Perpetual Planet

Od najgłębszych oceanów po najwyższe szczyty

To odkrywcy, naukowcy, przedsiębiorcy i zwykli obywatele zaangażowani w działania na rzecz wspólnego dobra. Odkrywają nasz świat, aby badać i chronić ekosystemy.

Podejmują konkretne działania, aby znaleźć rozwiązania dla wyzwań współczesności. Inspirują przyszłe pokolenia, aby wspólnie móc zagwarantować przyszłość planety. Rolex stoi u ich boku z inicjatywą Perpetual Planet.

Rolex udziela obecnie wsparcia w wielu dziedzinach i wielu ekosystemach. Główne ekspedycje prowadzone we współpracy z Towarzystwem National Geographic mają na celu obserwację i ochronę bioróżnorodności.

Ekspedycja na Mount Logan

155 zwycięzców nagród Rolex dla Mistrzów Przedsiębiorczości to autorzy innowacyjnych projektów na każdym z kontynentów.

Dzięki ponad 145 „Miejscom nadziei” (Hope Spots) inicjatywa Mission Blue przyczynia się do realizacji globalnej misji, jaką jest objęcie ochroną 30% mórz i oceanów do 2030 roku.

Wiele innych wybitnych postaci i organizacji zaangażowanych w ochronę przyrody na całym świecie wspieranych jest przez inicjatywę Rolexa Perpetual Planet.

Tompkins conservation

Organizacje Rewilding Argentina i Rewilding Chile, będące częścią fundacji Tompkins Conservation, roztaczają opiekę nad krajobrazami Ameryki Południowej.

Pantera

Wyprawy z cyklu Under The Pole przesuwają granice eksploracji podwodnych światów.

Podwodne wyprawy

Projekt Great Spine of Africa bada główne dorzecza kontynentów. Coral Gardeners przeszczepia wytrzymałe koralowce, aby zrewitalizować rafy. Fundacja One Ocean zajmuje się ochroną siedlisk ssaków morskich w Morzu Śródziemnomorskim.

Odbywające się każdego roku forum Monaco Blue Initiative działa na rzecz ochrony środowisk morskich. Prace dwojga fotografów, Cristiny Mittermeier i Paula Nicklena, podnoszą świadomość społeczną na temat problemów środowiskowych.