma Rolex nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie, bezpośrednie, przypadkowe i jakikolwiek inne straty danych, dochodów i/lub profitów, nie odpowiada za roszczenia osób trzecich dotyczące korzystania, dostępu lub braku dostępu do informacji i/lub produktów oferowanych na Stronie, ani nie jest odpowiedzialna za szkody wynikłe z korzystania ze Strony i/lub się z tym łączące. Co więcej, firma Rolex nie ponosi odpowiedzialności za szkody i tym podobne spowodowane przez złośliwe oprogramowanie mogące zainfekować komputer lub inne urządzenia będące w Twoim posiadaniu, zainstalowane podczas korzystania ze Strony lub pobrania materiałów dostępnych na Stronie.

Nieważność któregokolwiek warunku lub postanowienia Warunków Użytkowania nie wpływa na egzekucję tych, które są uznane za obowiązujące przez odpowiednie regulacje prawne i sądownictwo.

Prywatność

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności, która określa, w jaki sposób firma Rolex obchodzi się z osobistymi informacjami, które są jej udostępniane.

Odnośniki i Strony Internetowe Osób Trzecich

Firma Rolex nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron przekierowujących do lub przekierowanych ze Strony. Użytkownik na własne ryzyko korzysta z możliwości odsyłania do innych stron internetowych. Firma Rolex może zamieszczać na Stronie odnośniki do innych stron internetowych, jednak jedynie z myślą o wygodzie użytkownika. Firma Rolex nie może zapewnić ani dać gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, dokładności, ważności, odpowiedniości i legalności materiałów i informacji zawartych na tych stronach.

Zmiany

Firma Rolex może w dowolnym momencie dokonać zmian postanowień Warunków Użytkowania poprzez aktualizację tej publikacji. Wyrażasz zgodę na wszelkie zmiany, toteż zalecamy regularne sprawdzanie postanowień i warunków dotyczących korzystania ze Strony.

Jurysdykcja

Wszelkie spory dotyczące treści lub użytkowania Strony stanowią podmiot prawa materialnego Szwajcarii i jakiekolwiek działania prawne muszą być przeprowadzane pod jurysdykcją sadów powszechnych Kantonu Genewskiego.

Warunki Użytkowania zostały ostatni raz zaktualizowane w lipcu 2018 roku.

© Rolex, 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone.

F1 FORMULA 1 logo, F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX są znakami towarowymi powiązanymi z Formula One Licensing BV, spółkami grupy Formula One.

Wszelkie prawa zastrzeżone.