Cookie

Mục đích

Chính sách này đặt ra cơ sở mà Rolex SA (“chúng tôi” - “we”, “của chúng tôi” - “our” hoặc “chúng tôi” - “us”) sử dụng các cookie trên trang web www.rolex.com.

Các cookie & tập tin chỉ báo

Cookie là một tệp nhỏ các chữ cái và số được lưu trữ trên ổ cứng thiết bị của bạn. Cookies được sử dụng để phân biệt bạn với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Sửa đổi các cookie & tập tin chỉ báo

Với website này, bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình từ chối tất cả hoặc một số cookie trình duyệt hoặc thông báo cho bạn khi trang web cài đặt hoặc có truy cập cookie. Nếu bạn chặn hoặc xóa tất cả cookie khỏi trang web của chúng tôi, trang web vẫn hoạt động. Nếu tiếp tục sử dụng trang web nghĩa là bạn đồng ý sử dụng cookie.

Cookie bên thứ nhất

Các cookie này được thiết lập bởi rolex.com, để dễ dàng điều hướng và ghi nhớ các cài đặt của bạn.

Bạn sẽ tìm thấy bên dưới danh sách cookie của bên thứ nhất được sử dụng trên rolex.com

 • Tên cookie / rlx-language
  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để xác định ngôn ngữ được sử dụng để điều hướng website.
  Thời hạn cookie / 1 năm
  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

Cookie hiệu suất

Rolex sử dụng giải pháp & theo dõi và đánh giá hiệu quả để tiếp tục cải tiến trang web, luôn cung cấp cho bạn trải nghiệm trực tuyến tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn.

Các công cụ phân tích

Adobe Analytics:

Giải pháp này giúp Rolex hiểu cách mọi người đang sử dụng rolex.com ; ví dụ chúng giúp thu thập thông tin về việc khách truy cập website nào, họ ở lại bao lâu hoặc liệu họ có quay lại không. Dữ liệu được thu thập vẫn ẩn danh.

SỬ DỤNG COOKIE:

 • Tên cookie / AMCV_###@AdobeOrg
  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để xác định số ngày kể từ lần cuối người dùng truy cập website.
  Thời hạn cookie / 2 năm
  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

 • Tên cookie / AMCVS_###@AdobeOrg
  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để thiết lập và lưu trữ ID khách truy cập duy nhất được sử dụng trên các Giải pháp Đám mây Trải nghiệm (Experience Cloud Solutions). ID này giúp nhận diện người dùng.
  Thời hạn cookie / Cookie phiên
  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

 • Tên cookie / demdex
  Mục đích cookie / Trình quản lý đối tượng đặt cookie này để chỉ định một ID duy nhất cho khách truy cập website. Cookie demdex giúp Trình quản lý đối tượng thực hiện các chức năng cơ bản như nhận dạng khách truy cập, đồng bộ hóa ID, phân đoạn, lập mô hình, báo cáo, v.v.
  Thời hạn cookie / 180 ngày
  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .demdex.net.

 • Tên cookie / dpm
  Mục đích cookie / DPM là từ viết tắt của Data Provider Match. Nó cho các hệ thống nội bộ của Adobe biết rằng cuộc gọi từ Trình quản lý đối tượng hoặc Dịch vụ Adobe Experience Cloud ID đang chuyển dữ liệu khách hàng để đồng bộ hóa hoặc yêu cầu ID.
  Thời hạn cookie / 180 ngày
  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .dpm.demdex.net.

 • Tên cookie / everest_g_v2
  Mục đích cookie / Cookie này được tạo sau khi người dùng lần đầu tiên nhấp vào quảng cáo của khách hàng, và được sử dụng để theo dõi các nhấp chuột và tương tác của người dùng trên website bằng ID người dùng. 
  Thời hạn cookie / 2 năm
  Lưu trữ
  / Cookie này được lưu trữ dưới miền .everesttech.net.

 • Tên cookie / s_cc
  Mục đích cookie / Cookie này được thiết lập và đọc bởi mã JavaScript để xác định xem cookie có đang bật hay không.
  Thời hạn cookie / Cookie phiên
 • Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.
 • Tên cookie / s_ecid
  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để thiết lập và lưu trữ ID khách truy cập duy nhất được sử dụng bởi các Giải pháp Đám mây Trải nghiệm (Experience Cloud Solutions). Mục đích của cookie này là cho phép theo dõi ID liên tục ở trạng thái của bên thứ nhất và được sử dụng làm ID tham chiếu nếu cookie AMCV hết hạn.
  Thời hạn cookie / 2 năm
  Lưu trữ / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.


Akamai:
Akamai là mạng phân phối nội dung toàn cầu (CDN) cung cấp các dịch vụ bảo mật web và Internet.


SỬ DỤNG COOKIE:

 • Tên Cookie / AKA_A2
  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để tăng tốc độ phân phối nội dung trên các website bằng cách sử dụng tính năng tăng tốc thích ứng, cho phép kích hoạt DNS Prefetch và HTTP2 Push. 
  Thời hạn cookie / 1 giờ
  Lưu trữ
  / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.
 • Tên cookie / akacd_PROD-rolex_com
  Mục đích cookie / Cookie này chứa thông tin về bản phát hành theo từng giai đoạn (hệ thống phát hành của Akamai) của www.rolex.com. 
  Thời hạn cookie / Cookie phiên
  Lưu trữ
   / Cookie này được lưu trữ dưới miền www.rolex.com.
 • Tên cookie / RT
  Mục đích cookie 
  / Cookie này chứa thông tin về phiên người dùng để hỗ trợ chức năng bộ nhớ cache của các Akamai.
  Thời hạn cookie
   / 7 ngày
  Lưu trữ 
  / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

ContentSquare:
ContentSquare là giải pháp tổng hợp dữ liệu sử dụng và tần suất để cải thiện trải nghiệm người dùng. Thống kê được tạo là ẩn danh.

SỬ DỤNG COOKIE:

 • Tên cookie / _cs_c
  Mục đích cookie / Cookie này được ContentSquare sử dụng để lưu sự đồng ý của người dùng được theo dõi
  Thời hạn cookie / 13 tháng
  Lưu trữ 
  / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

 • Tên cookie / _cs_id
  Mục đích cookie / Cookie này chứa mã định danh người dùng của ContentSquare.
  Thời hạn cookie / 13 tháng
  Lưu trữ 
  / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

 • Tên cookie / _cs_mk_aa
  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để tích hợp Adobe Analytics. Nó lưu trữ giá trị của csMatchingKey, là một số ngẫu nhiên cộng với dấu thời gian tính bằng mili giây.
  Thời hạn cookie / 30 phút
  Lưu trữ 
  / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

 • Tên cookie / _cs_s
  Mục đích cookie / Cookie này chứa số lượt xem trang trong phiên đang chạy cho Giải pháp ContentSquare.
  Thời hạn cookie / 30 phút
  Lưu trữ 
  / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.
   

Coveo Cookie:

SỬ DỤNG COOKIE:

 • Tên cookie / coveo_visitorId
  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để đặt và lưu trữ một ID người dùng duy nhất.
  Thời hạn cookie / Cookie phiên
  Lưu trữ 
  / Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.
   

Dynatrace Cookie:

SỬ DỤNG COOKIE:

 • Tên cookie / dtCookie
  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để theo dõi một lượt truy cập qua nhiều yêu cầu.
  Thời hạn cookie / Cookie phiên
  Lưu trữ 
  / Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

 • Tên cookie / dtLatC
  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để đo độ trễ của máy chủ để theo dõi hiệu suất.
  Thời hạn cookie / Cookie phiên
  Lưu trữ 
  / Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

 • Tên cookie / dtPC
  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để xác định các điểm cuối thích hợp để truyền tin chỉ báo; bao gồm ID phiên cho mối tương quan.
  Thời hạn cookie / Cookie phiên
  Lưu trữ 
  / Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

 • Tên cookie / dtSa
  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để lưu tên hành động của người dùng, chẳng hạn như Click chuột vào phần Đăng nhập trên các trang khác nhau. 
  Thời hạn cookie / Cookie phiên
  Lưu trữ 
  / Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

 • Tên cookie / rxVisitor
  Mục đích cookie / ID khách truy cập để đối chiếu các phiên.
  Thời hạn cookie / Dài hạn
  Lưu trữ 
  / Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

 • Tên cookie / rxvt
  Mục đích cookie / Thời gian chờ của phiên.
  Thời hạn cookie / Cookie phiên
  Lưu trữ 
  / Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.
   

Quantcast:
Giải pháp Nền tảng Quản lý Sự đồng thuận (CMP) giúp Rolex cung cấp cho người dùng các tùy chọn để có thể đồng ý và lợi ích hợp pháp của họ ở cấp độ hạt.

SỬ DỤNG COOKIE:

 • Tên cookie / d
  Mục đích cookie / Giá trị của cookie bên thứ ba được đặt trong miền quantserve.com (là miền do Quantcast quản lý).
  Thời hạn cookie / 3 tháng
  Lưu trữ
   / Cookie này được lưu trữ dưới miền .quantserve.com.

 • Tên cookie / euconsent-v2
  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để lưu trữ sự đồng ý về "dịch vụ" của người dùng, chỉ hạn chế các lựa chọn đồng ý đối với website hiện tại, và không tuân thủ các lựa chọn được thực hiện trên các website khác.
  Thời hạn cookie / 13 tháng
  Lưu trữ 
  / Cookie này được lưu trữ dưới miền .www.rolex.com.

 • Tên cookie / mc
  Mục đích cookie / Giá trị của cookie bên thứ ba được đặt trong miền quantserve.com. Giá trị của cookie này là mã hóa gọn tư cách thành viên của cookie mc trong các phân khúc nhắm lại mục tiêu và thông tin về các đối tác bên thứ ba của Quantcast, ví dụ như trao đổi quảng cáo.
  Thời hạn cookie / 1 năm
  Lưu trữ 
  / Cookie này được lưu trữ dưới miền .quantserve.com.

 • Tên cookie / __qca
  Mục đích cookie / Cookie này được sử dụng để theo dõi chính xác lượng khách truy cập cho lưu lượng truy cập website.
  Thời hạn cookie / 13 tháng
  Lưu trữ 
  / Cookie này được lưu trữ dưới miền .rolex.com.

CHIA SẺ TRANG NÀY