Aarde

Wij zijn een verantwoordelijke, toegewijde fabrikant van duurzame producten.

In ons streven naar perfectie proberen we voortdurend niet alleen onze horloges, maar ook onze milieuprestaties en maatschappelijke impact te verbeteren.

Het gedachtegoed en de activiteiten van Rolex worden gekenmerkt door een langetermijnvisie. Onze kernwaarden – passie voor kwaliteit, innovatiedrang en streven naar perfectie – zijn gebaseerd op ideeën van duurzaamheid die ten grondslag liggen aan elk van onze missies in al onze activiteiten.

Wij willen altijd al horloges maken die mensen helpen prestaties te leveren. Die prestaties kunnen tegenwoordig ook liggen op het gebied van duurzame ontwikkeling: de behoeften van vandaag vervullen zonder het de mensen van morgen onmogelijk te maken hetzelfde te doen. Elke dag opnieuw proberen we hier ons steentje aan bij te dragen.

Bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelings­doelen van de Verenigde Naties

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s: Sustainable Development Goals) bieden een wereldwijd, algemeen kader voor duurzame activiteiten ter bevordering van economische, maatschappelijke en milieuontwikkeling.

Om ons te helpen bij te dragen aan de SDG’s en onze maatschappelijke en milieuprestaties te verbeteren, hebben we onze bestaande maatregelen geïnventariseerd en een aantal verbeterpunten gedefinieerd. Dit helpt ons ook strategisch na te denken over de ontwikkeling van ons duurzaamheidsbeleid.

Meldingssysteem

Melding maken

Wilt u als belanghebbende ergens melding van maken? Neem dan contact met ons op via dit kanaal.

Via ons meldingssysteem kunt u gegronde twijfels uiten over potentieel of werkelijk schadelijke gevolgen betreffende mineralen of metalen (goud, wolfraam, tantalium en tin) die verkregen zijn uit conflict- of risicogebieden of door middel van kinderarbeid.

U kunt uw melding veilig en vertrouwelijk indienen door de instructies in het formulier op te volgen.

Melding indienen