Cookie

Mục đích

Chính sách này đặt ra cơ sở mà Rolex SA (“chúng tôi” - “we”, “của chúng tôi” - “our” hoặc “chúng tôi” - “us”) sử dụng các cookie trên trang web www.rolex.com.

Cookie & tập tin chỉ báo

Cookie là một tệp nhỏ các chữ cái và số được lưu trữ trên ổ cứng thiết bị của bạn. Cookies được sử dụng để phân biệt bạn với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Sửa đổi cookie & tập tin chỉ báo

Với website này, bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình từ chối tất cả hoặc một số cookie trình duyệt hoặc thông báo cho bạn khi trang web cài đặt hoặc có truy cập cookie. Nếu bạn chặn hoặc xóa tất cả cookie khỏi trang web của chúng tôi, trang web vẫn hoạt động. Nếu tiếp tục sử dụng trang web nghĩa là bạn đồng ý sử dụng cookie.

Cookie bên thứ nhất

Các cookie này được thiết lập bởi rolex.com, để dễ dàng điều hướng và ghi nhớ các cài đặt của bạn.

Bạn sẽ tìm thấy bên dưới danh sách cookie của bên thứ nhất được sử dụng trên rolex.com

 • Tên cookie / GeolocationInitialized
  Mục đích của cookie / Cookie này được sử dụng để xác định quốc gia của người dùng.
  Thời hạn cookie / 1 giờ
  Cookie của bên thứ nhất / Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

 • Tên cookie / CSRF-TOKEN
  Mục đích của cookie / Cookie này được sử dụng để ngăn chặn các cuộc tấn công Giả mạo yêu cầu liên kết trang (CSRF).
  Thời hạn cookie / Cookie phiên
  Cookie của bên thứ nhất / Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

 • Tên cookie / rlx-language
  Mục đích của cookie / Cookie này được sử dụng để xác định ngôn ngữ điều hướng trang web.
  Thời hạn cookie / 1 năm
  Cookie của bên thứ nhất / Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

Cookie hiệu suất

Rolex sử dụng giải pháp & theo dõi và đánh giá hiệu quả để tiếp tục cải tiến trang web, luôn cung cấp cho bạn trải nghiệm trực tuyến tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn.

Các công cụ phân tích

Adobe Analytics:

Giải pháp này giúp Rolex hiểu cách mọi người đang sử dụng rolex.com ; ví dụ chúng giúp thu thập thông tin về khách truy cập trang web nào, họ ở lại bao lâu hoặc liệu họ có quay lại. Dữ liệu được thu thập vẫn ẩn danh.

SỬ DỤNG COOKIE:

 • Tên cookie / AMCV_###@AdobeOrg
  Mục đích của cookie / Cookie này được sử dụng để xác định số ngày kể từ lần cuối người dùng truy cập trang web.
  Thời hạn cookie / 2 năm
  Cookie của bên thứ nhất / Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

 • Tên cookie / AMCVS_###@AdobeOrg
  Mục đích của cookie / Cookie này được sử dụng để thiết lập và lưu trữ ID khách truy cập được sử dụng trên các Giải pháp Đám mây Trải nghiệm (Experience Cloud Solutions). ID này giúp nhận diện người dùng.
  Thời hạn cookie / Cookie phiên
  Cookie của bên thứ nhất / Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

 • Tên cookie / demdex
  Mục đích của cookie / Trình quản lý đối tượng đặt cookie này để chỉ định một ID duy nhất cho khách truy cập trang web. Cookie demdex giúp Trình quản lý đối tượng thực hiện các chức năng cơ bản như nhận dạng khách truy cập, đồng bộ hóa ID, phân đoạn, lập mô hình, báo cáo, v.v.
  Thời hạn cookie / 180 ngày
  Cookie của bên thứ ba / Cookie này được đặt trong tên miền demdex.net của bên thứ ba trong trình duyệt.

 • Tên cookie / dextp
  Mục đích của cookie / Trình quản lý đối tượng đặt cookie này để ghi lại lần cuối cùng nó thực hiện cuộc gọi đồng bộ hóa dữ liệu.
  Thời hạn cookie / 180 ngày
  Cookie của bên thứ ba / Cookie này được đặt trong tên miền demdex.net của bên thứ ba trong trình duyệt.

 • Tên cookie / dst
  Mục đích của cookie / Trình quản lý đối tượng đặt cookie này khi có lỗi gửi dữ liệu đến đích.
  Thời hạn cookie / 180 ngày
  Cookie của bên thứ ba / Cookie này được đặt trong tên miền demdex.net của bên thứ ba trong trình duyệt.

 • Tên cookie / everest_g_v2
  Mục đích của cookie / Cookie này được tạo sau khi người dùng nhấp vào quảng cáo và được sử dụng để theo dõi các nhấp chuột và tương tác của người dùng trên trang web bằng ID người dùng. 
  Thời hạn cookie / 2 năm
  Cookie của bên thứ ba / 
  Cookie phiên trình duyệt của bên thứ ba; một cookie được sử dụng cho tất cả các tài khoản.

 • Tên cookie / everest_session_v2
  Mục đích của cookie / Cookie này được sử dụng để hiển thị các quảng cáo được cá nhân hóa và có liên quan cho người dùng và đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. 
  Tên cookie / Cookie phiên
  Cookie của bên thứ ba / 
  Cookie phiên trình duyệt của bên thứ ba; một cookie được sử dụng cho tất cả các tài khoản.

 • Tên cookie / s_cc
  Mục đích của cookie / Cookie này được đặt và đọc bởi mã JavaScript để xác định xem cookie có được kích hoạt hay không.
  Thời hạn cookie / Cookie phiên
 • Cookie của bên thứ nhất/ Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

 • Tên cookie / s_dayssincelastvisit
  Mục đích của cookie / Cookie này được sử dụng để xác định số ngày kể từ lần cuối người dùng truy cập trang web.
  Thời hạn cookie / 1 năm
  Cookie của bên thứ nhất /
  Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

 • Tên cookie / s_dayssincelastvisit_s
  Mục đích của cookie / Cookie này được sử dụng để xác định số ngày kể từ lần cuối người dùng truy cập trang web.
  Thời hạn cookie / Cookie phiên
  Cookie của bên thứ nhất / 
  Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

 • Tên cookie / s_ecid
  Mục đích của cookie / Cookie này được sử dụng để thiết lập và lưu trữ ID khách truy cập được sử dụng trên các Giải pháp Đám mây Trải nghiệm (Experience Cloud Solutions). Mục đích của cookie này là cho phép theo dõi ID liên tục ở trạng thái của bên thứ nhất và được sử dụng làm ID tham chiếu nếu cookie AMCV hết hạn.
  Thời hạn cookie / 2 năm
  Cookie của bên thứ nhất / 
  Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

 • Tên cookie / s_fid
  Mục đích của cookie / Cookie này được sử dụng để xác định một khách truy cập duy nhất như một cookie "dự phòng" nếu cookie s_vi tiêu chuẩn không khả dụng do các hạn chế về cookie của bên thứ ba.
  Thời hạn cookie / 2 năm
  Cookie của bên thứ nhất / 
  Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

 • Tên cookie / s_getNewRepeat
  Mục đích của cookie / Cookie này được sử dụng để lưu trữ ngày truy cập và xác định khách truy cập là khách mới hay khách cũ.
  Thời hạn cookie / 30 ngày
  Cookie của bên thứ nhất / 
  Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

 • Tên cookie / s_sq
  Mục đích của cookie / Cookie này được đặt và đọc bởi mã JavaScript khi chức năng Bản đồ nhấp chuột (ClickMap) và chức năng Bản đồ hoạt động (Activity Map) được bật. Nó chứa thông tin về liên kết trước đó đã được người dùng nhấp vào.
  Thời hạn cookie / Cookie phiên
  Cookie của bên thứ nhất
  / Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

 • Tên cookie / s_vi
  Mục đích của cookie / Cookie này được sử dụng để xác định một khách truy cập duy nhất.
  Thời hạn cookie / 2 năm
  Cookie của bên thứ ba / 
  Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ ba.


Akamai:
Akamai là mạng phân phối nội dung toàn cầu (CDN) cung cấp các dịch vụ bảo mật web và Internet.


SỬ DỤNG COOKIE:

 • Tên cookie / AKA_A2
  Mục đích của cookie / Cookie này được sử dụng để tăng tốc độ phân phối nội dung trên các trang web bằng cách sử dụng tính năng tăng tốc thích ứng, cho phép kích hoạt DNS Prefetch và HTTP2 Push. 
  Thời hạn cookie / 1 giờ
  Cookie của bên thứ nhất
  / Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

 • Tên cookie / RT
  Mục đích của cookie 
  / Cookie này chứa thông tin về phiên người dùng để hỗ trợ chức năng bộ nhớ cache của Akamais.
  Thời hạn cookie
   / 7 ngày
  Cookie của bên thứ nhất 
  / Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

ContentSquare:
ContentSquare là giải pháp tổng hợp dữ liệu sử dụng và tần suất để cải thiện trải nghiệm người dùng. Thống kê được tạo là ẩn danh.

SỬ DỤNG COOKIE:

 • Tên cookie / _cs_c
  Mục đích của cookie / Cookie này được ContentSquare sử dụng để lưu lại sự đồng ý của người dùng để theo dõi.
  Thời hạn cookie / 13 tháng
  Cookie của bên thứ nhất 
  / Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

 • Tên cookie / _cs_ex
  Mục đích của cookie / Cookie này được ContentSquare sử dụng để loại trừ một số khách truy cập khỏi bộ sưu tập.
  Thời hạn cookie / 30 ngày
  Cookie của bên thứ nhất 
  / Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

 • Tên cookie / _cs_id
  Mục đích của cookie / Cookie này chứa mã định danh người dùng của ContentSquare.
  Thời hạn cookie / 13 tháng
  Cookie của bên thứ nhất 
  / Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

 • Tên cookie / _cs_optout
  Mục đích của cookie / Cookie này được ContentSquare sử dụng để loại trừ một số khách truy cập khỏi bộ sưu tập.
  Thời hạn cookie / 3 năm
  Cookie của bên thứ nhất 
  / Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

 • Tên cookie / _cs_s
  Mục đích của cookie / Cookie này chứa số lượt xem trang trong phiên đang chạy cho Giải pháp ContentSquare.
  Thời hạn cookie / 30 phút
  Cookie của bên thứ nhất 
  / Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

 • Tên cookie / _cs_vars
  Mục đích của cookie / Cookie này được ContentSquare sử dụng để ghi lại các biến tùy chỉnh.
  Thời hạn cookie / Cookie phiên
  Cookie của bên thứ nhất 
  / Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

 

New Relic:
Nền tảng này giúp Rolex giám sát hiệu suất tải trang của tất cả người dùng.

SỬ DỤNG COOKIE:

 • Tên cookie / JSESSIONID
  Mục đích của cookie / Cookie này được sử dụng để lưu trữ phiên của người dùng.
  Thời hạn cookie / Cookie phiên
  Cookie của bên thứ nhất 
  / Cookie này được lưu trữ trên miền của bạn dưới dạng cookie của bên thứ nhất.

Quantcast:
Giải pháp Nền tảng Quản lý Sự đồng thuận (CMP) giúp Rolex cung cấp cho người dùng các tùy chọn để có thể đồng ý và lợi ích hợp pháp của họ ở cấp độ hạt.

SỬ DỤNG COOKIE:

 • Tên cookie / d
  Mục đích của cookie / Giá trị của cookie của bên thứ ba được đặt trong miền quantserve.com (là miền do Quantcast quản lý).
  Thời hạn cookie / 3 tháng
  Cookie của bên thứ ba
   / Cookie của bên thứ ba xuất hiện trong trình duyệt dưới dạng cookie có tên "d".

 • Tên cookie / euconsent-v2
  Mục đích của cookie / Cookie này được sử dụng để lưu trữ sự đồng ý "toàn cầu" của người dùng áp dụng cho các trang web khác với trang hiện tại. Giá trị "toàn cầu" bao gồm tất cả các trang web trong khuôn khổ IAB, ngoại trừ những trang có phạm vi đồng ý cấp "dịch vụ".
  Thời hạn cookie / 13 tháng
  Cookie của bên thứ ba 
  / Cookie của bên thứ ba được lưu trữ trên miền trung tâm IAB Europe consensu.org.

 • Tên cookie / euconsent-v2
  Mục đích của cookie / Cookie này được sử dụng để lưu trữ sự đồng ý "dịch vụ" của người dùng, chỉ hạn chế các lựa chọn đồng ý đối với trang web hiện tại và không tuân thủ các lựa chọn được thực hiện trên các trang web khác.
  Thời hạn cookie / 13 tháng
  Cookie của bên thứ nhất 
  / Cookie của bên thứ nhất được lưu trữ trên tên miền trang web của nhà cung cấp.

 • Tên cookie / mc
  Mục đích của cookie / Giá trị của cookie của bên thứ ba được đặt trong miền quantserve.com. Giá trị của cookie này là mã hóa gọn tư cách thành viên của cookie mc trong các phân khúc nhắm lại mục tiêu và thông tin về các đối tác bên thứ ba của Quantcast, ví dụ như trao đổi quảng cáo.
  Thời hạn cookie / 1 năm
  Cookie của bên thứ ba 
  / Cookie của bên thứ ba xuất hiện trong trình duyệt dưới dạng cookie có tên "mc".

 • Tên cookie / __qca
  Mục đích của cookie / Cookie này được sử dụng để theo dõi chính xác lượng khách truy cập cho lưu lượng truy cập trang web.
  Thời hạn cookie / 13 tháng
  Cookie của bên thứ ba / 
  Cookie của bên thứ ba xuất hiện trong trình duyệt dưới dạng cookie có tên "__qca".

CHIA SẺ TRANG NÀY