כדור הארץ

החברה שלנו היא יצרן מחויב ואחראי של מוצרים ברי-קיימא.

המהלך המרדף שלנו אחר מצוינות, אנו שואפים תמיד לשפר לא רק את השעונים שלנו, אלא גם את ההתנהלות הסביבתית ואת האימפקט החברתי שלנו.

בלב הפילוסופיה והפעילויות שלנו טמון חזון לטווח ארוך. ערכי הליבה שלנו – איכות בלתי מתפשרת, נגיעות של חדשנות, מרדף אחר מצוינות – מבוססים על עקרונות של אורך זמן ואריכות ימים, וזה מה שמגדיר את המשימה שלנו בעל הפעילויות שאנו מבצעים.

מאז ומתמיד היתה זו המשימה שלנו לייצר שעונים שתומכים בהישגים האנושיים. כיום, הישגים אלו כוללים פיתוח בר-קיימא שמטרתו למלא את הצרכים של ההווה מבלי להתפשר על היכולת של הדורות הבאים למלא את צרכיהם שלהם. בכל יום, אנו נוקטים בפעולות שתורמות למאמץ קולקטיבי קריטי זה.

תורמים ליעדי הפיתוח בר-קיימא של האו"ם

יעדי הפיתוח בר-קיימא של האו"ם (SDG) מספקים מסגרת עבודה גלובלית שמכווינה פעולות המעודדות פיתוח בר-קיימא כלכלי, חברתי וסביבתי בהיקף עולמי.

כדי להכווין את התרומה שלנו ליעדי ה-SDG ולשפר את התפקוד החברתי והסביבתי שלנו, הכנו רשימה של הצעדים שאנו נוקטים כיום בתחום וזיהינו גם נקודות לשיפור. עבודה זו גם תומכת בחשיבה האסטרטגי שלנו בעודנו מפתחים מדיניות קיימות.

מערכת התראה

כיצד מדווחים?

כל בעלי המניות שעולים בקרבם חששות ומעוניינים לדווח על דבר מה מוזמנים ליצור איתנו קשר בערוץ זה.

מערכת ההתראות שלנו מאפשרת לכם לדווח על כל ספק מוצדק הנוגע להשפעות מזיקות או בעלות פוטנציאל נזק הקשורות למינרלים או למתכות (זהב, טונגסטן, טנטלום ובדיל) המושגות מאיזורי סכסוך או מאיזורים בסיכון גבוה או ממקומות ששם נקשר בהעסקה בלתי חוקית של ילדים.

ניתן להגיש את הדוח באופן מאובטח וחשאי על ידי מילוי ההוראות בטופס ההגשה.

להגשת דוח