Rolex i sztuka

Rolex i kino

Nieustannie odkrywany ruch

Sztuka kinematografii ożywa, gdy pierwotna wizja twórcy spotyka się z know-how niezbędnym, by przenieść ją na srebrny ekran.

Dowiedz się więcej

Współbrzmieć ze światowymi nurtami

Inspirować przyszłe pokolenia, wspierać dążenie do doskonałości, przekazywać pasję do sztuki. I utrwalać nieustannie rozwijającą się kulturę.

Udzielając wsparcia prestiżowym instytucjom oraz ważnym wydarzeniom kulturalnym w dziedzinie architektury, kina i muzyki, Rolex przyczynia się do rozpowszechniania sztuki. Towarzysząc artystom wirtuozom, którzy niestrudzenie na nowo wymyślają swoje dyscypliny, Rolex wspomaga rozkwit życia kulturalnego na całym świecie. A dzięki programowi mentorskiemu Rolex, marka promuje wyłanianie nowych talentów.

    Inicjatywy Perpetual

    Perpetual Arts