הודעת הפרטיות של רולקס

מבוא

רולקס מכבדת את פרטיותך ומחויבת להגן על נתוניך האישיים. הודעת פרטיות זו תיידע אותך לגבי האופן שבו אנו מטפלים בנתוניך האישיים כשהנך מבקר/ת באתר האינטרנט שלנו (ללא תלות במיקום שממנו התחברת), או כאשר הינך מתקשר ישירות עם רולקס או עם סניף רולקס, ולגבי זכויות הפרטיות שלך והאופן שבו החוק החל מגן עליך.

בקר

בהודעת פרטיות זו, המונחים "רולקס", "אנו", "איננו", "מאיתנו", "אותנו", "לנו", "בידינו" או "שלנו" מתייחסים אל:

ROLEX SA
3-5-7 rue François-Dussaud
1211 Geneva 26
שווייץ

מספר חברה שווייצרי:
CH-660.0.012.920-4

חברת ROLEX SA היא הבקר עבור הנתונים האישיים שנאספו באמצעות אתר אינטרנט זה.

עם זאת, כאשר אתה מתקשר ישירות עם סניף רולקס, הסניף הוא הבקר של נתונים אישיים שנאספים באמצעות אינטראקציה ישירה.

מפקח על נתונים אישיים

אנו מינינו מפקח על נתונים אישיים, שבאחריותו לפקח על שאלות בהקשר להודעת פרטיות זו. אם יש לך שאלות אודות הודעת פרטיות זו, לרבות בקשות ליישם את זכויותיך המשפטיות, עליך ליצור קשר עם המפקח על הנתונים האישיים, באמצעות הפרטים הבאים.

המפקח על הנתונים האישיים: מר קזבייה בראון / Mr. Xavier Braun

כתובת למשלוח דואר: 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Geneva 26, Switzerland

מספר טלפון: +4122 302 22 00

כתובת למשלוח דוא”ל: privacy@rolex.com

חברת ROLEX SA תשיב אך ורק לפניות בנוגע להגנה על נתונים. אנא שלח/י את פנייתך באנגלית או בצרפתית.

הרשות המפקחת

זכותך גם להגיש תלונה בכל עת לרשות המפקחת בתחום השיפוט המתאים.

הנתונים שאנו אוספים אודותיך

משמעות המושג ’נתונים אישיים‚ היא כל מידע אודות אדם המאפשר את זיהויו. הגדרה זו אינה כוללת נתונים שמהם הוסרו הפרטים המזהים (נתונים אנונימיים).

אנו עשויים לאסוף, להשתמש, לאחסן ולהעביר סוגים שונים של נתונים אישיים אודותיך שקיבצנו יחד כמפורט להלן:

 • נתוני זהות ובכללם שם פרטי, שם נעורים, שם משפחה, שם משתמש או מזהה דומה, מצב משפחתי, תואר, תאריך לידה ומין.

 • נתונים ליצירת קשר ובכללם כתובת, כתובת דוא”ל ומספרי טלפון.

 • נתונים טכניים ובכללם כתובת IP, נתוני ההתחברות, סוג וגרסת הדפדפן, הגדרות ומיקום אזור הזמן, סוגים וגרסאות של תוספים לדפדפן, מערכת ההפעלה והפלטפורמה שלך וכל טכנולוגיה נוספת שהיא במכשירים שבהם הנך משתמש/ת כדי לגשת לאתר אינטרנט זה.

 • נתוני שימוש ובכללם מידע על אופן השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו.

 • נתוני שיווק ותקשורת ובכללם העדפותיך לגבי קבלת הודעות שיווק מאיתנו או מצדדים שלישיים‚ שעמם אנו עובדים ואת העדפות התקשורת שלך.

אנו לא אוספים קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים מכל סוג שהוא (ובכללם פרטים אודות הגזע או העדה שלך, אמונות דתיות או פילוסופיות, חיי מין, נטייה מינית, דעות פוליטיות, חברות באיגודי עובדים, מידע אודות בריאותך ונתונים גנטיים וביומטריים). אנו לא אוספים כל מידע שהוא לגבי הרשעות ועבירות פליליות.

כיצד נאספים הנתונים האישיים שלך?

אנו משתמשים בשיטות שונות כדי לאסוף נתונים ממך ואודותיך, לרבות באמצעות:

 • אינטראקציות ישירות. באפשרותך לספק לנו את זהותך, פרטים ליצירת קשר עמך ולמשלוח הודעות שיווק אליך על ידי מילוי טפסים או על ידי יצירת קשר עמנו באמצעות משלוח דברי דואר, בטלפון, בדוא”ל או בכל דרך אחרת.

 • טכנולוגיות או אינטראקציות אוטומטיות. בעת האינטראקציה שלך עם אתר האינטרנט שלנו, אנו נאסוף אוטומטית נתונים טכניים אודות הציוד, פעולות ותבניות הגלישה שלך. אנו אוספים נתונים אישיים באמצעות קובצי Cookie, רשומות שרת וטכנולוגיות דומות נוספות. אנא עיין/י במדיניות קבצי ה- Cookie שלנו לקבלת פרטים נוספים.

 • צדדים שלישיים. אנו נקבל נתונים אישיים אודותיך מצדדים שלישיים שונים, כמפורט להלן:

  • פתרונות אנליטיים מן הספקים הבאים:

   • Adobe Analytics הממוקם באירלנד

   • Content Square הממוקם בצרפת

  • פתרון ניטור טכני מן הספק הבא:

   • New Relic הממוקם בארה”ב

  • שירותי מפות מן הספקים הבאים:

   • Google Maps הממוקם בארה”ב

   • Baidu Maps הממוקם בסין

המטרות שלשמן אנו נשתמש בנתוניך האישיים

אנו מפרטים להלן, בתצוגת טבלה, תיאור של כל האופנים שבהם אנו מתכננים להשתמש בנתוניך האישיים, ושל הבסיסים המשפטיים שעליהם אנו מסתמכים כדי לעשות זאת. אנו גם זיהינו מהם האינטרסים הלגיטימיים שלנו במידת הצורך.

לתשומת לבך, ייתכן שנעבד את נתוניך האישיים על סמך יותר מבסיס משפטי אחד, בהתאם למטרה הספציפית שעבורה אנו משתמשים בנתוניך. אנא צור/צרי עמנו קשר אם דרושים לך פרטים אודות הבסיס המשפטי הספציפי שעליו אנו מסתמכים כדי לעבד את נתוניך האישיים, במקרים שבהם מפורט יותר מבסיס משפטי אחד בטבלה שלהלן.

 • מטרה-פעילות / להודיע לך אודות שינויים בהודעת הפרטיות שלנו

 • סוג הנתונים / (א) זהות (ב) קשר (ג) שיווק ותקשורת

 • בסיס משפטי לעיבוד, לרבות בסיס לאינטרס לגיטימי / (א) ביצוע חוזה עמך (ב) דרוש לשם עמידה במחויבות משפטית (ג) דרוש לשם האינטרסים הלגיטימיים שלנו (כדי לעדכן את הרשומות שלנו)

 • תקופת שמירה / 12 חודשים

 • מטרה-פעילות / כדי לנהל את העסק שלנו ואת אתר אינטרנט זה וכדי להגן עליהם (לרבות פתרון בעיות, ניתוח נתונים, בדיקה, תחזוקת המערכת, תמיכה, דיווח ואירוח נתונים)

 • סוג הנתונים / (א) זהות (ב) קשר (ג) טכניים

 • בסיס משפטי לעיבוד, לרבות בסיס לאינטרס לגיטימי / (א) דרוש לשם האינטרסים הלגיטימיים שלנו (לניהול העסק שלנו, מתן שירותים אדמיניסטרטיביים ושירותי IT, אבטחת הרשת, כדי למנוע הונאה בהקשר של ארגון מחדש של העסק או של הקבוצה) (ב) דרוש כדי לעמוד במחויבות משפטית

 • תקופת שמירה / 12 חודשים

 • מטרה-פעילות / כדי להשתמש בניתוח נתונים לשיפור אתר האינטרנט, המוצרים/השירותים, השיווק, קשרי הלקוחות וחוויית הלקוחות שלנו

 • סוג הנתונים / (א) טכני (ב) שימוש

 • בסיס משפטי לעיבוד, לרבות בסיס לאינטרס לגיטימי / דרוש לשם האינטרסים הלגיטימיים שלנו (כדי להגדיר את סוגי הלקוחות עבור המוצרים והשירותים שלנו, כדי לשמור על עדכון ורלוונטיות של אתר האינטרנט שלנו, כדי לפתח את העסק שלנו וכדי ליידע לגבי אסטרטגיית השיווק שלנו)

 • תקופת שמירה / 25 חודשים

 • מטרה-פעילות / כדי לספק לך הודעות שיווק ומידע אודות החברה והמוצרים שלנו

 • סוג הנתונים / (א) זהות (ב) קשר (ג) שיווק ותקשורת

 • בסיס משפטי לעיבוד, לרבות בסיס לאינטרס לגיטימי / (א) דרוש לשם האינטרסים הלגיטימיים שלנו (כדי לפתח את המוצרים/השירותים שלנו ואת הפעילות שלנו) (ב) הסכמה

 • תקופת שמירה / בעקבות הודעה על כך שבעל הנתונים אינו מעוניין יותר לקבל הודעות שיווקיות

 • מטרה-פעילות / להגיב ישירות אליך לאחר פנייתך אלינו

 • סוג הנתונים / (א) זהות (ב) קשר (ג) מושא התקשורת, שיווק ותקשורת

 • בסיס משפטי לעיבוד, לרבות בסיס לאינטרס לגיטימי / (א) דרוש לשם האינטרסים הלגיטימיים שלנו (ככדי להגיב לשאלתך) (ב) הסכמה

 • תקופת שמירה / 48 חודשים לאחר ההתקשרות האחרונה

שינוי מטרה

אנו נשתמש בנתוניך האישיים אך ורק לצורך המטרה שלשמה אספנו אותם, אלא אם יש לנו סיבה סבירה להניח שעלינו להשתמש בהם מסיבה נוספת, ושסיבה זו תואמת למטרה המקורית. אם ברצונך לקבל הסבר באשר לאופן שבו העיבוד לשם המטרה החדשה תואם למטרה המקורית, אנא צור/צרי עמנו קשר.

אם נידרש להשתמש בנתוניך האישיים למטרה שאינה קשורה למטרה המקורית, אנו נודיע לך על כך ונסביר מהו הבסיס המשפטי שמאפשר לנו לעשות זאת.

לתשומת לבך, אנו עשויים לעבד את נתוניך האישיים ללא ידיעתך או הסכמתך, בהתאם לכללים הנ”ל, כאשר הדבר נדרש או מותר על פי חוק.

שמירת נתונים

אנו נשמור את נתוניך האישיים אך ורק כל עוד יש בכך צורך סביר למימוש המטרות שלשמן אספנו אותם, לרבות לצורך עמידה בדרישות משפטיות, תקינה, מס, חשבונאות או דיווח. אנו עשויים לשמור את נתוניך האישיים למשך תקופה ארוכה יותר במקרה של תלונה או אם אנו מעריכים שקיים סיכון סביר להתדיינות משפטית ביחס לקשר שלנו אתך.

כדי לקבוע את תקופת השמירה המתאימה לנתוניך האישיים, אנו מתחשבים בכמות, במהות וברגישות הנתונים האישיים, בסיכון האפשרי לנזק כתוצאה משימוש לא מאושר או מחשיפה של נתוניך האישיים, במטרות שלשמן אנו מעבדים את נתוניך האישיים ובאפשרותנו להגשים מטרות אלה באמצעים אחרים, וכן בדרישות המשפטיות, התאימות, המס, החשבונאות או בכל דרישה אחרת שיש להחיל.

הפרטים לגבי תקופות השמירה עבור ההיבטים השונים של נתוניך האישיים מוצגים בטבלה הנ”ל.

שיווק

באפשרותך לבקש מאתנו או מצדדים שלישיים להפסיק את משלוח הודעות השיווק בכל עת באמצעות לחיצה על הקישורים לביטול ההצטרפות שבהודעות השיווק שנשלחות אליך או ביצירת קשר אתנו בכל עת.

אם החלטת לבטל את קבלת הודעות השיווק הללו, הביטול לא יחול על נתונים אישיים שסופקו לנו כתוצאה מפעילויות/מטרות 1-4 כמפורט לעיל.

חשיפות של נתוניך האישיים

בכפוף להסכמתך, אנו עשויים לשתף את נתוניך האישיים עם צדדים שלישיים פנימיים וחיצוניים.

בכל מקרה, אנו דורשים מכל הצדדים השלישיים לכבד את אבטחת נתוניך האישיים ולטפל בהם בהתאם לחוק. איננו מאפשרים לספקי שירותים עצמאיים להשתמש בנתוניך האישיים לצורך מטרותיהם ומאפשרים להם לעבד את נתוניך האישיים לשם המטרות המצוינות ובהתאם להנחיותינו בלבד.

העברות בינלאומיות

אנו משתפים את נתוניך האישיים בתוך קבוצת החברות של רולקס. האמור לעיל עשוי להיות כרוך בהעברת נתוניך אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי (EEA) או שוויץ.

חלק מן הצדדים השלישיים החיצוניים שלנו ממוקמים מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי או שוויץ כך שהעיבוד שהם מבצעים בנתוניך האישיים יכלול את העברת הנתונים מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי או שוויץ.

בכל פעם שאנו מעבירים את נתוניך האישיים אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי או שוויץ, אנו מוודאים שרמת הגנה דומה ניתנת להם באמצעות ההבטחה ליישום אחד מבין אמצעי האבטחה הבאים לכל הפחות:

 • אנו נעביר את נתוניך האישיים למדינות המספקות, על פי הערכת הנציבות האירופית, רמת הגנה נאותה לנתונים אישיים. שוויץ היא מדינה כזו.

 • כאשר אנו משתמשים בספקי שירות מסוימים, אנו עשויים להשתמש בסעיפים חוזיים סטנדרטיים שאושרו על ידי הנציבות האירופית אשר מבטיחים שניתן לשמור על רמה נאותה של הגנה על נתונים אישיים. במידת הצורך, אנו מסכימים על צעדים משלימים.

אנא צור/צרי עמנו קשר אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות המנגנון המסוים שבו אנו משתמשים להעברת נתוניך האישיים אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופי.

אבטחת נתונים

אנו נקטנו באמצעי אבטחה נאותים כדי למנוע אבדן, שימוש או גישה לא מאושרים, שינוי או חשיפה בשוגג של נתוניך האישיים. בנוסף, אנו מגבילים את הגישה לנתוניך האישיים לעובדים, סוכנים, קבלנים ולצדדים שלישיים נוספים הזקוקים לעשות בהם שימוש מקצועי. הם יעבדו את נתוניך האישיים אך ורק על פי הנחיותינו והם כפופים לחובת שמירה על סודיות.

יישמנו הליכים לטיפול בכל חשד שהוא לעברה ביחס לנתונים אישיים ואנו נודיע לך ולכל גוף מסדיר רלוונטי על עברה שכזו כאשר אנו נדרשים לכך על פי חוק.

קבצי עוגיות וקישורי צד שלישי

באפשרותך להגדיר את הדפדפן שלך כדי לדחות את כל קבצי ה- Cookie של הדפדפן, או חלק מהם, או כדי להתריע בפניך כאשר אתרי אינטרנט מתקינים או ניגשים לקובצי Cookie. לתשומת לבך, אם תבטל את הפעלתם של קובצי ה-Cookie, או אם תסרב/י לשימוש בהם, ייתכן שחלקים מסוימים באתר אינטרנט זה לא יהיו נגישים או לא יפעלו כראוי. לקבלת מידע נוסף על קבצי ה-cookie שבהם אנו משתמשים, לחצו כאן: קבצי עוגיות של רולקס

אתר אינטרנט זה עשוי לכלול קישורים לאתרים, תוספים ואפליקציות של צדדים שלישיים. לחיצה עם קישורים אלו או הפעלת החיבורים הללו עשויה להעניק אישור לצדדים שלישיים לאסוף או לשתף נתונים אודותיך. אין לנו שליטה על אתרי האינטרנט של צדדים שלישיים ואיננו אחראים על מדיניות הפרטיות שלהם. כאשר החלטת לעזוב את אתר האינטרנט שלנו, אנו ממליצים לך לקרוא את הודעת הפרטיות של כל אתר שבו הנך מבקר/ת.

זכויותיך המשפטיות

בנסיבות מסוימות, ובמסגרת החוקים החלים על הגנת הנתונים, עומדות לרשותך זכויות מסוימות ביחס לנתוניך האישיים, כמפורט להלן:

 • לבקש גישה לנתוניך האישיים ( הידועה בשם „בקשת גישה לנשוא הנתונים”). הגשת בקשה זו תאפשר לך לקבל עותק של הנתונים האישיים שיש בידינו אודותיך ולוודא שעיבוד הנתונים שאנו מבצעים עומד בדרישות החוק.

 • לבקש תיקון של הנתונים האישיים שיש בידינו אודותיך. הגשת בקשה זו תאפשר לך להסדיר את תיקונם של נתונים אישיים לא שלמים או לא מדויקים שיש בידינו אודותיך. עם זאת, ייתכן שנידרש לאמת את דיוק הנתונים החדשים שסיפקת לנו.

 • לבקש את מחיקתם של נתוניך האישיים. זכות זו מאפשרת לך לבקש מאתנו למחוק או להסיר את נתוניך האישיים כאשר אין יותר סיבה טובה להמשך השימוש שלנו בהם או לעיבודם על ידנו. זכותך גם לבקש מאתנו למחוק או להסיר את נתוניך האישיים כאשר מימשת בהצלחה את זכותך להתנגד לעיבוד (ראה/י להלן), במקרים בהם עיבדנו את פרטיך שלא כחוק, או כאשר אנו נדרשים למחוק את נתוניך האישיים כדי לעמוד בדרישות החוק המקומי. עם זאת, שים/י לב שייתכן שלא תמיד נוכל למלא את בקשתך למחיקת נתוניך האישיים מסיבות משפטיות ספציפיות שיובאו לידיעתך, במקרה הצורך, בעת בקשתך.

 • להתנגד לעיבוד של נתוניך האישיים כאשר אנו מסתמכים על אינטרס לגיטימי (או על אינטרסים לגיטימיים של צד שלישי) ומצבך הייחודי ממריץ אותך להתנגד לעיבוד על בסיס זה, כיוון שהוא משפיע, להערכתך, על זכויות וחירויות הייסוד שלך. זכותך גם להתנגד כאשר אנו מעבדים את נתוניך האישיים למטרות שיווק ישיר. במקרים מסוימים, אנו עשויים להוכיח שיש לנו בסיס לגיטימי משכנע לעבד את פרטיך, שגובר על זכויותיך וחירויותיך.

 • לבקש את הגבלת העיבוד של נתוניך האישיים. זכות זו תאפשר לך לבקש מאתנו את השעיית העיבוד של נתוניך האישיים בתרחישים הבאים:

  • אם ברצונך שנקבע את דיוקם של הנתונים.

  • כשהשימוש שאנו עושים בנתוניך אינו חוקי אך אינך רוצה שנמחק אותם.

  • כאשר הנך זקוק/ה לכך שנשמור את הנתונים, גם אם שמירתם אינה דרושה לנו יותר, כיוון שעליך להשתמש בהם כדי לבסס, לממש או להגן על תביעות משפטיות.

  • כאשר התנגדת לשימוש שאנו עושים בנתוניך אבל עלינו לוודא אם יש לנו בסיס לגיטימי לשימוש, שגובר על התנגדותך.

 • לבקש את העברת נתוניך האישיים אליך או אל צד שלישי. אנו נספק לך, או לצד שלישי שבו בחרת, את נתוניך האישיים בפורמט מובנה, נפוץ וניתן לקריאה על ידי מכונה. לתשומת לבך, זכות זו חלה רק על מידע אוטומטי שעבורו נתת לנו את הסכמתך מלכתחילה, או כאשר השתמשנו במידע כדי להוציא לפועל חוזה אתך.

 • לבטל את הסכמתך בכל עת אם אנו מסתמכים על הסכמה זו כדי לעבד את נתוניך האישיים. עם זאת, האמור לעיל לא ישפיע על חוקיותו של כל עיבוד שהוא שהתבצע לפני שביטלת את הסכמתך. אם תבטל/י את הסכמתך, ייתכן שלא נוכל לספק לך מוצרים או שירותים מסוימים. במקרה זה, אנו נודיע לך במועד שבו תבטל/י את הסכמתך.

אם ברצונך לממש את הזכויות המפורטות לעיל, אנא צור/צרי קשר עם המפקח על הנתונים האישיים.

ללא צורך בתשלום נוסף במרבית המקרים

לא תידרש/י לשלם על מנת לגשת לנתוניך האישיים (או על מנת לממש כל זכות אחרת). עם זאת, ייתכן שנחייב אותך בתשלום סביר אם בקשתך מופרכת בעליל, חוזרת על עצמה או מופרזת. בנסיבות אלה, נוכל גם לסרב להיענות לבקשתך.

מה נוכל לבקש ממך

ייתכן שנבקש ממך מידע ספציפי כדי לסייע לנו באימות זהותך וכדי לוודא את זכות הגישה שלך לנתוניך האישיים (או כדי לממש את זכויותיך האחרות). זהו אמצעי אבטחה כדי לוודא שנתונים אישיים לא ייחשפו לכל מי שאין לו זכות לקבלם. אנו עשויים גם ליצור עמך קשר לצורך קבלת מידע נוסף, בקשר לבקשתך לזרז את תשובתנו.

פרק הזמן לקבלת התשובה

אנו משתדלים להשיב לכל הבקשות הלגיטימיות בתוך חודש אחד. לעתים, פרק הזמן יהיה ארוך יותר אם בקשתך מורכבת במיוחד או אם שלחת מספר בקשות. במקרה זה, אנו נודיע לך על התקדמות הטיפול בבקשתך/ בקשותיך.

חובתך להודיע לנו על שינויים

יש חשיבות לכך שהנתונים האישיים שיש בידינו אודותיך הם מדויקים ועדכניים. אנא עדכן/י אותנו אם נתוניך האישיים השתנו במהלך הקשר עמנו.

יצירת קשר עם רולקס

אם יש לך שאלות או חששות לגבי מדיניות זו, נוהלי השמירה על הפרטיות שבהם אנו נוקטים או התקשורת שלך עם רולקס, אנא צור/צרי קשר עם רולקס בכתב או בטלפון:

ROLEX SA
Rue François-Dussaud, 3-5-7
1211 Genève 26 – Switzerland
+41 22 302 22 00

דוא”ל: privacy@rolex.com
חברת ROLEX SA תשיב אך ורק לפניות בנוגע להגנה על נתונים. אנא שלח/י את פנייתך באנגלית או בצרפתית.

פניות: enquiries@rolex.com
חברת ROLEX SA תשיב אך ורק לפניות בנוגע לשירות שלאחר המכירה שלה. אנא שלח/י את פנייתך באנגלית או בצרפתית. אם יש לך שאלות אחרות, אנא פנה/י למשווק שממנו רכשת את שעון הרולקס שלך.

המפקח על הגנת הנתונים: מר קזבייה בראון
תאריך עדכון המדיניות: אפריל 2021