Officiële Rolex-website

Alle op de website getoonde producten zijn mogelijk verkrijgbaar bij officiële Rolex-retailers. Om hun echtheid te garanderen, zijn authentieke Rolex-producten alleen verkrijgbaar bij officiële Rolex-retailers. De horloges van Rolex zijn niet rechtstreeks vanaf de website te koop en Rolex kan niet instaan voor de echtheid van online aangeboden horloges. Rolex nodigt u graag uit een bezoek te brengen aan uw dichtstbijzijnde officiële Rolex-retailer.

Alle Rolex-horloges worden met de grootst mogelijke zorg met de hand geassembleerd om de uitzonderlijke kwaliteit te waarborgen. Deze hoge kwaliteits­eisen beperken vanzelfsprekend de productie­capaciteit en soms is de vraag naar onze horloges groter dan deze capaciteit. Daarom zijn sommige modellen beperkt beschikbaar. Nieuwe Rolex-horloges worden uitsluitend verkocht door officiële Rolex-retailers. Zij worden regelmatig geleverd en beheren zelfstandig de toewijzing en verkoop aan hun klanten. Officiële Rolex-retailers kunnen u informeren over de beschikbaarheid van Rolex-horloges.

Rolex behoudt zich te allen tijde het recht voor om de op de website getoonde modellen te wijzigen. Rolex doet zijn best om de vormen en kleuren van de producten correct op de website weer te geven, maar deze kunnen afhankelijk van uw beeldscherm afwijken.

Bij toevoeging of vervanging van onderdelen of accessoires door exemplaren die niet door Rolex zijn gemaakt, of bij wijziging, modificatie of andere wezenlijke veranderingen aan uw Rolex-product door een niet door Rolex erkende derde, vervalt de garantie. Rolex geeft geen goedkeuring aan modificaties aan Rolex-producten die worden aangebracht door onbevoegde derden. Hieronder worden ook verstaan het toevoegen van woorden en grafische elementen en het maken van persoonlijke aanpassingen (zoals een zwarte coating of de toevoeging van bijvoorbeeld diamanten, bezels, wijzerplaten of horlogebanden na de aankoop). Dergelijke modificaties kunnen de kwaliteit en integriteit van het product negatief beïnvloeden.

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken, handelsnamen, designs en auteursrechten, zijn voorbehouden en zijn het exclusieve eigendom van Rolex.

Gebruiksvoorwaarden

Op uw toegang tot en gebruik van de website ROLEX.COM (de 'website') zijn zowel de volgende voorwaarden als alle relevante wetten van toepassing. Door de website te openen en bekijken, gaat u zonder beperking of voorbehoud akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Auteursrechten en handelsmerken van Rolex

Rolex is eigenaar van de website. Rolex is eigenaar van of bezit rechten op alle achtergronden, pictogrammen, tekens, artwork, afbeeldingen, graphics, muziek, tekst, video's, software en andere content op de website (de ‘content’) en alle HTML-, CGI- en andere code en scripts die in welke indeling dan ook worden gebruikt voor de implementatie van de website (de ‘code’). De content en code op de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Behalve waar in deze voorwaarden anders wordt bepaald, mag u code of content van de website niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rolex kopiëren, wijzigen, uploaden, downloaden, verzenden, opnieuw publiceren, weergeven voor herdistributie aan derden voor commerciële doeleinden of op enige andere manier distribueren. U mag de content of code van de website niet gebruiken voor andere dan de hier uiteengezette doeleinden.

Alle op de website weergegeven namen, logo's en handelsmerken zijn het eigendom van Rolex. Deze mogen niet zodanig worden gebruikt dat ze naar verwachting verwarring zullen wekken, of op enige andere manier worden gebruikt zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van Rolex.

Het niet-naleven van deze gebruiksvoorwaarden is een vorm van contractbreuk en schending van auteursrechten, handelsmerken en andere (intellectuele) eigendomsrechten van Rolex. Delen van de website mogen alleen worden afgedrukt voor niet-commercieel gebruik.

Aansprakelijkheid: geen garanties en toezeggingen

Rolex doet haar uiterste best om correcte, actuele informatie op de website te publiceren, maar kan geen garanties geven of toezeggingen doen met betrekking tot de content. Deze wordt 'in de huidige staat' (‘as is’) aangeboden. Voor zover toegestaan door de wet, houdt Rolex zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, punitieve schadevergoedingen en/of aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van, de toegang tot of het niet kunnen gebruiken van de informatie en/of producten die op de website worden aangeboden, of enige schadeclaim voortvloeiend uit of in relatie tot het gebruik van de website. Bovendien houdt Rolex zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade aan of virussen in uw computerapparatuur of andere eigendommen voortvloeiend uit uw toegang tot, gebruik van en bezoek aan de website of het downloaden van informatie van de website.

De ongeldigheid van een voorwaarde of bepaling in deze gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de toepasbaarheid van de gedeelten van de gebruiksvoorwaarden die door de bevoegde rechtbank als toepasbaar worden verklaard.

Privacy

In het privacybeleid wordt uitgelegd hoe Rolex omgaat met de persoonlijke informatie die u aanbiedt. Lees dit beleid goed door.

Links en websites van derden

Rolex is niet verantwoordelijk voor de content op websites waarnaar op de website wordt verwezen of die links naar de website van Rolex bevatten. Als u op een link naar een andere website klikt, doet u dit geheel op uw eigen risico. Rolex biedt op haar website links aan naar andere sites. Dit wordt uitsluitend voor het gemak van de gebruiker gedaan. Rolex doet geen toezeggingen over de juistheid, geldigheid, geschiktheid, rechtmatigheid of andere zaken van de materialen of informatie op dergelijke sites en wijst alle expliciete en impliciete garanties met betrekking hiertoe van de hand.

Herziening

Rolex kan de voorwaarden en bepalingen in deze gebruiks­voorwaarden op elk gewenst moment herzien door een bijgewerkte versie ervan te publiceren, waarmee u automatisch instemt en die van toepassing is op uw gebruik van de website. We raden u dan ook aan deze pagina regelmatig te bezoeken om de actuele gebruiksvoorwaarden na te lezen.

Rechtsbevoegdheid

Op eventuele geschillen over de content op of het gebruik van de website is het materieel recht van Zwitserland van toepassing. Dergelijke geschillen worden behandeld door de gewone rechtbanken in het kanton Genève.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt in juli 2018

© Rolex, 2018 Alle rechten voorbehouden.

Het F1 FORMULA 1-logo, F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX en andere verwante tekens zijn handelsmerken van Formula One Licensing BV, een onderneming van de Formula One groep.

Alle rechten voorbehouden.