آناتومی رولکس

مُهر سبز

مُهر سبز

مُهر سبز

رنگ برتری و تمایز

این مُهر سبز ما است. از سال ۲۰۱۵ تا به امروز، نشان جدید برتری و تمایز ما در ساعت‌سازی بوده است. گرچه با مهرهای رسمی تفاوت چندانی ندارد، اما متن و رنگش است که آن را متمایز می‌‌کند.

رنگ سبزش گواه استانداردهای برتر ما در زمینه کیفیت و عملکرد است که در تک‌تک عناصر سازنده تمام ساعت‌های ما رعایت شده‌اند: دقت، مقاومت در برابر آب، ذخیره انرژی، اعتبار و دوام. زیرا این مهر ساده شاهدی است بر سفر بی‌بدیل تک‌تک ساعت‌های رولکس در کارگاه‌های ما که از طراحی اولیه شروع می‌شود و به آزمایش‌های نهایی پیش از ارسال ختم می‌شود. از میان تمام اجزای ساعت‌های ما، ساخت این مهر دشوارترین بخش نیست اما تمام و کمال به ما تعلق دارد و بی‌نهایت ارزشمند است. زیرا نشانی است از تعهد تزلزل‌ناپذیر ما.

مُهر سبز

دانش ساعت‌سازی رولکس

برتری در ساخت ساعت