לבנות את העולם של מחר

יוזמות פרפטואל של רולקס

יוזמות פרפטואל

שימור הסביבה והמורשת התרבותית שלנו, קידום חדשנות והשראה לדורות חדשים

רולקס תומכת באלה שבונים את העתיד שלנו.

זוהי מחויבות ארוכת טווח הבאה לידי ביטוי ביוזמות פרפטואל פלאנט אמנויות פרפטואל.