THÔNG BÁO BẢO MẬT ROLEX

Giới thiệu

Rolex tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Thông báo bảo mật này sẽ thông báo cho bạn về cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng khi bạn ghé thăm website (bất kể bạn truy cập từ đâu) hay khi bạn liên hệ trực tiếp với Rolex hoặc Chi nhánh Rolex, và cho bạn biết về quyền riêng tư cũng như cách pháp luật bảo vệ bạn.

Bên kiểm soát

Khi chúng tôi đề cập đến “Rolex”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” trong thông báo bảo mật này, chúng tôi đang đề cập đến:

ROLEX SA
3-5-7 rue François-Dussaud
1211 Geneva 26
Thuỵ Sĩ

Số điện thoại công ty tại Thụy Sĩ:
CH-660.0.012.920-4

ROLEX SA là bên kiểm soát dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua trang web này.

Tuy nhiên, khi bạn liên hệ trực tiếp với Chi nhánh Rolex, đơn vị liên kết đó là bên kiểm soát dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua tương tác trực tiếp.

Giám sát viên dữ liệu cá nhân

Chúng tôi đã chỉ định đội ngũ giám sát dữ liệu cá nhân chịu trách nhiệm giám sát các câu hỏi liên quan đến thông báo bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thông báo bảo mật này, bao gồm mọi yêu cầu thực hiện quyền hợp pháp của bạn, vui lòng liên hệ với giám sát viên dữ liệu cá nhân bằng các phương thức sau.

Giám sát viên dữ liệu cá nhân Ông Xavier Braun
Địa chỉ bưu chính: 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Geneva 26, Thuỵ Sĩ
Số điện thoại: +4122 302 22 00
Email: privacy@rolex.com
ROLEX SA chỉ phản hồi các câu hỏi liên quan đến vấn đề bảo mật dữ liệu. Vui lòng gửi thông tin bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Cơ quan giám sát

Bạn cũng có quyền khiếu nại bất cứ lúc nào với cơ quan giám sát có thẩm quyền.

Dữ liệu chúng tôi thu thập về bạn

Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân mà có thể sử dụng để nhận diện người đó. Nó không bao gồm dữ liệu mà danh tính đã bị xóa (dữ liệu ẩn danh).

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển giao các loại dữ liệu cá nhân khác nhau về bạn mà chúng tôi đã tổng hợp lại như sau:

 • Dữ liệu nhận dạng bao gồm tên, tên đệm, họ, tên người dùng hoặc thông tin nhận dạng tương tự, trạng thái hôn nhân, ngày sinh và giới tính.
 • Dữ liệu liên lạc bao gồm địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại.
 • Dữ liệu kỹ thuật bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), dữ liệu đăng nhập, loại trình duyệt và phiên bản, cài đặt múi giờ và vị trí, loại trình cắm và trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng cũng như các công nghệ khác trên thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập trang web này.
 • Dữ liệu sử dụng bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng trang web.
 • Dữ liệu Marketing và Truyền thông bao gồm các tùy chọn của bạn trong sản phẩm Marketing từ chúng tôi và các bên thứ ba và các tùy chọn liên lạc của bạn.

Chúng tôi không thu thập bất kỳ Danh mục dữ liệu cá nhân đặc biệt nào về bạn (bao gồm chi tiết về chủng tộc hoặc dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo hoặc triết học, đời sống tình dục, khuynh hướng tình dục, ý kiến ​​chính trị, thành viên công đoàn, thông tin về sức khỏe của bạn và dữ liệu di truyền và sinh trắc học). Chúng tôi cũng không thu thập bất kỳ thông tin nào về tiền sử phạm tội và tội phạm hình sự.

Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập như thế nào?

Chúng tôi sử dụng các phương pháp khác nhau để thu thập dữ liệu về bạn bao gồm:

 • Tương tác trực tiếp. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Nhận dạng, Liên hệ, Marketing và Truyền thông của bạn bằng cách điền vào biểu mẫu hoặc bằng cách tương tác với chúng tôi qua thư, điện thoại, email hoặc cách khác.

 • Kỹ thuật tự động hoặc tương tác. Khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập Dữ liệu kỹ thuật về thiết bị, hành động duyệt web và nền tảng của bạn. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân này bằng cách sử dụng cookie, nhật ký máy chủ và các công nghệ tương tự khác. Vui lòng xem chính sách cookie của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

 • Bên thứ ba. Chúng tôi sẽ nhận được dữ liệu cá nhân về bạn từ các bên thứ ba khác nhau được nêu dưới đây:

  • Giải pháp phân tích từ các bên sau:
   • Adobe Analytics có trụ sở tại Ireland
   • Content Square có trụ sở tại Pháp


  • Giải pháp giám sát kỹ thuật từ các bên sau:
   • New Relic có trụ sở tại Hoa Kỳ


  • Giải pháp bản đồ từ các bên sau:
   • Google Maps có trụ sở tại Hoa Kỳ
   • Baidu Maps có trụ sở tại Trung Quốc

Mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi đã trình bày dưới đây, dưới dạng bảng, mô tả tất cả những cách sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng và cơ sở pháp lý cho hành động đó. Chúng tôi cũng đã xác định những lợi ích hợp pháp thích hợp của chúng tôi.

Lưu ý rằng chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho nhiều hơn một nền tảng hợp pháp tùy thuộc vào mục đích cụ thể mà chúng tôi đang sử dụng dữ liệu của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần chi tiết về cơ sở pháp lý cụ thể mà chúng tôi đang dựa vào để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nơi có nhiều hơn một nền tảng đã được nêu trong bảng bên dưới.

 • Mục đích-Hoạt động / Thông báo cho bạn những thay đổi về thông báo bảo mật của chúng tôi
  Loại dữ liệu / (a) Danh tính (b) Liên hệ (c) Marketing và Truyền thông
  Cơ sở hợp pháp để xử lý bao gồm cả cơ sở lợi ích hợp pháp(a) Thực hiện các điều khoản hợp đồng với bạn (b) Cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý (c) Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để liên tục cập nhật hồ sơ của chúng tôi)
  Thời gian lưu trữ / 12 tháng


 • Mục đích-Hoạt động / Quản lý và bảo vệ quyền lợi kinh doanh của chúng tôi và trang web này (bao gồm khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, kiểm tra, bảo trì hệ thống, hỗ trợ, báo cáo và lưu trữ dữ liệu)
  Loại dữ liệu / (a) Danh tính (b) Liên hệ (c) Kỹ thuật
  Cơ sở hợp pháp để xử lý bao gồm cả cơ sở lợi ích hợp pháp / (a) Necessary for our legitimate interests (for running our business, provision of administration and IT services, network security, to prevent fraud and in the context of a business reorganisation or group restructuring exercise) (b) Necessary to comply with a legal obligation
  Thời gian lưu trữ / 12 tháng


 • Mục đích-Hoạt động /  Sử dụng phân tích dữ liệu để cải thiện trang web, sản phẩm / dịch vụ, tiếp thị, mối quan hệ khách hàng và trải nghiệm của chúng tôi
  Loại dữ liệu /  (a) Kỹ thuật (b) Sử dụng
  Cơ sở hợp pháp để xử lý bao gồm cả cơ sở lợi ích hợp pháp /  Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để xác định các nhóm khách hàng cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để giữ cho trang web của chúng tôi luôn cập nhật và phù hợp, để phát triển kinh doanh và thông báo chiến lược tiếp thị của chúng tôi)
  Thời gian lưu trữ / 25 tháng


 • Mục đích-Hoạt động /  Để cung cấp cho bạn thông tin quảng cáo và thông tin về công ty và sản phẩm của chúng tôi
  Loại dữ liệu /  (a) Danh tính (b) Liên hệ (c) Marketing và Truyền thông
  Cơ sở hợp pháp để xử lý bao gồm cả cơ sở lợi ích hợp pháp /  (a) Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để phát triển sản phẩm / dịch vụ và phát triển kinh doanh) (b) Sự đồng thuận
  Thời gian lưu trữ / Sau thông báo rằng chủ thể dữ liệu không còn mong muốn nhận thông tin quảng cáo

 • Mục đích-Hoạt động
   / Để phản hồi bạn trực tiếp sau khi bạn liên hệ với chúng tôi
  Loại dữ liệu / (a) Danh tính (b) Liên hệ (c) đối tượng phản ánh của bạn, Marketing và Truyền thông
  Cơ sở hợp pháp để xử lý bao gồm cả cơ sở lợi ích hợp pháp / (a) Cần thiết cho quyền lợi hợp pháp của chúng tôi (để phẩn hồi câu hỏi của bạn) (b) Sự đồng thuận
  Thời gian lưu trữ / 48 tháng kể từ lần liên lạc cuối cùng

Thay đổi mục đích

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích mà chúng tôi đã thu thập, trừ khi chúng tôi xem xét hợp lý rằng chúng tôi cần sử dụng nó vì một lý do khác và lý do đó tương thích với mục đích ban đầu. Nếu bạn muốn nhận được giải thích về cách xử lý cho mục đích mới tương thích với mục đích ban đầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu chúng tôi cần sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một mục đích không liên quan, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và chúng tôi sẽ giải thích cơ sở pháp lý cho phép chúng tôi làm như vậy.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà bạn không biết hoặc không đồng ý, tuân thủ các quy tắc trên, khi bị yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn miễn là cần thiết một cách hợp lý để hoàn thành các mục đích chúng tôi thu thập, đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, quy định, thuế, kế toán hoặc báo cáo. Chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian dài hơn trong trường hợp khiếu nại hoặc nếu chúng tôi tin tưởng hợp lý rằng có một tranh tụng liên quan đến mối quan hệ của chúng tôi với bạn.

Để xác định khoảng thời gian lưu giữ phù hợp cho dữ liệu cá nhân, chúng tôi xem xét số lượng, tính chất và độ nhạy cảm của dữ liệu cá nhân, nguy cơ gây tổn hại từ việc sử dụng trái phép hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, mục đích chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc liệu có thể đạt được các mục đích đó thông qua các phương tiện khác và việc áp dụng các yêu cầu pháp lý, quy định, thuế, kế toán hoặc các yêu cầu khác.

Chi tiết về thời gian lưu giữ cho các khía cạnh khác nhau của dữ liệu cá nhân của bạn được nêu trong bảng ở trên.

Marketing

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi hoặc bên thứ ba ngừng gửi cho bạn thông điệp marketing bất kỳ lúc nào bằng cách chọn không tham gia bất kỳ thông điệp marketing nào được gửi cho bạn hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Khi bạn chọn không tham gia nhận các thông báo quảng cáo này, điều này sẽ không áp dụng cho dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi như là kết quả của các hoạt động/mục đích 1-4 ở trên.

Tuyên bố về dữ liệu cá nhân của bạn

Theo sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên nội bộ và bên thứ ba.

Trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi yêu cầu tất cả các bên thứ ba tôn trọng tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn và xử lý theo luật pháp. Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích riêng và chỉ cho phép họ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được chỉ định và theo hướng dẫn của chúng tôi.

Chuyển giao Quốc tế

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong nhóm công ty trực thuộc Rolex. Điều này có thể liên quan đến việc chuyển dữ liệu của bạn ra ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

Một vài đối tác bên thứ ba của chúng tôi nằm ngoài khối EEA, việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn sẽ liên quan đến việc chuyển dữ liệu bên ngoài EEA.

Bất cứ khi nào chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra khỏi EEA, chúng tôi đảm bảo mức độ bảo vệ tương tự bằng cách đảm bảo thực hiện ít nhất một trong các biện pháp bảo vệ sau:

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cơ chế cụ thể mà chúng tôi sử dụng khi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra khỏi EEA.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn dữ liệu cá nhân của bạn vô tình bị mất, sử dụng hoặc truy cập một cách trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ. Ngoài ra, chúng tôi hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn đối với những nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác mà cần biết những thông tin đó. Họ sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và họ phải chịu trách nhiệm bảo mật.

Chúng tôi đã đưa ra các thủ tục để xử lý mọi vi phạm dữ liệu cá nhân bị nghi ngờ và sẽ thông báo cho bạn và bất kỳ điều chỉnh nào về vi phạm mà chúng tôi được pháp luật yêu cầu làm như vậy.

Cookies & liên kết bên thứ ba

Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình từ chối tất cả hoặc một số cookie trình duyệt hoặc thông báo cho bạn khi trang web cài đặt hoặc có truy cập cookie. Nếu bạn vô hiệu hóa hoặc từ chối cookie, xin lưu ý rằng một số phần của trang web này có thể không truy cập được hoặc không hoạt động bình thường. Để biết thêm thông tin về các cookie chúng tôi sử dụng, vui lòng xem tại đây.

Trang web này có thể bao gồm các liên kết đến các trang web, trình cắm và ứng dụng của bên thứ ba. Nhấp vào các liên kết đó hoặc bật các kết nối đó có thể cho phép các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu về bạn. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba này và không chịu trách nhiệm về các điều khoản về quyền riêng tư của họ. Khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, chúng tôi khuyên bạn nên đọc thông báo bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.

Quyền pháp lý của bạn

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền sau theo luật bảo vệ dữ liệu liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình:

 • Yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn (thường được gọi là “yêu cầu truy cập chủ thể dữ liệu"). Điều này cho phép bạn nhận bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và để kiểm tra xem chúng tôi có đang xử lý chúng hợp pháp không.

 • Yêu cầu sửa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này cho phép bạn sửa bất kỳ dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác nào mà chúng tôi lưu giữ về bạn, mặc dù chúng tôi có thể cần phải xác minh tính chính xác của dữ liệu mới mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

 • Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân mà không có lý do chính đáng để chúng tôi tiếp tục xử lý dữ liệu đó. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, nơi bạn đã thực hiện quyền xử lý thành công (xem bên dưới), nơi chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn bất hợp pháp hoặc nơi chúng tôi được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn theo tuân thủ luật pháp địa phương. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi không thể luôn tuân thủ yêu cầu xóa của bạn vì các lý do pháp lý cụ thể sẽ được thông báo cho bạn, nếu có, tại thời điểm bạn yêu cầu.

 • Đối tượng để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi đang dựa vào lợi ích hợp pháp (hoặc của bên thứ ba) và có tình huống cụ thể khiến bạn muốn phản đối việc xử lý trên nền tảng mà bạn cảm thấy ảnh hưởng đến quyền cơ bản và quyền tự do của bạn. Bạn cũng có quyền phản đối chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích marketing trực tiếp. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi có cơ sở hợp pháp để xử lý thông tin trên cả quyền và tự do của bạn.

 • Yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi tạm ngưng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

  • Nếu bạn muốn chúng tôi thiết lập độ chính xác của dữ liệu.

  • Trường hợp sử dụng dữ liệu của chúng tôi là bất hợp pháp nhưng bạn không muốn chúng tôi xóa dữ liệu đó.

  • Nơi bạn cần chúng tôi giữ dữ liệu ngay cả khi chúng tôi không còn yêu cầu dữ liệu khi bạn cần nó để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

  • Bạn đã phản đối việc sử dụng dữ liệu của mình nhưng chúng tôi cần xác minh xem chúng tôi có lạm dụng căn cứ hợp pháp để sử dụng dữ liệu đó hay không.

 • Yêu cầu chuyển đổi dữ liệu cá nhân của bạn cho bạn hoặc cho bên thứ ba. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hoặc một bên thứ ba mà bạn đã chọn, dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng, có thể đọc được. Lưu ý rằng quyền này chỉ áp dụng cho thông tin tự động mà ban đầu bạn đã cho phép chúng tôi sử dụng hoặc chúng tôi sử dụng thông tin để thực hiện hợp đồng với bạn.

 • Rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào chúng tôi đang dựa vào sự đồng ý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào được thực hiện trước khi bạn rút lại sự đồng ý. Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi có thể không cung cấp được một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định cho bạn. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn nếu đây là trường hợp tại thời điểm bạn rút lại sự đồng ý của bạn.

 • Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào được nêu ở trên, xin vui lòng liên hệ người giám sát dữ liệu cá nhân.

Thường không phải trả phí

Bạn sẽ không phải trả một khoản phí nào để truy cập dữ liệu cá nhân của bạn (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác). Tuy nhiên, chúng tôi có thể tính phí hợp lý nếu yêu cầu của bạn rõ ràng là không có căn cứ, lặp đi lặp lại hoặc quá mức. Ngoài ra, chúng tôi có thể từ chối tuân thủ yêu cầu của bạn trong những trường hợp này.

Những việc chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn

Chúng tôi có thể cần yêu cầu thông tin cụ thể từ bạn để giúp chúng tôi xác nhận danh tính và đảm bảo quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác của bạn). Đây là một biện pháp an ninh để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân không được tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền nhận nó. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn để yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn giúp tăng tốc độ phản hồi của chúng tôi.

Giới hạn thời gian phản hồi

Chúng tôi cố gắng trả lời tất cả các yêu cầu hợp pháp trong vòng một tháng. Đôi khi, chúng tôi có thể mất hơn một tháng nếu yêu cầu của bạn đặc biệt phức tạp hoặc bạn đã thực hiện một số lượng yêu cầu nhất định. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo và cập nhật cho bạn.

Trách nhiệm thông báo các thay đổi với chúng tôi

Điều quan trọng là dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn là chính xác ở hiện tại. Hãy thông báo cho chúng tôi nếu dữ liệu cá nhân của bạn thay đổi trong thời gian liên kết với chúng tôi.
Liên hệ Rolex

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Chính sách này, những thông lệ bảo mật của chúng tôi hoặc việc trao đổi của bạn với Rolex, vui lòng liên hệ với Rolex bằng văn bản hoặc qua điện thoại:

ROLEX SA
Rue François-Dussaud, 3-5-7
1211 Genève 26 – Thụy Sĩ
+41 22 302 22 00

 

Email: privacy@rolex.com
ROLEX SA chỉ phản hồi các câu hỏi liên quan đến vấn đề bảo mật dữ liệu. Vui lòng gửi thông tin bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Câu hỏi: enquiries@rolex.com
ROLEX SA chỉ phản hồi các câu hỏi liên quan đến dịch vụ hậu mãi. Vui lòng gửi thông tin bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Đối với bất kỳ câu hỏi khác, xin vui lòng liên hệ với cửa hàng bán lẻ.

Giám sát bảo vệ dữ liệu: Ông Xavier BRAUN
Ngày mà Chính sách này được cập nhật: Tháng 4 năm 2021

CHIA SẺ TRANG NÀY