Privacyverklaring Rolex

Inleiding

Rolex respecteert uw privacy en hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij met uw persoons­gegevens omgaan wanneer u onze website bezoekt (ongeacht waarvandaan u de site bezoekt) of wanneer u rechtstreeks contact heeft met Rolex of een van de filialen van Rolex, geven we uitleg over uw privacyrechten en vertellen we hoe u wettelijk beschermd bent.

Beheerder

Wanneer wij de woorden 'Rolex', 'wij', 'ons' of 'onze' in dit privacybeleid gebruiken, verwijzen wij naar:

ROLEX SA
3-5-7 rue François-Dussaud
1211 Genève 26
Zwitserland

Zwitserse ondernemingsnummer:
CH-660.0.012.920-4

ROLEX SA is de beheerder van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.

Indien u rechtstreeks contact heeft met een Rolex-filiaal, is deze filiaal de beheerder van de persoonsgegevens die tijdens dit contact worden verzameld.

Toezichthouder persoonsgegevens

Wij hebben een toezichthouder van persoonsgegevens aangesteld, die verantwoordelijk is voor het toezicht op kwesties met betrekking tot deze privacyverklaring. Indien u vragen hebt over deze privacyverklaring of indien u uw wettelijke rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met de toezichthouder van persoonsgegevens via onderstaande gegevens.

Toezichthouder persoonsgegevens: Dhr. Xavier Braun

Postadres: 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Genève 26, Zwitserland

Telefoonnummer: +4122 302 22 00

E-mailadres: privacy@rolex.com

ROLEX SA beantwoordt alleen vragen met betrekking tot gegevens­bescherming. Gelieve uw berichten in het Engels of Frans te versturen.

Toezichthoudende autoriteit

U heeft tevens het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

De gegevens die wij over u verzamelen

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een individu waarmee de betreffende persoon kan worden geïdentificeerd. Hieronder vallen niet de gegevens waarbij de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Deze gegevens hebben wij als volgt gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens zoals de voornaam, achternaam, gebruikersnaam of een soortgelijk identificatiemiddel, huwelijkse staat, titel, geboortedatum en geslacht.

 • Contactgegevens zoals adres, e-mailadres en telefoonnummers.

 • Technische gegevens bevatten uw IP-adres, uw logingegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, typen en versies van de browserplug-in, het besturingssysteem en platform en andere technologie van de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.

 • Gebruiksgegevens betreffen informatie over hoe u deze website gebruikt.

 • Marketing- en communicatie­gegevens betreffen uw voorkeuren om marketing­materiaal van ons en derden te ontvangen en uw communicatievoorkeuren.

Wij verzamelen geen Bijzondere categorieën persoonsgegevens over u (zoals details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Wij verzamelen evenmin gegevens over strafrechtelijke veroordelingen of overtredingen.

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wij gebruiken verschillende manieren om gegevens van en over u te verzamelen, zoals:

 • Directe interactie. U kunt ons zelf uw identiteits-, contact- en marketing- en communicatie­gegevens verschaffen door formulieren in te vullen of door met ons per post, telefoon, e‑mail of anderszins te communiceren.

 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Door uw interactie met onze website verzamelen wij automatisch technische gegevens over uw apparatuur, surfgedrag en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door middel van cookies, server­logboeken en andere soortgelijke technologieën. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie hierover.

 • Derden. Wij ontvangen persoonsgegevens over u van verschillende derde partijen zoals hieronder aangegeven:

  • Analyse-oplossingen van de volgende partijen:

   • Adobe Analytics, gevestigd in Ierland

   • Content Square, gevestigd in Frankrijk

  • Technische monitoring van de volgende partij:

   • New Relic, gevestigd in de VS

  • Locatiediensten van de volgende partijen:

   • Google Maps, gevestigd in de VS

   • Baidu Maps, gevestigd in China

Doelen waarvoor wij uw persoons­gegevens gebruiken

Hieronder vindt u in tabelvorm een beschrijving van alle manieren waarop wij van plan zijn om uw persoons­gegevens te gebruiken en op grond van welke wettelijke grondslagen wij dat doen. Waar gepast hebben we bepaald wat onze legitieme belangen zijn.

Wij wijzen u erop dat wij uw persoons­gegevens mogelijk voor meer dan één rechts­grondslag verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op indien u wilt weten op welke specifieke rechtsgrondslag wij ons baseren om uw persoons­gegevens te verwerken wanneer er meer dan één grondslag is vermeld in de onderstaande tabel.

 • Doel-Activiteit / U informeren over wijzigingen in onze privacyverklaring

 • Type data / (a) Identiteit (b) Contact (c) Marketing en Communicatie

 • Wettelijke basis voor het verwerken waaronder basis van rechtmatig belang / (a) Prestaties van een contract met u (b) Nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting (c) Nodig voor onze rechtmatige belangen (om onze gegevens up-to-date te houden)

 • Bewaartermijn / 12 maanden

 • Doel-Activiteit / Voor het beheer en de bescherming van ons bedrijf en deze website (hieronder vallen ook probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)

 • Type data / (a) Identiteit (b) Contact (c) Technisch

 • Wettelijke basis voor het verwerken waaronder basis van rechtmatig belang / (a) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (voor onze bedrijfsvoering, verlening van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, het voorkomen van fraude en in het kader van een zakelijke reorganisatie of oefening om de structuur van de groep te veranderen) (b) Nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 • Bewaartermijn / 12 maanden

 • Doel-Activiteit / Om data-analyse te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren

 • Type data / (a) Technisch (b) Gebruik

 • Wettelijke basis voor het verwerken waaronder basis van rechtmatig belang / Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om type klanten voor onze producten en diensten vast te stellen, om onze website up-to-date en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren)

 • Bewaartermijn / 25 maanden

 • Doel-Activiteit / Om u te voorzien van marketingberichten en informatie over ons bedrijf en onze producten

 • Type data / (a) Identiteit (b) Contact (c) Marketing en Communicatie

 • Wettelijke basis voor het verwerken waaronder basis van rechtmatig belang / (a) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (voor de ontwikkeling van onze producten/diensten en onze business te laten groeien) (b) Toestemming

 • Bewaartermijn / Volgt op melding dat betrokkene niet langer marketingberichten wenst te ontvangen

 • Doel-Activiteit / Om u rechtstreeks te kunnen antwoorden nadat u contact met ons hebt opgenomen

 • Type data / (a) Identiteit (b) Contact (c) Onderwerp van uw bericht, Marketing en Communicatie

 • Wettelijke basis voor het verwerken waaronder basis van rechtmatig belang / (a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om uw verzoek te beantwoorden) (b) Toestemming

 • Bewaartermijn / 48 maanden na de laatste communicatie

Wijziging van doel

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doelen waarvoor wij ze verzameld hebben, tenzij we redelijkerwijs kunnen aannemen dat we ze om een andere reden nodig hebben en dat die reden compatibel is met het oorspronkelijke doel. Indien u uitleg wenst over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.

Indien wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor een niet-gerelateerd doel, zullen wij u waarschuwen en uitleggen op grond van welke wettelijke grondslag we dit kunnen doen.

Merk op dat we uw persoonsgegevens zonder uw kennis of toestemming kunnen verwerken, in overeenstemming met de voorgaande regels, wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.

Gegevensbehoud

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doelen waarvoor we de gegevens hebben verzameld, met inbegrip van het voldoen aan juridische, reglementaire, fiscale, boekhoud­kundige of rapporterings­vereisten. We kunnen uw persoons­gegevens langer bewaren ingeval van een klacht of als we er redelijkerwijs van overtuigd zijn dat er een geschil kan ontstaan binnen de relatie die we met u hebben.

Om de juiste bewaartermijn voor persoons­gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van niet-geautoriseerd gebruik of openbaring van uw persoonsgegevens, de doelen waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken, en de toepasselijke juridische, reglementaire, fiscale, boekhoudkundige en andere vereisten.

Details over bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens vindt u in de bovenstaande tabel.

Marketing

U kunt ons of derden op elk gewenst moment vragen te stoppen met het verzenden van marketingberichten door de afmeldlinks te volgen die u aantreft in elk naar u verzonden marketing­bericht, of door contact met ons op te nemen.

Wanneer u zich afmeldt voor de ontvangst van deze marketing­berichten, is dit niet van toepassing op de persoonsgegevens die wij hebben ontvangen als gevolg van de activiteiten/doelen onder 1-4 hiervoor.

Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Indien u ermee instemt, kunnen wij uw persoons­gegevens delen met interne en externe derden.

In alle gevallen vragen wij alle derden de veiligheid van uw persoons­­gegevens te respecteren en deze te behandelen in overeenstemming met de wet. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoons­gegevens voor eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor de gespecificeerde doelen en in overeenstemming met onze instructies.

Internationale overdrachten

Wij delen uw persoons­gegevens binnen de Rolex-bedrijvengroep. Dit kan betekenen dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland terechtkomen.

Sommige van onze externe derden bevinden zich buiten de EER of Zwitserland, zodat uw persoons­gegevens voor verwerking door deze bedrijven buiten de EER of Zwitserland worden overgedragen.

Wanneer wij uw persoons­gegevens buiten de EER of Zwitserland overdragen, waarborgen we dat deze even goed worden beschermd door te zorgen dat ten minste één van de volgende veiligheids­maatregelen is geïmplementeerd:

 • We dragen uw persoons­gegevens over naar landen waar persoonsgegevens volgens de Europese Commissie voldoende worden beschermd. Zoals Zwitserland.

 • Waar we gebruik maken van bepaalde dienstverleners, passen we de door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractuele clausules toe die garanderen dat voldoende bescherming van de persoonsgegevens wordt geboden. Indien nodig worden aanvullende maatregelen getroffen.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke, door ons gebruikte mechanisme om uw persoonsgegevens over te dragen naar landen buiten de EER.

Gegevensbeveiliging

We hebben gepaste beveiligings­maatregelen geïmplementeerd om te voorkomen dat uw gegevens per ongeluk verloren gaan, op niet-toegestane manier worden gebruikt of geopend, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. We beperken bovendien de toegang tot uw persoons­gegevens tot medewerkers, agenten, aannemers en andere derden die deze toegang om zakelijke redenen nodig hebben. Ze verwerken uw persoons­gegevens alleen volgens onze instructies en hebben een vertrouwelijkheidsplicht.

We hebben procedures geïmplementeerd om mogelijke inbreuken op persoons­gegevens aan te pakken en waarschuwen u en elke toepasselijke regelgevende autoriteit over inbreuken wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Cookies en links naar derden

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd, of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies instellen of lezen. Als u cookies uitschakelt of weigert, denk er dan aan dat sommige onderdelen van deze website mogelijk niet langer toegankelijk zijn of niet goed functioneren. Meer informatie over de door ons gebruikte cookies vindt u hier: Rolex Cookies

Deze website kan links bevatten naar externe websites, toepassingen en invoegtoepassingen. Als u op die links klikt of die verbindingen inschakelt, staat u mogelijk derden toe gegevens over u te verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze externe websites en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, moedigen we u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden hebt u met betrekking tot uw persoonsgegevens volgens de wetgeving op gegevens­bescherming de volgende rechten:

 • Verzoek om inzage van uw persoonsgegevens (gewoonlijk aangeduid als een ‘toegangsverzoek van betrokkene’). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u hebben en kunt u controleren dat wij deze op wettelijk toegestane wijze verwerken.

 • Verzoek om rectificatie van de persoonsgegevens die wij over u bezitten. Hiermee kunt u onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u hebben, laten corrigeren, hoewel wij mogelijk wel de juistheid moeten controleren van de nieuwe gegevens die u ons doorgeeft.

 • Verzoek tot het wissen van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer er voor ons geen goede reden is om ze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer u met succes uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hierna), indien wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt of wij verplicht zijn uw persoons­gegevens te wissen om aan de lokale wetgeving te voldoen. Houd er echter rekening mee dat wij mogelijk niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering als gevolg van specifieke wettelijke redenen, waarover wij u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen informeren.

 • Bezwaar maken tegen verwerking van uw persoons­gegevens wanneer wij uitgaan van een legitiem belang (of dat van een derde) en er iets is in uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen deze reden omdat volgens u uw fundamentele rechten en vrijheden in gevaar worden gebracht. U hebt ook het recht bezwaar te maken wanneer wij uw gegevens verwerken voor direct marketing. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat we dwingende, legitieme redenen hebben uw gegevens te verwerken en dat deze zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

 • Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoons­gegevens. Hiermee kunt u ons vragen de verwerking van uw persoons­gegevens op te schorten in de volgende scenario’s:

  • Als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van uw gegevens bepalen.

  • Wanneer wij uw gegevens op onwettige wijze gebruiken, maar u niet wilt dat wij ze wissen.

  • Wanneer u wilt dat wij de gegevens bewaren ook als wij die niet langer nodig hebben omdat u wettelijke eisen wilt bepalen, uitoefenen of verdedigen.

  • U hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten controleren of we zwaarder wegende, legitieme redenen hebben deze te gebruiken.

 • De overdracht aanvragen van uw persoons­gegevens aan uzelf of aan een derde. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens overdragen in een gestructureerde, algemeen gebruikte, machinaal leesbare indeling. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde gegevens waarvoor u ons toestemming had gegeven deze te gebruiken, of wanneer we de gegevens hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

 • Uw toestemming te allen tijde intrekken wanneer wij vertrouwen op uw toestemming uw persoons­gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de gegevens­verwerking uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. Indien u uw toestemming intrekt, kunnen wij mogelijk bepaalde producten of diensten niet aanbieden. Indien dit het geval is, zullen wij u daarover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Als u een van bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met de toezichthouder persoonsgegevens.

Gewoonlijk geen vergoeding vereist

U hoeft geen vergoeding te betalen om uw persoonsgegevens te raadplegen (of de andere rechten uit te oefenen). We kunnen u echter een redelijk bedrag in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond of excessief is. We kunnen in die omstandigheden ook weigeren op uw verzoek in te gaan.

Wat wij mogelijk van u nodig hebben

Wij moeten u mogelijk om specifieke gegevens vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheids­maatregel om te garanderen dat uw persoonsgegevens niet worden openbaar gemaakt aan iemand die daar geen recht op heeft. We kunnen ook contact met u opnemen om u in verband met uw verzoek om nadere gegevens te vragen en ons antwoord te versnellen.

Tijdslimiet voor een reactie

Wij proberen alle legitieme verzoeken binnen één maand te beantwoorden. Als uw verzoek erg complex is of u een aantal verzoeken hebt ingediend, kan dit soms langer dan een maand duren. In dat geval blijven we u op de hoogte houden.

Uw plicht om ons over wijzigingen te informeren

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u hebben, nauwkeurig en actueel zijn. Houd ons tijdens onze relatie op de hoogte van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens.

Contact opnemen met Rolex

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit beleid, over hoe wij omgaan met privacy of over uw contact met Rolex, kunt u schriftelijk of telefonisch contact met ons opnemen:

ROLEX SA
Rue François-Dussaud, 3-5-7
1211 Genève 26 – Zwitserland
+41 22 302 22 00

E-mail: privacy@rolex.com
ROLEX SA beantwoordt alleen vragen met betrekking tot gegevens­bescherming. Gelieve uw berichten in het Engels of Frans te versturen.

Aanvragen: enquiries@rolex.com
ROLEX SA beantwoordt alleen vragen met betrekking tot de aftersales service. Gelieve uw berichten in het Engels of Frans te versturen. Neem voor alle andere vragen contact op met uw retailer.

Toezichthouder voor gegevens­bescherming: Dhr. Xavier Braun
Datum update beleid: April 2021