אתר האינטרנט הרשמי של רולקס

ניתן להשיג את כל המוצרים המוצגים באתר האינטרנט אצל משווקים מורשים של רולקס. כדי להבטיח את האותנטיות שלהם, מוצרים מקוריים של רולקס יימכרו באופן בלעדי באמצעות משווקים מורשים של רולקס בלבד. רולקס אינה מוכרת מוצרים ישירות מאתר האינטרנט שלה ואינה יכולה להבטיח את מקוריותם של שעונים הנמכרים באינטרנט. רולקס מזמינה אותך לבקר אצל משווק רולקס רשמי בקרבת מקום.

כל השעונים של רולקס מורכבים ביד בהשגחה מרבית כדי להבטיח איכות יוצאת דופן. סטנדרטים גבוהים אלה מגבילים באופן טבעי את יכולת הייצור שלנו ולעיתים הביקוש לשעונים שלנו עולה על יכולת זו. לכן זמינותם של דגמים מסוימים עלולה להיות מוגבלת. שעוני רולקס חדשים נמכרים באופן בלעדי על ידי משווקים מורשים של רולקס, המקבלים משלוחים ומנהלים באופן עצמאי את הקצאת ומכירת השעונים ללקוחות. המשווקים הרשמיים של רולקס יכולים לספק מידע על זמינותם של שעוני רולקס.

רולקס שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את הדגמים המופיעים באתר האינטרנט. למרות שרולקס מנסה להציג במדויק את הצורות והצבעים של מוצריה באתר האינטרנט, הם תלויים בעיקר בצג שברשותך ולכן ייתכן שייתפסו באופן שונה.

כל תוספת או החלפה של חלקים או אביזרים באלה שאינם מיוצרים על ידי רולקס, וכן כל שינוי, תיקון, עדכון או שינוי בחומרים שבוצע במוצרי רולקס או עליהם, על ידי צד שלישי שלא קיבל הרשאה מרולקס, יבטל את האחריות. רולקס אינה מאשרת כל שינוי שיבוצע על ידי צדדים שלישיים לא מורשים במוצרי רולקס, ובכללם תוספת של אלמנטים מילוליים וגרפיים, וכן כל פעילות שהיא להתאמה אישית (כגון שעונים שצופו בשחור, תוספת יהלומים, מסגרות, לוחות מחוגים, צמידים וכיוב‚ שאינם מקוריים). שינויים אלה עלולים לפגוע באיכות ובשלמות של מוצרי רולקס.

כל זכויות הקניין הרוחני, כגון סימנים מסחריים, שמות מסחריים, עיצובים וזכויות יוצרים, שמורים ונמצאים בבעלותה הבלעדית של רולקס.

תנאי השימוש

גישתך והשימוש שתעשה/י באתר האינטרנט ROLEX.COM (להלן „אתר האינטרנט”) כפופים לתנאים ולהתניות הבאים ולכל החוקים החלים. בגישתך לאתר האינטרנט ובגלישתך בו, הנך מקבל/ת על עצמך ללא סייג את הסכם זה של תנאי השימוש.

זכויות היוצרים והסימנים המסחריים של רולקס

אתר האינטרנט נמצא בבעלותה של רולקס. רולקס מחזיקה בבעלותה את, או שיש לה זכויות על, כל תמונות הרקע, הטפטים, הסמלים, התווים, האיורים, התמונות, הגרפיקה, המוזיקה, הטקסט, סרטוני הווידאו, התוכנה וכל תוכן אחר באתר האינטרנט (להלן ה”תוכן”) וכן כל קודי ה- HTML, CGI וכל הקודים וקובצי ה- Script בכל פורמט שהוא המשמשים למימוש אתר האינטרנט (להלן ה”קוד”). התוכן והקוד של אתר האינטרנט מוגנים בזכויות יוצרים. למעט כמפורט בזאת, אינך רשאי/ת להעתיק, לשנות, להעלות, להוריד, להעביר, לפרסם מחדש, להציג לשם הפצה חוזרת לצדדים שלישיים למטרות מסחריות, או להפיץ בכל דרך אחרת כל קוד או תוכן שהוא מאתר האינטרנט ללא הסכם, בכתב ומראש, מרולקס. אינך רשאי/ת להשתמש בתוכן או בקוד מאתר האינטרנט לכל מטרה שהיא למעט אלו המפורטות בזאת.

כל השמות, הסמלים והסימנים המסחריים אשר מופיעים באתר האינטרנט‚ הם רכושה של רולקס. אינך רשאי/ת להשתמש בהם בכל אופן שהוא שעלול לגרום לבלבול או לטעות או בכל אופן אחר ללא אישור מפורש, בראש ובכתב, מרולקס.

אי עמידתך בהסכם זה של תנאי השימוש יהווה הפרה של החוזה ויפר את זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים וכן זכויות קניין וקניין רוחני אחרות של רולקס. הנך רשאי/ת להדפיס חלקים מאתר האינטרנט על נייר למטרות לא מסחריות בלבד.

חבות: ללא כל מצג או אחריות

למרות שרולקס עושה כמיטב יכולתה לכלול מידע מדויק ומעודכן באתר האינטרנט, היא אינה מעניקה כל מצג או אחריות על תוכנו של אתר האינטרנט, אשר מסופק „כמות שהוא”. במידה המרבית המותרת על פי חוק, רולקס לא תישא באחריות בכל אופן שהוא על אבדן ישיר, עקיף, מקרי ו/או תוצאתי של נתונים, הכנסה או רווח, פיצויי עונשין ו/או תביעות של צדדים שלישיים כתוצאה מן השימוש, הגישה אל, או חוסר היכולת להשתמש במידע ו/או במוצרים המוצעים באתר האינטרנט או לכל נזק שהוא הנובע מן, או בהקשר אל, השימוש באתר האינטרנט. זאת ועוד, רולקס אינה נושאת בחבות או באחריות לכל נזק שהוא לציוד המחשבים שלך, או לווירוסים העלולים לפגוע בו, או לכל נכס אחר שהוא, בשל גישתך אל, או השימוש שתעשה/י ב-, או הגלישה באתר האינטרנט או בשל הורדת מידע על-ידך מאתר האינטרנט.

אי תקפותו של כל תנאי, התניה או סעיף של הסכם תנאי השימוש לא ישפיע על יכולת האכיפה של אותם חלקים בהסכם תנאי השימוש הנחשבים ברי אכיפה על-ידי בתי המשפט המוסמכים.

פרטיות

אנא עיין/י במדיניות הפרטיות, המסדירה את האופן שבו רולקס תטפל בכל מידע אישי שהוא שהנך מספק/ת.

קישורים ואתרי אינטרנט של צדדים שלישיים

רולקס אינה אחראית לתוכנו של כל אתר שהוא המקושר אל אתר האינטרנט או ממנו. השימוש בקישור לעבר כל אתר אינטרנט אחר הוא באחריותו של המשתמש בלבד. למרות שרולקס עשויה לספק קישורים לאתרים אחרים באתר האינטרנט, הכללת קישורים אלה היא לנוחיות המשתמש בלבד. רולקס מסירה מעצמה חובת ייצוג, ומתנערת מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לגבי הדיוק, התקפות, ההתאמה, החוקיות או לגבי כל חומר או מידע הכלולים באתרים אלה.

שינויים

רולקס רשאית בכל עת לשנות את התנאים וההתניות הכלולים בהסכם תנאי השימוש, על-ידי עדכונו של פרסום זה. הנך מסכים/ה לכל שינוי ולכן מומלץ שתעיין/י בדף זה מעת לעת כדי לסקור את התנאים וההתניות התקפים, אשר חלים על השימוש שהנך עושה באתר האינטרנט.

תחום השיפוט

כל מחלוקת בנוגע לתוכן או לשימוש באתר האינטרנט תהיה כפופה לדין המהותי השווייצרי ובתי המשפט הרגילים של קנטון ז'נבה הם בעלי הסמכות הבלעדית ליישב סכסוכים שכאלה.

הסכם זה של תנאי השימוש עודכן לאחרונה בחודש יולי 2018

© רולקס, 2018 כל הזכויות שמורות.

סמל F1 FORMULA 1, F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX וסימנים קשורים הם סימנים מסחריים של Formula One Licensing BV, חברה מקבוצת Formula One.

כל הזכויות שמורות.