Kształtując jutrzejszy świat

Inicjatywy Rolex Perpetual

Inicjatywy Perpetual

Troska o planetę, utrwalanie naszego kulturalnego dziedzictwa, promocja innowacji i inspirowanie nowych pokoleń.

Rolex stoi u boku tych, które i którzy nadają kształt naszej przyszłości.

Długotrwałe zaangażowanie poprzez Inicjatywy Perpetual Planet i Perpetual Arts.